Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 10-02-2019
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelHandhaving van privaatrecht door toezichthouders -Bespreking van het proefschrift van mr. C.A. Hage
CiteertitelMvV 2019, afl. 1, p. 1
SamenvattingHet proefschrift van Hage bevat een intensief onderzoek naar de wisselwerking tussen bestuursrecht en privaatrecht op een drietal gebieden: het telecommunicatierecht, het consumentenrecht en het financiŽle recht. Hij beschouwt daarbij ook mogelijkheden tot verbetering daarvan in het belang van een effectieve handhaving. Het is daarmee uiterst actueel.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina1-5
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe aansprakelijkheid voor medische hulpzaken - Bespreking van het proefschrift van mr. J.T. Hiemstra
CiteertitelMvV 2019, afl. 1, p. 6
SamenvattingHiemstra concludeert dat het risico dat voortvloeit uit het gebruik van een hulpzaak in beginsel voor rekening van de hulpverlener dient te komen. In het arrest van het Gerechtshof Arnhem van 28 november 2018 in de Miragel-casus is deze conclusie gevolgd. Toegelicht wordt dat andere rechtspolitieke keuzes mogelijk zijn.
Auteur(s)M.J.J. de Ridder
Pagina6-14
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:10336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConsumentenbescherming door informatie? Bespreking van het proefschrift van mr. C. de Jager
CiteertitelMvV 2019, afl. 1, p. 15
SamenvattingDe Jager gaat in haar proefschrift in op de ontwikkeling en werking van gestandaardiseerde informatieplichten op het gebied van beleggersbescherming. De Jager concludeert dat dergelijke informatieplichten niet in staat zijn om complexe financiŽle producten voor beleggers begrijpelijk en vergelijkbaar te maken.
Auteur(s)J.J.A. Braspenning
Pagina15-19
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToerekening van kennis aan rechtspersonen - Bespreking van het proefschrift van mr. B.M. Katan
CiteertitelMvV 2019, afl. 1, p. 20
SamenvattingHet proefschrift van Katan is vooral voor de praktijkjurist een goede gids om een beeld te krijgen van de vragen die spelen bij het toerekenen van kennis aan een rechtspersoon, en om tot een beantwoording van die vragen te komen.
Auteur(s)J.B.M.M. Wuisman
Pagina20-24
LinkVolledige tekst proefschrift (RU.nl)
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker - Bespreking van het proefschrift van mr. A. Kolder
CiteertitelMvV 2019, afl. 1, p. 25
SamenvattingDeze recensie gaat in het bijzonder in op Kolders centrale stelling dat de kwalitatieve aansprakelijkheid van de bedrijfsmatig gebruiker het primaat zou moeten hebben boven die van de bezitter. Daarnaast komt het criterium voor bedrijfsmatig gebruik dat Kolder introduceert aan de orde, evenals diens voorstel voor stroomlijning van de tekst van art. 6:181 BW.
Auteur(s)P.W. den Hollander
Pagina25-29
LinkVolledige tekst proefschrift (tilburguniversity.edu)
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEigendomsvoorbehoud - Bespreking van het proefschrift van mr. E.F. Verheul
CiteertitelMvV 2019, afl. 1, p. 30
SamenvattingVerheul heeft een proefschrift over eigendomsvoorbehoud geschreven met een mooi en strak juridisch-dogmatisch kader. Een welkome aanvulling op bestaande literatuur over een beding dat in de praktijk veel voorkomt.
Auteur(s)B.I. Kraaipoel , V.G.M. Leferink
Pagina30-35
LinkVolledige tekst proefschrift (rug.nl)
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestuurdersaansprakelijkheid in theorie - Bespreking van het proefschrift van mr. W.A. Westenbroek
CiteertitelMvV 2019, afl. 1, p. 36
SamenvattingWestenbroek betoogt dat afscheid dient te worden genomen van de Ďernstig verwijtí-maatstaf. In de opdracht die art. 2:9 BW geeft aan het bestuur om de bestuurstaak behoorlijk te vervullen, ligt reeds een maatstaf voor aansprakelijkheid besloten.
Auteur(s)A.J.P. Schild
Pagina36-39
LinkVolledige tekst proefschrift (eur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn