Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 17-02-2019
Aflevering 7484
RubriekRedactioneel
TitelKennisgeving van BIBOB-rapporten aan de gemeenteraad is toegestaan
CiteertitelGst. 2019/13
SamenvattingSteeds vaker spelen geheime BIBOB-rapporten een rol in de gemeentelijke besluitvorming. Vooral bij grotere bouwprojecten zijn er soms criminele invloeden in het spel. Dat kan dan een reden zijn om het betreffende project geheel of deels af te blazen of anders in te richten. Vanwege hun specifieke karakter moeten die BIBOB-rapporten geheim blijven, maar belangrijk is de vraag of dergelijke rapporten onder geheimhouding aan de gemeenteraad ter inzage kunnen worden gegeven.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe commissie voor de geloofsbrieven. En voor de integriteit?
CiteertitelGst. 2019/14
SamenvattingDe affaire-Brunssum heeft duidelijk gemaakt wat de grenzen zijn van het staatsrecht. Het ging in deze kwestie om de benoeming van een wethouder, waaraan integriteitsproblemen zouden kleven. De raad zette door, ondanks een kritisch integriteitsrapport en Ė om die reden Ė bezwaren van de burgemeester en de commissaris van de Koning tegen de benoeming.
Auteur(s)W.G.J. Drenth , P.M.H. van Ruitenbeek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-07-2018
CiteertitelGst. 2019/15
SamenvattingBestuursdwang sluiten pand
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2016 heeft de burgemeester [appellant A] onder aanzegging van bestuursdwang gelast het pand [locatie 1] te Baarle-Nassau te sluiten voor de duur van twaalf maanden.
AnnotatorJ.G. Brouwer , L.M. Bruijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-07-2018
CiteertitelGst. 2019/16
SamenvattingAndere sluitingstijden vastgesteld voor cafť
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders tijdelijk andere sluitingstijden vastgesteld voor [cafť], inhoudende dat het cafť gedurende een week twee uur eerder dient te zijn gesloten voor publiek (primair besluit I).
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-08-2018
CiteertitelGst. 2019/17
SamenvattingDwangsom gelast om recreatiewoonschepen te verwijderen en verwijderd te houden
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 29 oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kampen [partij A] en [partij B], [partij C] en [partij D] onder oplegging van een dwangsom gelast om hun recreatiewoonschepen op de percelen aan onderscheidenlijk [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3] te IJsselmuiden te verwijderen en verwijderd te houden. [partijen] zijn eigenaren van de percelen. Ingevolge het tot 6 april 2011 ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied, deel IJsselmuiden" rustte op deze percelen de bestemming "Recreatieve doeleinden". Bij brief van 12 januari 2010 aan [partij A] en [partij B], [partij C] en [partij D], alsmede met een publicatie op de website van de gemeente Kampen, heeft het college bekend gemaakt dat het voornemens is om de raad van de gemeente Kampen voor te stellen om de op de percelen rustende bestemming te wijzigen, waardoor het innemen van een ligplaats voor een recreatiewoonschip bij de betreffende percelen aan De Noord niet meer zal zijn toegestaan.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-08-2018
CiteertitelGst. 2019/18
SamenvattingOmgevingsvergunning geweigerd voor het uitbreiden van een bestaand hekwerk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2016 heeft het college geweigerd om aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een bestaand hekwerk op het perceel [locatie] te Beekbergen. [appellant] heeft bij aanvraagformulier van 26 april 2016 verzocht om een omgevingsvergunningsvergunning voor het realiseren van een houten hekwerk met een hoogte van 1,5 m op het perceel. Het hekwerk dient als omheining om twee door [appellant] aangekochte kadastrale percelen en vormt een uitbreiding van een bestaand hekwerk met dezelfde hoogte dat reeds om twee naastliggende kadastrale percelen is geplaatst. Na plaatsing van het hekwerk vormen de vier kadastrale percelen tezamen ťťn omheind perceel. Het college is heeft de gevraagde omgevingsvergunning geweigerd, omdat het van mening is dat het hekwerk in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Stuwwalrand Parkzone Zuid".
AnnotatorS. Hillegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-09-2018
CiteertitelGst. 2019/19
SamenvattingBestuurlijke handhavingsmaatregelen afgewezen inzake plaatsing van airconditioners op het dak gebouw
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 25 april 2016 en 30 mei 2016 heeft het college de verzoeken van [appellant A] respectievelijk [appellant B] om bestuurlijke handhavingsmaatregelen te treffen terzake van de plaatsing van airconditioners op het dak van het gebouw op het perceel Vredenburg 9B te Utrecht (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorC.E. Barnhoorn , L. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-09-2018
CiteertitelGst. 2019/20
SamenvattingDwangsom gelast om het laten gebruiken van recreatieverblijven ten behoeve van niet-recreatieve bewoning te beŽindigen en beŽindigd te houden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2016 heeft het college [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast om het laten gebruiken van uw recreatieverblijven aan [locatie] (hierna: het perceel) [A], [B], [C] en [D] te Opmeer ten behoeve van niet-recreatieve bewoning te beŽindigen en beŽindigd te houden. Het college heeft daarbij bepaald dat het besluit ook van toepassing is op haar rechtsvervolger en de verdere rechtsopvolgers zoals bedoeld in artikel 5.18 van de Wabo.
AnnotatorP.H.J. de Jonge , A. de Zeeuw
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-10-2018
CiteertitelGst. 2019/21
SamenvattingTegemoetkoming in planschade afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 29 september 2016 heeft het college aanvragen van [wederpartij sub 1] en [wederpartij sub 2] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 09-10-2018
CiteertitelGst. 2019/22
SamenvattingTaxi-diensten Schiphol
Samenvatting (Bron)Het standpunt van het hof in de Schiphol-zaken met betrekking tot de preliminaire verweren luidt als volgt.
AnnotatorS.A.J. Munneke
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:3634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelDe herstelsanctie tot voorkoming van herhaling en de behoefte daaraan in de gemeentelijke praktijk
CiteertitelGst. 2019/23
SamenvattingIn de Gemeentestem (Gst. 2018/121) besteedt mr. A.P. Altena aandacht aan de preventieve herstelsanctie en de herstelsanctie tot het voorkomen van herhaling. Het artikel heb ik met belangstelling gelezen en ik wil daarop met deze bijdrage een reactie geven vanuit de actualiteit van de gemeentelijke praktijk.
Auteur(s)C.W.M. van Alphen
Artikel aanvragenVia Praktizijn