Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 28-01-2019
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelTrage rechtsbescherming tegen traag bestuur
CiteertitelNTB 2019/1
SamenvattingIn 2006 bracht de nationale ombudsman een jaarverslag uit dat weinig aan actualiteit heeft ingeboet.2 Naast behartigenswaardige observaties over prestatiecultuur, klanttevredenheid en marktwerking, stelde de nationale ombudsman vast dat de relatie tussen overheid en burger primair een vertrouwensrelatie is en dat dit vertrouwen onder druk staat.
Auteur(s)C.N.J. Kortmann
LinkVolledige tekst jaarverslag (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelEffectuering van bestuurlijke sancties
CiteertitelNTB 2019/2
SamenvattingEen bespreking van proefschrift van T.N. Sanders, ‘Invordering door de overheid. De invordering van geldschulden uit herstelsancties onder de Awb’
Auteur(s)L.M. Koenraad
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe beoordeling en schorsing van lasten onder dwangsom door de bestuursrechter in een voorlopige voorzieningprocedure
CiteertitelNTB 2019/3
SamenvattingDe vraag die auteur in deze bijdrage wil beantwoorden is op welke wijze de voorzieningenrechter verzoeken om schorsing van een last onder dwangsom toetst of behoort te toetsen en welke eventuele voorlopige voorziening daarbij past. In het bijzonder wil auteur daarbij bekijken of ook in de situatie dat een voorlopige rechtmatigheidsbeoordeling negatief uitpakt voor de verzoekende partij toch nog plaats kan zijn voor een beperkte voorlopige voorziening.
Auteur(s)R. Stijnen
LinkVolledige tekst artikel (wolterskluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2019/4
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de strijd over het behoud van de rechtsstaat in Polen.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn