Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 22-03-2019
Aflevering 2
RubriekCover
TitelAls de computer beslist
CiteertitelAdv.bl. 2019-2, p. 12
SamenvattingGeautomatiseerde besluitvorming komt in alle rechtsgebieden voor. Wat is het eigenlijk en welke rol ligt er voor advocaten?
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina12-15
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelBrexit en de gevolgen voor werkgevers en werknemers
CiteertitelAdv.bl. 2019-2, p. 57
SamenvattingOp 30 maart 2019 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) naar alle waarschijnlijkheid geen deel meer uit van de EU. In deze bijdrage bespreken we een aantal ingrijpende gevolgen van de Brexit voor werkgevers en werknemers. De nadruk ligt daarbij op het recht van Britse burgers om in Nederland te verblijven en te werken.
Auteur(s)K. Hillebrandt , L. van den Goorbergh
Pagina57-61
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelGras in advocatuur is inspirerend groen
CiteertitelAdv.bl. 2019-2, p. 54
SamenvattingDe relatie tussen de Raad voor de rechtspraak en advocaten is gebaseerd op vertrouwen. Die samenwerking kan model staan voor andere sectoren, zoals de zorg, stelt advocaat Bert van Mieghem.
Auteur(s)B. van Mieghem
Pagina54-56
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek IT-recht 2016-2018
CiteertitelAdv.bl. 2019-2, p. 65
SamenvattingDit is de eerste Kroniek in het Advocatenblad over het recht rond informatietechnologie, kortweg IT-recht. Auteurs hebben zich in deze Kroniek vooral gericht op de verbintenisrechtelijke aspecten van het IT-recht. Dat betekent dat intellectuele eigendom en privacy niet zijn meegenomen. Aan de orde komen uitspraken over de volgende onderwerpen. Algemene voorwaarden (Terhandstelling algemene voorwaarden in e-setting, Versoepelde terhandstelling dienstverleners); Branchespecifieke voorwaarden (Uitleg van branchevoorwaarden, Toepasselijkheid van branchevoorwaarden); Mislukte ICT-projecten (Verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer, Einddatum fataal of niet?, Betalingen, BeŽindiging van de samenwerking, Mislukte(?) softwareontwikkeling, Back-ups); Software (Ongewenste licentieovereenkomsten, BeŽindiging en voortzetting van licentieovereenkomsten, Onderhoud op software, Buitenlandse softwareontwikkelingen); Elektronische handtekeningen.
Auteur(s)K. Gerhards , S. d' Azevedo , P. Hesselink , M. Loth , E. van Genuchten , E. Vloedbeld , R. Westerdijk
Pagina65-76
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 28-05-2018, 170336
CiteertitelAdv.bl. 2019-2, p. 88
SamenvattingInformatieverzoek aan geheimhouder, Gedragsregel 1 (oud), artikel 10a lid 1 sub d Advocatenwet, Een advocaat mag (ook) aan een geheimhouder elke vraag gericht op informatie stellen.
Pagina88-88
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Den Haag 28-05-2018, 17-1011/DH/RO
CiteertitelAdv.bl. 2019-2, p. 88
SamenvattingDerdengelden. Artikel 1 sub 1 Vafi en artikel 6 lid 6 Vafi. Onjuiste overboekingen van derdengeldenrekening.
Pagina88-88
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TADRSGR:2018:112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 19-06-2018, 17-933/A/A
CiteertitelAdv.bl. 2019-2, p. 89
SamenvattingOnderzoek deken herhaalde klacht. Artikelen 46c en 46d Advocatenwet, Leidraad dekenale klachtbehandeling. Ė Ne bis in idem-beginsel op zichzelf geen aanleiding om klacht in zijn geheel buiten behandeling te laten.
Pagina89-89
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2018:130
Artikel aanvragenVia Praktizijn