Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 28-03-2019
Aflevering 3
RubriekArtikel
TitelOpzet en causaliteit, of: het ‘algemeen-menselijke’ karakter van het strafrechtelijke opzetbegrip
CiteertitelDD 2019/11
SamenvattingIn zijn boek 'Opzet, kans en keuzes. Een analyse van doodslag in het verkeer' bespreekt Alwin van Dijk onder andere de controversen met betrekking tot de aard van het opzetbegrip en de aanmerkelijke kans belangrijke bespiegelingen gewijd. Dit boek verdient aandacht en serieuze bestudering. In het onderstaande volgt een aantal aantekeningen over de genoemde controversen waarin onder meer aan de Duitse doctrine en de opvattingen van Van Dijk aandacht wordt besteed.
Auteur(s)F. de Jong
LinkVolledige tekst boek (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelAlternatieven voor voorlopige hechtenis in Europa en Nederland: de advocaat als onterechte sleutelhouder
CiteertitelDD 2019/12
SamenvattingIn dit artikel wordt verslag gedaan van onderzoek naar de praktijk van voorlopige hechtenis en het gebruik van alternatieven daarvoor in Nederland en zes andere EU-landen. Alleen het Ierse bailsysteem lijkt tot op zekere hoogte garant te staan voor een toepassing van de voorlopige hechtenis die in overeenstemming is met het ultimum remedium beginsel. In de andere landen staan dogmatische tegenwerpingen of praktische obstakels in de weg aan het op grotere schaal toepassen van alternatieven voor de voorlopige hechtenis. De advocaat vervult, ook in Nederland, een cruciale rol bij het creëren van mogelijkheden voor het gebruik van alternatieven, terwijl rechters en officieren daarin een vrij passieve houding aannemen.
Auteur(s)M.M. Boone , P. Jacobs , J.M.W. Lindeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelTheories of Co-Perpetration in International Criminal Law
CiteertitelDD 2019/13
SamenvattingOp 14 oktober 2016 promoveerde Lachezar Yanev op een dissertatie over co-perpetration (medeplegen) in het internationaal strafrecht. De centrale vraag in het proefschrift van Yanev is welke eisen zouden moeten worden gesteld aan het medeplegen van een internationaal misdrijf, zoals misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.
Auteur(s)A. Postma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelInternationale strafrechtelijke samenwerking
CiteertitelDD 2019/14
SamenvattingMet onder meer aandacht voor het Benelux-verdrag inzake politiesamenwerking.
Auteur(s)T. Kraniotis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelEuropees Strafrecht
CiteertitelDD 2019/15
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de Verordening 2018/1727 tot hervorming van Eurojust.
Auteur(s)A. Martufi , R. ter Haar
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHet recht tegen zelfincriminatie ex artikel 6 EVRM
CiteertitelDD 2019/16
SamenvattingDoorwerking van het nemo tenetur-beginsel in enkele gedachte-experimenten volgens de benadering van het EHRM (o.a. ECLI:CE:ECHR:2013:0709JUD001479611) en van de Hoge Raad.
Auteur(s)S.L.T.J. Ligthart
LinkVolledige tekst artikel (researchgate.net)
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL0666
Artikel aanvragenVia Praktizijn