Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 28-02-2019
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelBestuursrechtspraak bij erosie van het legaliteitsbeginsel
CiteertitelNTB 2019/5
SamenvattingEen opmerkelijke karakteristiek van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is de betrekkelijk summiere inhoud ervan. Niet omdat hij bijzonder weinig artikelen telt, maar wel omdat die artikelen weinig concreets regelen over de wederzijdse rechtsposities van bestuursorganen en burgers.
Auteur(s)R.M. van Male
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelOnafhankelijke ondergeschikten
CiteertitelNTB 2019/6
SamenvattingOp 17 januari 2019 presenteerde de commissie-Hertogh haar rapport over de relatie tussen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Ministerie Justitie en Veiligheid waaronder het ressorteert. Het rapport bevat stevige conclusies.
Auteur(s)S.E. Zijlstra
LinkVolledige tekst rapport (Ongemakkelijk onderzoek, wodc.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe vier hoogste bestuursrechters over de bestuursrechtspraak nu en in de toekomst
CiteertitelNTB 2019/7
SamenvattingDe weerslag van een gesprek met de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, en de presidenten van de Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad.
Auteur(s)A.T. Marseille , M. Wever
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2019/8
SamenvattingMet onder meer aandacht voor uitspraken van het CBb in zaken waarin een bestuurlijke boete was opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet. (ECLI:NL:CBB:2018:652, ECLI:NL:CBB:2018:653, ECLI:NL:CBB:2018:654)
Auteur(s)J.P. Heinrich , M.L. Batting , R.W. Veldhuis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelOverheidsaansprakelijkheid
CiteertitelNTB 2019/9
SamenvattingMet onder meer aandacht voor het eerste arrest dat alle elementen bevat van een standaardarrest op het gebied van de rechtsmachtverdeling tussen de burgerlijke rechter en de andere rechters.
Auteur(s)T.W. Franssen , S.A.L. van de Sande
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1806
Artikel aanvragenVia Praktizijn