Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 19-04-2019
Aflevering 7487
RubriekRedactioneel
TitelWat moet de Omgevingswet met het begrip “beleidsneutraal”?
CiteertitelGst. 2019/47
SamenvattingIn de toelichting op de consultatieversie van het Invoeringsbesluit Omgevingswet komt een aantal keren de term “beleidsneutraal” voor. Wat moeten wij met beleidsneutraliteit? In mijn beleving: niets of hooguit heel erg weinig.
AnnotatorG.A. van der Veen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver de ondermijning van de Wet Bibob door bestuurlijke herstelsancties
CiteertitelGst. 2019/48
SamenvattingTegenwoordig is er niet meer aan te ontkomen: de samenleving wordt bedreigd door ondermijnende criminaliteit en hier moet hard tegen worden opgetreden. Hoewel een duidelijke definitie van ondermijning ontbreekt en internationaal gezien ‘undermining criminality’ een onbekend begrip is, wordt het juridische instrumentarium desalniettemin uitgebreid om deze vorm van misdaad aan te pakken. De ontwikkeling van een heuse Ondermijningswet kon dan ook niet achterblijven.
Auteur(s)B. van der Vorm
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVNG- Modelverordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018
CiteertitelGst. 2019/49
SamenvattingBegin 2018 publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe modelverordening over ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Dit model was een nieuwe versie van de uit 2010 daterende modelverordening, waar in de loop der jaren vanuit verschillende invalshoeken kritiek op was geuit. In dit artikel onderzoek ik in hoeverre de geuite kritiek standhoudt tegenover de nieuwste versie van de modelverordening.
Auteur(s)J.W.M.M.J. Hessels
LinkVolledige tekst verordening (vng.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 18-01-2019
CiteertitelGst. 2019/50
Samenvatting (Bron)Art. 234, lid 3, Gemeentewet, naheffing parkeerbelasting bij parkeertijd van minder dan een uur.
AnnotatorJ.C. Scherff
UitspraakECLI:NL:HR:2019:56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-08-2018
CiteertitelGst. 2019/51
SamenvattingDwangsom gelast om het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van het perceel te beëindigen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2014 heeft het college de vennootschap onder oplegging van een dwangsom gelast om de paardenbak, uitloopbak en longeercirkel met bijbehorende omheiningen en de lichtmasten op het perceel [locatie] te Ankeveen (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden en om het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van het perceel te beëindigen.
AnnotatorM.A.J. West , D. Fejzovic
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2804
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-08-2018
CiteertitelGst. 2019/52
SamenvattingBestuurlijke boete wegens overtreding van de Huisvestingswet
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2015 heeft het college op grond van artikel 59 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 (hierna: de Huisvestingsverordening) [appellant] een bestuurlijke boete van 12.000,- opgelegd wegens overtreding van artikel 30, eerste lid, onder a, van de Huisvestingswet (hierna: Hvw) op het adres [locatie 1] te Amsterdam. In hetzelfde besluit heeft het college besloten tot invordering van de boete over te gaan.
AnnotatorM.A.J. West , D. Fejzovic
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2845
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 12-09-2018
CiteertitelGst. 2019/53
SamenvattingBijstand verlaagd met 50% gedurende drie maanden
Samenvatting (Bron)Geüniformeerde maatregel. Nader besluit n.a.v. tussenuitspraak van 12 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3676. Het college heeft dringende redenen, gelet op bijzondere omstandigheden, aangenomen. Het college heeft in kader van individuele afstemming de bijstand verlaagd met 50% gedurende drie maanden (recidive) ingaande 1 augustus 2015.
AnnotatorJ.C. de Wit , H. Jans
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-10-2018
CiteertitelGst. 2019/54
SamenvattingHuur- en gebruiksovereenkomsten voor A-locaties opgezegd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2016 heeft het college huur- en gebruiksovereenkomsten met Golden Age e.a. voor A-locaties opgezegd.
AnnotatorM.A.J. West , S.L. Kombrink
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-10-2018
CiteertitelGst. 2019/55
SamenvattingBoete wegens overtreding Wet arbeid vreemdelingen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2015 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van 240.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorC.M.M. van Mil , R.P.A. Kraaijeveld
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-11-2018
CiteertitelGst. 2019/56
SamenvattingTegemoetkoming in planschade afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2013 heeft het college een verzoek van [appellant] om tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3691
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-12-2018
CiteertitelGst. 2019/57
SamenvattingOpenbaarmaking van een verslag van een gesprek afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2016 heeft de burgemeester het verzoek van [appellant sub 1] om openbaarmaking van een verslag van een gesprek op 25 augustus 2014 (hierna: het gespreksverslag), afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-12-2018
CiteertitelGst. 2019/58
SamenvattingVerzoeken om openbaarmaking van informatie inzake WOZ gedeeltelijk toegewezen
Samenvatting (Bron)Bij acht besluiten van respectievelijk 23 mei 2016 (3x), 24 mei 2016, 10 juni 2016 (2x), 13 juni 2016 en 14 juni 2016 heeft de heffingsambtenaar de verzoeken van [appellant] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedeeltelijk toegewezen en voor het overige afgewezen.
AnnotatorR.J.M.H. de Greef
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:4190
Artikel aanvragenVia Praktizijn