Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 19-04-2019
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelHet failliet van het faillissement?
CiteertitelTvGR 2019, 2, p. 105
SamenvattingBij het recente faillissement van twee ziekenhuizen ziekenhuis bleef de echte million dollar question nog onbeantwoord. Die vraag is of de Ďgewoneí faillissementsprocedure voldoet voor faillissementen van ziekenhuizen en andere zorgaanbieders.
Auteur(s)J.J. Rijken
Pagina105-106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOrgaandonatie na euthanasie: juridische overwegingen en vraagstukken
CiteertitelTvGR 2019, 2, p. 107
SamenvattingOrgaandonatie na euthanasie is relatief nieuw en doet verschillende medische, juridische en ethische vragen rijzen. Deze bijdrage gaat in op de relevante wet- en regelgeving en doet dat vanuit een breder perspectief. Vanuit een juridische alsook medische en ethische invalshoek worden denkrichtingen en oplossingen besproken voor de zich aandienende uitdagingen.
Auteur(s)J.A.M. Bollen , L.W.E. van Heurn , D. Ysebaert , W.N.K.A. van Mook , M.M. ten Hoopen
Pagina107-121
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCliŽntenraden in positie? Een analyse van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliŽnten zorginstellingen 2018
CiteertitelTvGR 2019, 2, p. 122
SamenvattingZorgt de nieuwe Wmcz 2018 voor een versterking van de positie van de cliŽntenraad? Welke wijzigingen brengt de Wmcz 2018 teweeg en wordt met die wijzigingen het doel van de Wmcz 2018 bereikt? Dit artikel betreft een eerste analyse hiervan.
Auteur(s)B.M. Leferink
Pagina122-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek rechtspraak Bestuursrecht
CiteertitelTvGR 2019, 2, p. 134
SamenvattingIn deze kroniek bespreken de auteurs de relevante bestuursrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen op het terrein van de gezondheidszorg. Deze kroniek ziet op de periode van 1 februari 2018 tot en met 1 februari 2019.
Auteur(s)M.L. Batting , M.A. de Vries
Pagina134-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Strafrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 20-10-2015
CiteertitelTvGR 2019, 2, p. 148
SamenvattingOntucht plegen met patiŽnt en/of cliŽnt.
Samenvatting (Bron)Artikel 249 lid 2 aanhef en sub 3 Sr, werkzaam in de gezondheidszorg en/of maatschappelijke zorg, ontucht plegen met patiŽnt en/of cliŽnt. Wel sprake van verband tussen behandelrelatie en seksuele handelingen.
AnnotatorL. Postma
Pagina148-159
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:5669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 26-09-2018, 1832
CiteertitelTvGR 2019, 2, p. 160
SamenvattingTuchtrechtelijke verantwoordelijkheid apotheker-eigenaar voor schadeafwikkeling.
AnnotatorM.F. Mooibroek
Pagina160-167
UitspraakECLI:NL:TGZREIN:2018:71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelRechtbank Den Haag 10-10-2018
CiteertitelTvGR 2019, 2, p. 168
SamenvattingOnrechtmatig handelen Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Heeft Inspectie voor de Gezondheidszorg onrechtmatig gehandeld bij melding klacht over patholoog van haar oude werkgever aan haar (destijds) nieuwe werkgever?
AnnotatorJ. Legemaate
Pagina168-176
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:12256
Artikel aanvragenVia Praktizijn