Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 22-04-2019
Aflevering 3
TitelRechtbank Oost-Brabant 17-01-2019
CiteertitelJBO 2019/52
SamenvattingWet waardering onroerende zaken.
Samenvatting (Bron)WOZ. Agrarisch object, akkerbouwbedrijf met een bedrijfswoning. Heffingsambtenaar maakt waarde aannemelijk. Beroep ongegrond.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2019:232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-02-2019
CiteertitelJBO 2019/53
SamenvattingSchorsing, Opheffen schorsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2016 heeft de RvA de accreditatie van Lab-10 geschorst met ingang van 4 oktober 2016 tot uiterlijk 4 april 2017.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:476
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 26-02-2019
CiteertitelJBO 2019/54
SamenvattingKorting bijstand.
Samenvatting (Bron)Verlaging bijstand in verband met de weigering de baard af te scheren uit geloofsovertuiging, verplichting geldt in verband met beperking van gezondheidsrisicos die zijn verbonden aan asbestverwijderingswerkzaamheden, de inbreuk op het recht van godsdienstvrijheid levert geen schending op van art. 9 EVRM.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 21-12-2018
CiteertitelJBO 2019/55
SamenvattingOverschrijding arbeidstijd.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijke boete opgelegd aan mestdistributie- en transportbedrijf in verband met overtredingen van de Arbeidstijdenwet (Atw); ontbreken C- en M-bestanden; hoogte op te leggen boete terecht bepaald aan de hand van de inhoudelijke criteria van Beleidsregel 2016; beroep ongegrond.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2018:4954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-01-2019
CiteertitelJBO 2019/56
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep, mestboete
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 29-01-2019
CiteertitelJBO 2019/57
SamenvattingKorting.
Samenvatting (Bron)randvoorwaardenkorting, mestopslag, art. 3.65 Activiteitenregeling milieubeheer
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 30-01-2019
CiteertitelJBO 2019/58
SamenvattingRandvoorwaardenkorting.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting GLB. Niet-emissiearm uitrijden van mest. Opzettelijke niet-naleving. Geen aanleiding om korting lager dan 20% vast te stellen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 13-02-2019
CiteertitelJBO 2019/59
SamenvattingStudentenflat, Archeologie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Opaalweg, Amethistweg, Tolsteeg" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-02-2019
CiteertitelJBO 2019/60
SamenvattingZandsuppletie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2017 heeft de minister op grond van artikel 5.4 van de Waterwet het projectplan "Zandsuppletie Roggenplaat" (hierna: het projectplan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 15-02-2019
CiteertitelJBO 2019/61
SamenvattingBuitengebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied 2017" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 31-01-2019
CiteertitelJBO 2019/62
SamenvattingAardgaswinning, Seismische gevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2018 heeft de minister onder het stellen van voorschriften en beperkingen ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (hierna: NAM) ingediende winningsplan Groningen Gasveld 2018-2019 (hierna: het instemmingsbesluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-02-2019
CiteertitelJBO 2019/63
SamenvattingCompensatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2017, kenmerk 888437/889281, heeft de raad de bestemmingsplannen "Heeswijkse Aa-Beemden" en "Geluidzone [belanghebbende]" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-02-2019
CiteertitelJBO 2019/64
SamenvattingAardgaswinning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2018 heeft de minister krachtens artikel 34 van de Mijnbouwwet ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: de NAM) ingediende winningsplan voor De Wijk Fase 2.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-02-2019
CiteertitelJBO 2019/65
SamenvattingWateroverlast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2018 heeft het college het uitwerkingsplan "Limmer Linten fase 2a" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 30-01-2019
CiteertitelJBO 2019/66
SamenvattingOmgevingsvergunning (afwijken, bouwen, aanleggen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2017 heeft het college omgevingsvergunning verleend aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 06-02-2019
CiteertitelJBO 2019/67
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2017 heeft het college de aanvraag van de Vereniging Warmondse IJsclub (hierna: Warmondse IJsclub) om een omgevingsvergunning voor de aanleg van een skeerlerbaan op het perceel Veerpolder 18 te Warmond (hierna: het perceel) buiten behandeling gesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 13-02-2019
CiteertitelJBO 2019/68
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2017 heeft het college aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een schuur tot drie vakantiewoningen, het bouwen van een serre en het legaliseren/wijzigen van een overkapping/buitenberging bij de woning op het perceel [locatie] te Bunde (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 30-01-2019
CiteertitelJBO 2019/69
SamenvattingSpoedseisend belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2018 heeft het college geweigerd om een ontgrondingenvergunning voor de vijver op de [locatie] in Woudenberg te verlenen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 12-02-2019
CiteertitelJBO 2019/70
SamenvattingOpheffing schorsing.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 7 augustus 2018 heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het college van gedeputeerde staten van Flevoland van 25 januari 2018 waarbij krachtens de Ontgrondingenwet aan het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde vergunning is verleend voor het ontgronden van het perceel sectie A, nummer 5689, in het kader van het project "toekomstige woningbouw Eilandenrijk A en B en Randzone" in Zeewolde, geschorst.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-02-2019
CiteertitelJBO 2019/71
SamenvattingOmgevingsvergunning (aanleggen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juli 2017 heeft het college aan de gemeente Haarlem een omgevingsvergunning verleend voor de herinrichting van de Dreef te Haarlem.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 13-02-2019
CiteertitelJBO 2019/72
SamenvattingKostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 8 juli 2016 heeft het college de kosten van toegepaste bestuursdwang inzake herstelwerkzaamheden aan het flatgebouw [locatie]e 119 tot en met 131 te Rotterdam verhaald op de Vereniging van Eigenaars van het flatgebouw, per adres van de appartementseigenaren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-02-2019
CiteertitelJBO 2019/73
SamenvattingOvertreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 januari 2017 heeft het algemeen bestuur [appellante] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de [onderzeeboot] uit het openbaar water van de gemeente Amsterdam te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-02-2019
CiteertitelJBO 2019/74
SamenvattingOvertreding.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 28 juli 2016 heeft het college besloten tot invordering van de verbeurde dwangsom van in totaal 345.000,00 bij [appellante A], [appellant B] en [appellante C] (hierna tezamen en in mannelijk enkelvoud: [appellante])
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Limburg 01-02-2019
CiteertitelJBO 2019/75
SamenvattingLast onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom voor droogprocedť na co-vergisting. Gebruik zeefbandpers geen overtreding omdat deze activiteit is gemeld en geaccepteerd. Gebruik tunneldroger en bouw en gebruik opslagvoorziening wel overtreding. Ten aanzien van de defecte brikettenpers geen overtreding. Beginselplicht voor zover de overtredingen zijn vastgesteld. Van concreet zicht op legalisatie geen sprake nu de gevraagde omgevingsvergunning voor het droogprocedť is geweigerd. Geen bijzondere omstandigheden om van handhavend optreden af te zien. Aanvankelijk positieve ontwerpvergunning en verklaring van geen bedenkingen geen reden om van handhavend optreden af te zien; financiŽle en contractuele verplichtingen evenmin. Onherstelbaarheid van de gevolgen van stillegging niet aannemelijk geacht, omdat de last enkel ziet op het droogprocedť en niet op de co-vergisting. Het niet of moeilijk kunnen afzetten van natte digestaat is niet een gevolg van de last, maar van het functioneren van de markt voor mestverwerking. Hoogte van de dwangsom behoeft nadere motivering nu de voorzieningenrechter minder overtredingen heeft vastgesteld. De last om de opslagvoorziening af te breken disproportioneel, omdat het gebouw ook anders gebruik kan gaan worden. Begunstigingstermijn niet langer dan nodig is voor feitelijk beŽindiging van de activiteiten.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2019:933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 13-02-2019
CiteertitelJBO 2019/76
SamenvattingHandhavingsverzoek.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 11 mei 2016 heeft de staatssecretaris twee verzoeken van Berend Botje om handhavend op te treden tegen Waterschap Hunze en Aa's wegens overtreding van de Flora- en faunawet afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:399
Artikel aanvragenVia Praktizijn