Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 25-04-2019
Aflevering 4
RubriekGastcolumn
TitelWaardecreatie met BIM buiten de bouwsector
CiteertitelTBR 2019/43
SamenvattingIn deze column wordt vanuit het notariaat mogelijke waarde en mogelijkheden van BIM om vervolgens te verkennen wat de verdere mogelijkheden van BIM zijn.
Auteur(s)L. Boellaard , J.P. Bolhaar
LinkVolledige tekst artikel (westlandpartners.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Label-C-plicht voor kantoren en de huurverhouding
CiteertitelTBR 2019/44
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op het bestemmingsplan verbrede reikwijdte op grond van de Crisis- en herstelwet en de mogelijkheden die daarmee geboden worden om alvast vooruit te lopen op het omgevingsplan onder de Omgevingswet.
Auteur(s)M.Y.C.L. de Wit , Th.S.M. Fraai
LinkVolledige tekst artikel (straatmankoster.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe proeftuin van het omgevingsplan
CiteertitelTBR 2019/45
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op het bestemmingsplan verbrede reikwijdte op grond van de Crisis- en herstelwet en de mogelijkheden die daarmee geboden worden om alvast vooruit te lopen op het omgevingsplan onder de Omgevingswet.
Auteur(s)A.G. Bregman , J.J. Karens , A.Z.R. Koning
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPlannen met beleid
CiteertitelTBR 2019/46
SamenvattingHet bestemmingsplan met verbrede reikwijdte dat wordt vastgesteld op grond van de Crisis- en herstelwet (Chw), is een vruchtbare proeftuin voor het werken met omgevingsplannen. Deze bijdrage spitst zich toe op een specifiek aspect dat zich in meerdere van die bestemmingsplannen manifesteert: het in de planregels verwijzen naar bijlagen en beleidsregels.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe (buitencontractuele) aansprakelijkheid van makelaar en notaris bij de verkoop en de levering van een onroerende zaak (Deel II)
CiteertitelTBR 2019/47
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van een makelaar en een notaris jegens anderen dan hun opdrachtgever. De bijdrage bestaat uit twee delen. Het eerste deel (TBR 2019/3) ging over de aansprakelijkheid van de makelaar. In dit tweede deel bespreek ik de aansprakelijkheid van de notaris.
Auteur(s)J.J. Dammingh
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelInvoeringswet Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Een beschouwing van de belangrijkste amendementen
CiteertitelTBR 2019/48
SamenvattingIn deze bijdrage bespreken auteurs enkele recente amendementen die onlangs zijn aangenomen.
Auteur(s)T.E.P.A. Lam , C.M.A.P. Burgman-Linssen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelReactie op: Medeschuld in de bouw: de spijker op wiens kop?
CiteertitelTBR 2019/49
SamenvattingIn de bijdrage wordt een reactie gegeven op de artikelen over medeschuld in de bouw (TBR 2018/87 en TBR 2018/152).
Auteur(s)M.A.M.C. van den Berg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVia verschillende wegen naar dezelfde oplossing van medeverantwoordelijkheid in de bouw. Naschrift bij de reactie van em. prof. mr. M.A.M.C. van den Berg
CiteertitelTBR 2019/50
SamenvattingNaschrift bij de reactie van em. prof. mr. M.A.M.C. van den Berg
Auteur(s)A.L.M. Keirse , B.J. Broekma-Engelen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelEigen schuld van de opdrachtgever in geval van verzuim van een waarschuwingsplicht van de aannemer. Reactie op het artikel ‘Medeschuld in de bouw: de spijker op wiens kop? (Deel 1)’
CiteertitelTBR 2019/51
SamenvattingReactie op het artikel ‘Medeschuld in de bouw: de spijker op wiens kop? (Deel 1)
Auteur(s)C.E.C. Jansen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelOver toerekening aan de opdrachtgever in verschillende bouwrecht-archetypen en varianten daarop. Naschrift bij de reactie van prof. mr. C.E.C. Jansen
CiteertitelTBR 2019/52
SamenvattingNaschrift bij de reactie van prof. mr. C.E.C. Jansen
Auteur(s)A.L.M. Keirse , B.J. Broekema-Engelen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelEen ontwerpfout van de architect of constructeur als eigen schuld van de opdrachtgever. Reactie op ‘Medeschuld in de bouw: de spijker op wiens kop’
CiteertitelTBR 2019/53
SamenvattingReactie op ‘Medeschuld in de bouw: de spijker op wiens kop’, TBR 2018/87 en TBR 2018/152
Auteur(s)E.M. Bruggeman , H.P.C.W. Strang
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelOver de toerekening van een eigen dan wel andermans tekortkoming.
CiteertitelTBR 2019/54
SamenvattingNaschrift bij de reactie van mr. dr. E.M. Bruggeman en mr. dr. H.P.C.W. Strang
Auteur(s)A.L.M. Keirse , B.J. Broekema-Engelen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 19-12-2018
CiteertitelTBR 2019/55
SamenvattingGebruikswijzigingsverbod niet in strijd met discriminatieverbod
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2017, kenmerk BWT 35-17-3139, heeft het college aan ACC een last onder bestuursdwang opgelegd. De last strekt ertoe de exploitatie van de winkel in het pand Damrak 84 te Amsterdam (hierna: het pand) te (laten) staken en gestaakt te houden. Indien niet uiterlijk op de voorgeschreven datum aan de last wordt voldaan, zal bestuursdwang worden toegepast in de vorm van afsluiting van het gebouw.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:4173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 16-01-2019
CiteertitelTBR 2019/56
SamenvattingKamergewijze verhuur Maastricht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2016 heeft het college [appellant] gelast om het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, namelijk de verhuur van kamers in de bovenwoning van het pand op het perceel [locatie] te Maastricht (hierna: het pand), uiterlijk op 1 juli 2016 te beëindigen en beëindigd te houden onder het opleggen van een dwangsom van 2.500,00 per constatering, met een maximum van 2.500,00.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 23-01-2019
CiteertitelTBR 2019/57
SamenvattingKamergewijze verhuur Venray
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2017 heeft het college [appellant] onder oplegging van een last onder bestuursdwang gelast om binnen twee weken na verzending van het besluit de kamerverhuur aan personen die niet tot het huishouden van [appellant] behoren op het perceel [locatie] te Castenray (hierna: het perceel) te beëindigen en beëindigd te houden.
AnnotatorW.J.W. van Eijk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 06-02-2019
CiteertitelTBR 2019/58
SamenvattingPlanschade of nadeelcompensatie die in het kader van onteigeningsprocedure tot vergoeding had kunnen komen, maar niet daadwerkelijk is vergoed, is niet ‘anderszins verzekerd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2017 heeft de minister aan [appellant] een vergoeding voor schade van 34.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 april 2015, en een vergoeding voor deskundigenkosten van 2.849,55 toegekend.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Architectenrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 08-06-2018, 36.082
CiteertitelTBR 2019/59
SamenvattingOpdrachtgever zegt op grond van artikel 37 DNR 2005 de overeenkomst met architect op, wegens opschorting afgifte van werktekeningen in verband met onbetaalde extra werkzaamheden. Aanspraak van architect op betaling van de extra werkzaamheden terechtevenals opschorting afgiftewerktekeningen. Opzegging door opdrachtgever niet terecht. Opdrachtgever wordt veroordeelt tot betaling van de kosten van de extra werkzaamheden, alsmede tot betaling naar de stand van het werk van het onbetaalde deel van de oorspronkelijk overeengekomen.
AnnotatorW.Th. Post
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRechtbank Midden-Nederland 24-10-2018
CiteertitelTBR 2019/60
SamenvattingBijzondere mix van remedies bij niet nakoming vóór oplevering
Samenvatting (Bron)Aanneming van werk. Tegels en straat opgeleverd? Gebrek waarvoor aannemer aansprakelijk is?
AnnotatorP. Vermeij
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:5102
Artikel aanvragenVia Praktizijn