Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 11-05-2019
Aflevering 4
RubriekInterview
Titel‘Advocaten kunnen ook zelf getuigen horen’
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 18
SamenvattingBart Stapert ontving dit voorjaar de Amsterdamse Dekenprijs. Jarenlang bestreed hij de doodstraf in de Verenigde Staten, later stond hij Nederlandse terdoodveroordeelden in het buitenland bij. Volgens de oud-advocaat, inmiddels raadsheer in opleiding, kunnen advocaten een actievere rol spelen in het strafproces.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina18-21
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelDe rechter kan het ook zonder raadslieden
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 29
SamenvattingDe Rechtspraak experimenteert naar hartenlust met nieuwe vormen van bemiddeling. Die hebben met elkaar gemeen dat de advocaat overbodig is.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina29-34
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelMet LegalGuard naar de vrije markt van de rechtsbijstand
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 40
SamenvattingLegalGuard speelt de hoofdrol in een pilot om de rechtsbijstand op andere leest te schoeien. Dat leidt tot kritische vragen. ‘Juristen van een commercieel bedrijf nemen soms eerder genoegen met een compromis.’
Auteur(s)S. Dunk
Pagina40-43
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelMr. X faciliteert een drugslab
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 47
SamenvattingMr. X, die voor een (ex-)cliënt een loods huurde waarin amfetamine bleek te worden geproduceerd, is geschrapt.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina47-47
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelRichtlijn auteursrecht mogelijk wolf in schaapskleren
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 56
SamenvattingHet Europees Parlement besloot dit voorjaar tot aanscherping van het auteursrecht. Een stap vooruit, betogen IE-advocaten Maral van Brandwijk en Bauke van Laarhoven-Severs. Niettemin waarschuwen ze voor ‘collateral damage’: censuur ligt op de loer.
Auteur(s)M. van Brandwijk , B. van Laarhoven-Severs
Pagina56-58
LinkVolledige tekst voorstel (europa.eu)
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelPrejudiciële vragen over het interveniëren in de contactregelingen tussen kind en ouders beantwoord
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 60
SamenvattingDe Hoge Raad heeft bepaald dat gecertificeerde instellingen rechterlijk vastgestelde contactregelingen tussen ouder en kind niet zomaar opzij mogen schuiven. Advocaten Alexandra Barendsen en Jill van den Heuvel vragen zich af wat dit betekent voor de veiligheid van kinderen als er met spoed moet worden ingegrepen.
Auteur(s)A. Barendsen , J. van den Heuvel
Pagina60-62
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:2321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekL4L
TitelSymbool van vervolgde advocaten
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 65
SamenvattingDe L4L Award 2019 gaat naar de Turkse advocaat Selçuk Kozağaçlı. Hij kan hem niet zelf ophalen: de voorzitter van de inmiddels verboden Vereniging van Progressieve Advocaten (ÇHD) werd op 20 maart veroordeeld tot elf jaar en drie maanden cel vanwege ‘lidmaatschap van een terroristische organisatie.’
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina65-65
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelGrieven: het blijft oppassen geblazen
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 66
SamenvattingWaar moet de opsteller van een memorie van grieven op letten?
Auteur(s)J.W. Alt
Pagina66-66
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek arbeidsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 69
SamenvattingHet afgelopen jaar heeft de Hoge Raad een groot aantal arresten gewezen op het gebied van de Wet werk en zekerheid. De Kroniek staat dan ook voor een belangrijk deel in het teken van deze uitspraken. Aan bod komen onder meer arresten over de ontslaggronden, de transitievergoeding en de billijke vergoeding, de loonbetalingsverplichting na een ontslag op staande voet en een aantal procesrechtelijke aspecten. Voorts wordt aandacht besteed aan rechtspraak over #metoo en de uitspraken van het Europese Hof van Justitie over het vervallen van vakantiedagen. Tot slot bespreken wij een aantal relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
Auteur(s)K. Hillebrandt , C. Oberman , N. Adnani
Pagina69-76
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Vennootschapsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 77
SamenvattingDeze Kroniek beslaat de periode april 2018 tot en met begin april 2019. Zoals u inmiddels van ons gewend bent, zullen wij eerst aandacht besteden aan relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, waaronder de richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid, de aanpassingen aan het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, de Wet omzetting aandelen aan toonder en wetgevingsinitiatieven gericht op bescherming van vennootschappen tegen ongewenste overnames. Vervolgens zullen wij ingaan op diverse arresten van de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid, afgeleide schade en executie van een pandrecht op aandelen. Tot slot behandelenwe de voortgangsbrief van Minister Dekker voor Rechtsbescherming waarin hij eind vorig jaar zijn beleidsvoornemens voor de modernisering van het ondernemingsrecht presenteerde. Een van die voornemens is al verwezenlijkt: onlangs is een consultatiewetsvoorstel gepubliceerd met een nieuwe regeling voor personenvennootschappen.
Auteur(s)B. Visée , R. Analbers
Pagina77-84
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 25-6-2019, 17-20/A/A
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 96
SamenvattingOnjuiste mededeling aan rechter-commissaris, rechtbank en klager over de kosten van verweer en polisdekking. Artikel 10a lid 1 Advocatenwet; gedragsregel 30 (oud); gedragsregel 8 (nieuw).
AnnotatorK. Pijnappels
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2018:132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van discipline Arnhem- Leeuwarden 9-4-2019, 17-194
CiteertitelAdv.bl. 2019-4, p. 97
SamenvattingBelangenconflict in echtscheidingsprocedure. Gedragsregel 7 (oud); gedragsregel 15 (nieuw). Advocaat is blijven optreden voor ex-echtgenote van zijn voormalige cliënte in echtscheidingsprocedure.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:TADRARL:2018:83
Artikel aanvragenVia Praktizijn