AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 25-04-2019
Aflevering 17
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 12-03-2019, C-221/17
CiteertitelAB 2019/180
SamenvattingVerlies van rechtswege van zowel de nationaliteit van een lidstaat als het burgerschap van de Unie
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 maart 2019.#M.G. Tjebbes e.a. tegen Minister van Buitenlandse Zaken.#Prejudiciele verwijzing - Burgerschap van de Europese Unie - Artikel 20 VWEU - Artikelen 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Bezit van zowel de nationaliteit van een lidstaat als die van een derde staat - Verlies van rechtswege van zowel de nationaliteit van een lidstaat als het burgerschap van de Unie - Gevolgen - Evenredigheid.#Zaak C-221/17.
AnnotatorV.M. Bex-Reimert , P.R. Rodrigues
UitspraakECLI:EU:C:2019:189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-03-2019
CiteertitelAB 2019/181
SamenvattingVerhulde vergunningaanvragen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2016 heeft het college [appellant sub 2 A] en [appellant sub 2 B] onder oplegging van een dwangsom gelast het resterende deel van de zonder omgevingsvergunning geplaatste recreatieve opstal, te weten een yurt, met de onderliggende constructie (hout en ophoging van zand en schelpen en riolering) op het perceel [locatie] in Den Burg (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-02-2019
CiteertitelAB 2019/182
SamenvattingVerzoek om informatie van Praxis naar aanleiding van verlening omgevingsvergunning aan Hornbach
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 september 2015, gewijzigd bij besluit van 18 september 2015, heeft het college een verzoek om informatie van Praxis deels afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-01-2019
CiteertitelAB 2019/183
SamenvattingUitkering Schadefonds Geweldsmisdrijven toegekend
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2017 heeft de CSG een aanvullende uitkering van 88,00 uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven (hierna: het schadefonds) toegekend en medegedeeld dat de CSG geen toezegging doet dat [appellant] voor toekomstige kosten altijd een aanvullend verzoek kan doen.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-01-2019
CiteertitelAB 2019/184
SamenvattingVerkeersbesluit "Milieuzone Amsterdam"
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2016 heeft het college het verkeersbesluit "Milieuzone Amsterdam" vastgesteld. Voorts heeft het college bij besluit van 22 juni 2016 het ontheffingenbeleid vastgesteld.
AnnotatorW.S. Zorg , C. Huijsen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-11-2018
CiteertitelAB 2019/185
Samenvattingspoedeisende bestuursdwang wegens het in strijd met verordening aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2016 heeft het college zijn beslissing om op 12 juli 2016 wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen spoedeisende bestuursdwang toe te passen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang, 125,00, voor rekening van [opposante] komen.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:4322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 11-12-2018
CiteertitelAB 2019/186
SamenvattingVerzending besluit niet aannemelijk gemaakt door middel van administratiesysteem
Samenvatting (Bron)Verzending besluit niet aannemelijk gemaakt door middel van administratiesysteem Socrates. Daadwekelijke verzending. Ten onrechte niet-ontvankelijk bezwaar.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-05-2018
CiteertitelAB 2019/187
SamenvattingAlleen verplichting tot energiebesparing als dat voor bedrijf (tijdig) rendabel is
Samenvatting (Bron)Bij zeven afzonderlijke besluiten van 18 juli 2012 en 30 juli 2012 hebben de dagelijkse besturen aan Aldi Zaandam lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) in zeven van haar supermarkten in Amsterdam (hierna: de dwangsombesluiten).
AnnotatorV. van 't Lam , L. van der Maden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-11-2017
CiteertitelAB 2019/188
Samenvattingsluiting winkel voor de duur van drie maanden, underground banking
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2015 heeft de burgemeester naar aanleiding van de bestuurlijke rapportage van de politie van 15 december 2014 besloten de winkel van [appellant] voor de duur van drie maanden te sluiten op grond van artikel 2:35 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 (hierna: de APV).
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 30-01-2019
CiteertitelAB 2019/189
SamenvattingHuishoudelijke hulp
Samenvatting (Bron)Aanvraag maatwerkvoorziening terecht afgewezen. De algemene voorziening huishoudelijke hulp is een toereikende voorziening voor appellante. De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank en onderschrijft de overwegingen waarop dat oordeel berust. De rechtbank is met juistheid tot de conclusie gekomen dat, onder de gegeven omstandigheden, het college met het nadere onderzoek heeft voldaan aan de op hem rustende onderzoeksverplichting. Het college was aanwezig bij beide nadere huisbezoeken. Anders dan appellante heeft aangevoerd, kan reeds daarom niet worden gezegd dat het college het benodigde onderzoek ten onrechte niet zelf heeft gedaan.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 24-01-2019
CiteertitelAB 2019/190
SamenvattingVerzoek om heropening WIA-uitkering na detentie
Samenvatting (Bron)Verzoek om heropening WIA-uitkering na detentie terecht afgewezen. Geen twijfel aan de juistheid van de medische grondslag. Geen urenbeperking op preventieve grond aangewezen, omdat minder uren werken de frequentie van de impulsdoorbraken niet doet afnemen. De geschiktheid voor de geduide functies is voldoende toegelicht.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 16-01-2019
CiteertitelAB 2019/191
SamenvattingGeschiktheid functie
Samenvatting (Bron)Naar aanleiding van een expertise van psychiater D. Cohen van 29 maart 2016 heeft de verzekeringsarts bezwaar en beroep zich op het standpunt gesteld dat alleen de functie inpakker geschikt is voor appellant. In hoger beroep heeft het Uwv ook deze functie laten vervallen. De functie besteller post/pakketten (auto) (282102) is echter onveranderd geschikt geacht. Appellant heeft de geschiktheid van deze functie betwist. De Raad is van oordeel dat appellant op 18 november 2015 niet geschikt was voor de functie besteller postpakketten vanwege de medicijnen die hij gebruikt. Deze medicijnen gecombineerd kan leiden tot wisselwerkingen waardoor de effecten op de rijvaardigheid kunnen worden versterkt. Uwv heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het medicijngebruik van appellant geen belemmering vormt voor het beroepsmatig deelnemen in het verkeer.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-01-2019
CiteertitelAB 2019/192
SamenvattingVerzoek om terug te komen van in rechte onaantastbaar geworden besluit tot uitbetaling (basis-) en vergroeningsbetaling
Samenvatting (Bron)Verzoek om terug te komen van in rechte onaantastbaar geworden besluit tot uitbetaling (basis-) en vergroeningsbetaling 2016; artikel 4:6, tweede lid, van de Awb; geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden; vasthouden aan vaste uitvoeringspraktijk niet evident onredelijk.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 18-12-2018
CiteertitelAB 2019/193
SamenvattingExploitatie van jachthaven en parkeergarage door gemeente stuit op Wet Markt en Overheid
Samenvatting (Bron)Wet Markt en Overheid. Algemeen belangbesluit op grond van artikel 25h, zesde lid, van de Mededingingswet. Toetsingskader. Vernietiging wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb.
AnnotatorA. Outhuijse
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 18-12-2018
CiteertitelAB 2019/194
SamenvattingWet Markt en Overheid. Algemeen belangbesluit op grond van artikel 25h, zesde lid, van de Mededingingswet.
Samenvatting (Bron)Wet Markt en Overheid. Algemeen belangbesluit op grond van artikel 25h, zesde lid, van de Mededingingswet. Toetsingskader. Vernietiging wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb.
AnnotatorA. Outhuijse
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:661
Artikel aanvragenVia Praktizijn