Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 20-05-2019
Aflevering 5
RubriekGastcolumn
TitelTerugvorderen van ongeoorloofde staatssteun is verplicht - met rente
CiteertitelTBR 2019/63
SamenvattingIn deze gastcolumn wordt ingegaan op een recent arrest van het HvJEU over de verplichting tot het terugvorderen van staatssteun en de gevolgen daarvan voor bouw- en gebiedsontwikkeling.
Auteur(s)A.G. Bregman
UitspraakECLI:EU:C:2019:172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWaarom ook huurovereenkomsten aanbeste- dingsplichtig kunnen zijn
CiteertitelTBR 2019/64
SamenvattingIn deze bijdrage gaan de auteurs in op de vraag wat overheids- en concessieopdrachten enerzijds en huurovereenkomsten anderzijds onderscheidt en wanneer een huurovereenkomst van kleur kan verschieten
Auteur(s)A.B.B. Gelderman , L.J. Vermeulen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe herziene Duitse aannemingstitel: over de samenhang van bouwcontracten en de inhoudelijke wetswijzigingen in Boek 2
CiteertitelTBR 2019/65
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de herziene Duitse aannemingstitel en worden vergelijkingen met het Nederlandse recht getrokken, vooral ten aanzien van de vraag in hoeverre het Duitse recht kan dienen als inspiratie om te komen tot een betere samenhang van bouwcontracten.
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. Enkele aspecten nader beschouwd
CiteertitelTBR 2019/66
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur nader in op het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet, waarmee de regels voor natuur in de Omgevingswet nader worden ingevuld. Specifiek wordt ingegaan op verschillende gebiedsbeschermingsrechtelijke aspecten.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 21-11-2018
CiteertitelTBR 2019/67
SamenvattingVoorwaardelijke verplichting
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Ter Aar Vernieuwd Verbonden" vastgesteld.
AnnotatorJ.C. van Oosten
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelKoninklijk Besluit 05-11-2018, 2018001957
CiteertitelTBR 2019/68
SamenvattingHendrik Ido Ambacht
AnnotatorI. Smeenk
LinkVolledige tekst Staatscourant (Staatscourant 2018, 65419, officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 13-11-2018, 72.155
CiteertitelTBR 2019/69
SamenvattingVaste aanneemsom gewijzigd in regie. Geen maximum-of richtprijs. Artikel 6:225 lid 1 BW.
AnnotatorH.W. Gierman
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
LinkVolledige tekst annotatie (severijnhulshof.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHvJ EU 19-12-2018, C-216/17
CiteertitelTBR 2019/70
SamenvattingInhoud en omvang raamovereenkomst
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 19 december 2018.#Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust en Coopservice Soc. coop. arl tegen Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica - Sebino (ASST) e.a.#Verzoek van Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2004/18/EG - Artikel 1, lid 5 - Artikel 32, lid 2 - Plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten - Raamovereenkomsten - Clausule tot uitbreiding van de raamovereenkomst naar andere aanbestedende diensten - Beginselen van transparantie en gelijke behandeling van ondernemers - Geen vaststelling van de hoeveelheid van de volgende overheidsopdrachten of vaststelling onder verwijzing naar de normale behoeften van de aanbestedende diensten die de raamovereenkomst niet hebben ondertekend - Verbod.#Zaak C-216/17.
AnnotatorJ.H.J. Bax
UitspraakECLI:EU:C:2018:1034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
CiteertitelTBR 2019/71
SamenvattingGevaarzetting/Onrechtmatige daad
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad, gevaarzetting, Vissers/Compaen (ECLI:NL:HR:2017:1355, is de aangesproken partij bij de uitvoering van de overeenkomst tekortgeschoten in de vereiste zorgvuldigheid jegens derden?)
AnnotatorJ.H. Meerburg
LinkVolledige tekst annotatie (KvdL.com)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:9104
Artikel aanvragenVia Praktizijn