Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 28-04-2019
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelHet medialandschap begraasd door wolven in schaapskleren?
CiteertitelMediaforum 2019, afl. 2. p. 37
SamenvattingHoe vaak horen we niet dat het medialandschap verandert en nu sneller dan ooit. Dankzij Google kom ik de term ‘het veranderende medialandschap’ al tegen in de toelichting bij een wijziging van de vorige Mediawet uit het vergaderjaar 1989- 1990. Daarna gaat het hard met het veranderende medialandschap in parlementaire stukken, allerlei nota’s en rapporten van mensen en organisaties die daar verstand van hebben.
Auteur(s)R.A. Vecht
Pagina37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelDe herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten – een (eerste) overzicht
CiteertitelMediaforum 2019, afl. 2. p. 38
SamenvattingOp 14 november 2018 was het zover: Richtlijn 2018/1808/EU tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU verscheen in het Publicatieblad. Daarmee is de inmiddels derde herziening van het Europees regime voor mediaregulering, dertig jaar geleden begonnen als “Televisie zonder grenzen”, een feit. Ondanks de dynamiek van de ontwikkelingen in de media, blijven de contouren van de regulering over het algemeen redelijk vertrouwd – inclusief het volgens de wetgever nog altijd relevante, zij het wel verder vervaagde, onderscheid tussen lineaire en niet-lineaire diensten.
Auteur(s)P.J. Kreijger
Pagina38
LinkVolledige tekst richtlijn (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelVideoplatformdiensten in de herziene Richtlijn audiovisuele mediadiensten
CiteertitelMediaforum 2019, afl. 2. p. 43
SamenvattingDe onlangs herziene Richtlijn audiovisuele mediadiensten zal ook van toepassing zijn op zogenaamde videoplatformdiensten. Die uitbreiding van het werkingsgebied van de richtlijn past in een wereld waar de traditionele scheidslijn tussen telecommunicatiediensten en mediadiensten aan het vervagen is, maar levert wel de nodige dogmatische hoofdbrekers op. In dit artikel onderzoeken we welke diensten onder de nieuwe richtlijn gaan vallen en welke verplichtingen dat meebrengt voor de aanbieders van deze videoplatformdiensten. Hoewel de definitie van een videoplatformdienst een potentieel groot aantal online diensten omvat, zijn de verplichtingen voor videoplatformdiensten nog betrekkelijk beperkt en flexibel.
Auteur(s)A. Strijbos , D. Verhulst
Pagina43
LinkVolledige tekst richtlijn (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelJurisdictie onder de gewijzigde Richtlijn audiovisuele mediadiensten
CiteertitelMediaforum 2019, afl. 2. p. 48
SamenvattingSinds de inwerkingtreding van de oorspronkelijke Televisierichtlijn in 1989 is Europese mediaregulering gebaseerd op het oorsprongslandsbeginsel: elke televisiedienst wordt in zijn eigen lidstaat gereguleerd op tenminste het minimumniveau van de richtlijn, en heeft vanuit daar onbelemmerde toegang tot de rest van de EU. De lidstaat van vestiging moet reguleren, de lidstaten van ontvangst moeten gedogen en vertrouwen. Vanwege de relatieve onmacht van de lidstaat van ontvangst en de politiek-culturele gevoeligheid van mediaregulering is het oorsprongslandbeginsel altijd controversieel geweest, en wordt het bij elke richtlijnwijziging opnieuw ter discussie gesteld. Ook de nieuwe versie van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten toont sporen van zo’n strijd, waarbij pogingen tot verwatering grotendeels zijn afgeslagen en pogingen tot verduidelijking zijn vermalen in de compromismolen van het Europese wetgevingsproces
Auteur(s)A. Bruna , R.D. Chavannes
Pagina48
LinkVolledige tekst richtlijn (europa.eu)
LinkVolledige tekst artikel (brinkhof.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 13-12-2018, C-298/17 (France Télévisons SA/Playmédia)
CiteertitelMediaforum 2019/3
SamenvattingOnderneming die via livestreaming televisieprogramma’s op internet aanbiedt
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 december 2018.#France Televisions SA tegen Playmedia en Conseil superieur de l'audiovisuel (CSA).#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2002/22/EG - Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten - Universele dienst en gebruikersrechten - Onderneming die een elektronischecommunicatienetwerk aanbiedt dat voor de distributie van radio- of televisieomroepkanalen naar het publiek wordt gebruikt - Onderneming die via livestreaming televisieprogramma's op internet aanbiedt - Doorgifteverplichtingen (must carry).#Zaak C-298/17.
AnnotatorQ.R. Kroes
UitspraakECLI:EU:C:2018:1017
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelEHRM, 25-10-2018, 38450/12
CiteertitelMediaforum 2019/4
SamenvattingIslam voorgesteld als onverenigbaar met ‘westerse waarden’
AnnotatorM.L. van Noorloos
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1025JUD003845012
Artikel aanvragenVia Praktizijn