Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 17-04-2019
Aflevering 15 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2019/825
SamenvattingIn deze kroniekperiode is een verschuiving te ontwaren in de rechtspraak van de Hoge Raad en in de rechtsliteratuur over de perceptie van (het begrip) schade en de wijze waarop de omvang van het schadebedrag waarvoor de betreffende schadeveroorzaker aansprakelijk kan worden gesteld, dient te worden vastgesteld. Ook valt op dat de relativiteit zich eveneens in een aantal van de Hoge Raad arresten en in de literatuur laat zien, een norm die in het kader van het bewijsrecht een vreemde eend in de bijt is.
Auteur(s)T.H.M. van Wechem , J.G.J. Rinkes
LinkVolledige tekst artikel (mercaturahonesta.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht
CiteertitelNJB 2019/826
SamenvattingOver een zilver jubileumjaar voor de Awb, het werken aan de responsieve en digitale rechtsstaat en voortschrijdende Europeanisering
Auteur(s)T. Barkhuysen , W. den Ouden
LinkVolledige tekst artikel (researchgate.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2019/827
SamenvattingIn deze kroniekperiode vooral veel aandacht voor rechtspraak van de Grote Kamer van het EHRM. In het kielzog daarvan ook aandacht voor de uitleg van de Hoge Raad over het ondervragingsrecht en compensatie in geval van een politieverklaring van een niet-ondervraagde getuige die weliswaar niet beslissend was voor de strafrechter om tot een bewezenverklaring te komen, maar waaraan wel ‘significant weight’ toekomt.
LinkVolledige tekst artikel (wlaws.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van de intellectuele eigendom
CiteertitelNJB 2019/828
SamenvattingHet Benelux merkenrecht is gewijzigd. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is in werking. De apothekersvrijstelling is geen oplossing voor hoge prijzen van medicijnen. Smaken zijn niet auteursrechtelijk beschermd. Google en Facebook moeten gaan betalen en filteren.
Auteur(s)D.J.G. Visser
LinkVolledige tekst artikel (visserschaapkreijger.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek internationaal publiekrecht
CiteertitelNJB 2019/829
SamenvattingNederland zette zijn beste beentje voor in de Veiligheidsraad, het Verenigd Koninkrijk bijna uit de EU, Venezuela in brand, het Marrakesh-pact over migratie, het Urgenda-vonnis bevestigd door het Gerechtshof en diversiteit én resultaten in internationale geschillenbeslechting.
Auteur(s)N.M. Blokker , N.J. Schrijver
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het ondernemingsrecht
CiteertitelNJB 2019/830
SamenvattingDe afgelopen kroniekperiode kan gelden als één waarin toch vooral de vraag naar de mogelijke bescherming van ondernemingen aandacht heeft gekregen. Hoewel de aandacht voor het beschermingsaspect van het ondernemingsrecht in deze kroniekperiode groot was, betekent dat niet dat vermeend feilen en falen van ondernemingen en hun bestuurders met de mantel der liefde werd bedekt. Een staalkaart van al of niet vermeend falen biedt de ondernemingsrechtelijke rechtspraak. Daarnaast is er aandacht voor lopende wetgevingsprojecten.
Auteur(s)H.J. de Kluiver
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het insolventierecht
CiteertitelNJB 2019/831
SamenvattingHet insolventierecht is het afgelopen jaar volop in beweging geweest, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Alhoewel de horizon van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht in zicht begint te komen, heeft de wetgever het voornemen geuit om ook na afronding daarvan aan verbeteringen van ons insolventierecht te willen blijven werken. Dat is ook noodzakelijk. De vele nieuwe regels die in de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen zullen als gevolg van de toetsing aan de praktijk zeker revisie behoeven.
Auteur(s)J.J. van Hees , T.V.J. Bil
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het mededingingsrecht
CiteertitelNJB 2019/832
SamenvattingAls er één zaak in de kroniekperiode uitspringt dan is het Siemens/Alstom. In een voor deze tijd typische woordenstrijd tussen zelfbenoemde ‘realisten’ en technocraten/experts deed de zaak het Europese mededingingsrecht op zijn grondvesten wankelen. De experts van de EU Commissie wonnen de slag.
Auteur(s)R. Wesseling , S.J.H. Evans
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het gezondheidsrecht
CiteertitelNJB 2019/833
SamenvattingEn weer scoorde het Nederlandse zorgstelsel volgens de Euro Health Consumer Index het hoogste van Europa. Dat betekent niet dat er op het front van het gezondheidsrecht geen werk meer aan de winkel is. Integendeel.
Auteur(s)A.C. Hendriks
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek financieel recht
CiteertitelNJB 2019/834
SamenvattingIn deze kroniek ligt de nadruk op een bespreking van de Europese ontwikkelingen in het financieel recht. Daarbij is de blik niet alleen gericht op het verleden, maar zeker ook op de onzekere toekomst die Europa tegemoet gaat. Hoe zal die er uit zien wat betreft het Europees financieel toezichtrecht?
Auteur(s)D. Busch
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek technologie en recht
CiteertitelNJB 2019/835
SamenvattingIn het digitale domein ontwikkelen privacyrecht, informatievrijheid, auteursrecht en de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van internetplatforms zich in rap tempo tot een nieuwe informatierechtsorde van de 21e eeuw. In deze nieuwe wereld is de meeste wetgeving afkomstig uit Europa en schijnbaar gericht op het creëren van een digitale eengemaakte markt die kan concurreren met China en de Verenigde Staten. Het Europese wetgevingsproces is echter doordrenkt van onmogelijke compromissen die het Hof van Justitie in de ene na de andere prejudiciële procedure zal moeten uitleggen. De belangrijkste thema’s van het moment zijn de regulering van een eclectische groep internetplatforms en privacy als kerninstrument om controle uit te oefenen in de informatiemaatschappij.
Auteur(s)D. Verhulst , A. Strijbos , R.D. Chavannes
LinkVolledige tekst artikel (chavannes.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn