Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 10-06-2019
Aflevering 5
RubriekColumn
TitelMr. X zwijgt als het graf
CiteertitelAdv.bl. 2019-5, p. 31
SamenvattingDie heilige geheimhoudingsplicht Ė waar houdt die op? Mr. X zweeg tegenover de ouders over wat hun zoon kort voor zijn zelfmoord hem had toevertrouwd.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina31-31
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2019:22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelTbs-advocaat Knoester: ĎAl mijn cliŽnten zijn slachtoffer geweestí
CiteertitelAdv.bl. 2019-5, p. 33
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina33-35
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelVerzendtheorie moet voor elke postbode gelden
CiteertitelAdv.bl. 2019-5, p. 56
SamenvattingEen recent arrest van het Europees Hof van Justitie van 27 maart 2019 over de Postrichtlijn noopt tot aanpassing van de verzendtheorie van artikel 6:9 Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Auteur(s)B. Braeken , M. Koppenol
Pagina56-57
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2019:260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelVertegenwoordigingsbevoegdheid bij de bv
CiteertitelAdv.bl. 2019-5, p. 61
SamenvattingKan het statutaire tweehandtekeningenstelsel worden doorbroken?
Auteur(s)R. Wolf
Pagina61-61
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek pensioenrecht
CiteertitelAdv.bl. 2019-5, p. 65
SamenvattingGedurende de afgelopen periode is complexe nieuwe pensioenwetgeving ingevoerd met betrekking tot arbeidsmobiliteit binnen de EU, insolvente verzekeraars, verzamelproblematiek en de implementatie van de IORP II-richtlijn voor pensioenfondsen. Aanhangig zijn twee initiatiefwetsontwerpen ter voorkoming van pensioenkortingen en een initiatiefwetsontwerp in verband met de governance van pensioenfondsen. Een wetsvoorstel voor een nieuwe wet voor pensioenverdeling bij scheiding is door de consultatiefase. Bovenal is de uitwerking van het regeerakkoord dat ten grondslag ligt aan het huidige kabinet en dat moet leiden tot een nieuw pensioenstelsel actueel: Nederland kende onlangs zelfs pensioenstakingen, geÔnitieerd door vakbonden die wegliepen van het overleg tussen de sociale partners en de verantwoordelijke minister over dat nieuwe pensioenstelsel. En ook de rechterlijke macht liet zich niet onbetuigd door weer de nodige boeiende pensioenrechtspraak te wijzen. In deze Kroniek zijn uitspraken tussen april 2018 en april 2019 meegenomen.
Auteur(s)B. Bodewes , A. Cramer , J.A. van de Hoef , N. Tali , W. Thijssen
Pagina65-76
LinkVolledige tekst artikel (pensioenrechtadvocatuur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 25-05-2018, 170333
CiteertitelAdv.bl. 2019-5, p. 88
SamenvattingGedragsregel 7 (oud), gedragsregel 15 (nieuw). Advocaat treedt op voor wederpartij van failliete vennootschap die zijn voormalige cliŽnt is.
Pagina88-88
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Arnhem- Leeuwarden 27-08-2018, 17-853
CiteertitelAdv.bl. 2019-5, p. 88
SamenvattingUitvoering van de opdracht. Gedragsregels 2, 8 (30 oud), 12 (4 oud), 14 (9 oud), 16 (8 oud). Verantwoording van behandeling van de zaak, schriftelijke vastleg‑ ging instructies.
Pagina88-89
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TADRARL:2018:206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad 27-08-2018, 18-333
CiteertitelAdv.bl. 2019-5, p. 89
SamenvattingGedragsregels 7 (31 oud), 25 (18 oud), artikel 10a, lid 1 onder d Advocatenwet. Telefonische stalking wederpartij en ongepaste bewoordingen
Pagina89-89
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn