Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-06-2019
Aflevering 6
RubriekArtikelen
TitelDigitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Over de plaats van digitalisering in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2019/74
SamenvattingIn deze bijdrage wordt nader ingegaan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de verankering ervan in de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de invoeringsregelgeving en de functionaliteiten die het systeem moet gaan bieden.
Auteur(s)J. van der Velde
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een feit. Privatisering bouwtoezicht gaat door
CiteertitelTBR 2019/75
SamenvattingDe Eerste Kamer heeft op 14 mei ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de achterliggende overwegingen, zoals de reden voor privatisering en de vraag of het bevoegd gezag niet de verplichte eindcontrole kan doen.
Auteur(s)P.M.J. de Haan
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (eerstekamer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek onteigeningsjurisprudentie 2018
CiteertitelTBR 2019/76
SamenvattingIn deze kroniek wordt de onteigeningsjurisprudentie van 1 mei 2018 tot aan 1 mei 2019 thematisch besproken.
Auteur(s)M.W. Scheltema , J.S. Procee , M.K.L. Berkvens , M.G. Nielen , M.J.W. Timmer , T.E.F. Reijnders , S.J.M. Bouwman , L.A. Jager
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelVan het omgevingsplan afwijken: de gemeenteraad aan zet bij de Omgevingswet!
CiteertitelTBR 2019/77
SamenvattingReactie op ‘Invoeringswet Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Een beschouwing van de belangrijkste amendementen’
Auteur(s)T.H.H.A. van der Schoot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 19-12-2018
CiteertitelTBR 2019/78
SamenvattingWindpark Delfzijl Zuid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding" vastgesteld.
AnnotatorD. Sietses , D.E.C. Garcea
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:4180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 03-04-2019
CiteertitelTBR 2019/79
SamenvattingBestemmingsplan en omgevingsvergunningen Goeree-Overflakkee
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Windlocatie Battenoord" vastgesteld. Tegen dit besluit hebben [appellante sub 1], Stichting Mallemolens, [appellant sub 3A] en anderen, [appellant sub 4] en [appellant sub 5] en anderen beroep ingesteld bij de Afdeling.
AnnotatorR.H.W. Frins , H.J. de Vries
LinkVolledige tekst annotatie (linkedin.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1064
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 10-04-2019
CiteertitelTBR 2019/80
SamenvattingBestemmingsplan Bergen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "De zeven Dorpelingen" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries , R.H.W. Frins
LinkVolledige tekst annotatie (linkedin.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 17-04-2019
CiteertitelTBR 2019/81
SamenvattingHuisvesten van arbeidsmigranten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2016 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van de bebouwing op het perceel Schelphorst 63 te Wieringerwerf (hierna: het perceel) voor het huisvesten van arbeidsmigranten.
AnnotatorP.M.J. de Haan
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 20-03-2019
CiteertitelTBR 2019/826
SamenvattingAanvraag omgevingsvergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2016 heeft het college [appellant sub 2 A] en [appellant sub 2 B] onder oplegging van een dwangsom gelast het resterende deel van de zonder omgevingsvergunning geplaatste recreatieve opstal, te weten een yurt, met de onderliggende constructie (hout en ophoging van zand en schelpen en riolering) op het perceel [locatie] in Den Burg (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelKoninklijk Besluit 20-03-2019, 2019000565
CiteertitelTBR 2019/83
SamenvattingOnteigeningsplannen. Herbestemmen. Raambordelen. Binnenstad
AnnotatorB.S. ten Kate
LinkVolledige tekst besluit (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-08-2018
CiteertitelTBR 2019/84
SamenvattingAlgemene voorwaarden (niet) uitdrukkelijk van de hand gewezen
Samenvatting (Bron)Afrekening aannemingsovereenkomst. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
AnnotatorJ.S.O. den Houting
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:7762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 17-05-2019, 72.148
CiteertitelTBR 2019/85
SamenvattingInstallatie gesloopt in plaats van gerenoveerd: geen schade want geen restwaarde en niet vervangen; oplevering vond plaats ondanks ontbreken certificaten en 1.400 opleveringspunten, want geen duidelijke reden om goedkeuring te onthouden.
AnnotatorM.A.B. Chao-Duivis
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn