AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 15-06-2019
Aflevering 24-25
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 07-02-2019, C-49/18
CiteertitelAB 2019/252
SamenvattingVerlaging van de salarissen in de nationale openbare dienst (Escribano Vindel)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 februari 2019.#Carlos Escribano Vindel tegen Ministerio de Justicia.#Verzoek van de Tribunal Superior de Justicia de Cataluna om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Bezuinigingsmaatregelen - Verlaging van de salarissen in de nationale openbare dienst - Modaliteiten - Uiteenlopende gevolgen - Sociale politiek - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 2, lid 1 en lid 2, onder b) - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 21 - Rechterlijke onafhankelijkheid - Artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU.#Zaak C-49/18.
AnnotatorP.M. van den Eijnden
UitspraakECLI:EU:C:2019:106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-05-2019
CiteertitelAB 2019/253
SamenvattingUrgentieverklaring
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2017 heeft het college de aanvraag van [appellante] om een urgentieverklaring afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelAB 2019/254
SamenvattingNiet tijdig bekendmaken van een omgevingsvergunning
Samenvatting (Bron)[wederpartij] heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig bekendmaken van een volgens haar van rechtswege gegeven omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk gebruiken van de bestaande bebouwing op het perceel [locatie] te Alkmaar (hierna: het perceel) voor maximaal 1.500 m≤ vvo reguliere detailhandel.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-03-2019
CiteertitelAB 2019/255
SamenvattingOntheffing Verordening ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2014, kenmerk PZH-2014-498323915, heeft het college geweigerd het college van burgemeester en wethouders van Schiedam met toepassing van artikel 3.2 van de Verordening ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2.1.4 van die verordening.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-03-2019
CiteertitelAB 2019/256
SamenvattingWob, openbaarmaking archief commissie Onderzoek DSB Bank
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2011 heeft de minister het verzoek van RTL tot openbaarmaking van het archief van de commissie Onderzoek DSB Bank (hierna: commissie Scheltema), voor zover op dit verzoek nog niet is beslist en voor zover deze informatie niet al openbaar is, afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-02-2019
CiteertitelAB 2019/257
SamenvattingVerklaring vakbekwaamheid apotheker afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 augustus 2015 heeft de minister de aanvraag van [appellante] om een verklaring van vakbekwaamheid als apotheker afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-02-2019
CiteertitelAB 2019/258
SamenvattingWob. Verzoek kopieŽn e-mailberichten gemeentelijk apparaat over zaak Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2017 heeft het college een verzoek van [appellant] om hem op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) informatie te verstrekken, afgewezen.
AnnotatorH.S. ten Cate , C.A. Geleijnse
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-10-2018
CiteertitelAB 2019/259
SamenvattingVerzoek Vidi-subsidie afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 mei 2016 heeft het bestuur de aanvraag van [appellante] om haar een Vidi-subsidie 2015 te verlenen voor haar onderzoeksvoorstel Legal Limits to Integration: A Way Forward for the European Union, afgewezen.
AnnotatorJ.E. van den Brink , A.S.H. Timmer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3557
Artikel aanvragenVia Praktizijn