TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 28-06-2019
Aflevering 5
RubriekColumn
TitelIt takes two to tango, but who takes the lead?
CiteertitelTRA 2019/44
SamenvattingUit een op 14 februari 2019 gepubliceerd onderzoeksrapport van CBS en TNO blijkt dat Nederland in 2018 ruim drie miljoen flexwerkers kende. De meest voorkomende flexvorm is de zzpíer die zijn eigen arbeid aanbiedt (864 duizend). Ook de interne flexibele schil neemt toe. Op de illustere tweede plaats van flexvormen staat het oproepcontract (539 duizend). De nadruk op flex leidt tot een segmentatie op de arbeidsmarkt langs de lijnen van het type contract. Ook maakt flex het lastig een leven lang leren vorm te geven; een aspect waar de snel veranderende arbeidsmarkt om vraagt.
Auteur(s)F.G. Laagland
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTransitiefunctie in het arbeidsrecht en werkloosheidsrecht
CiteertitelTRA 2019/45
SamenvattingDe wetgever heeft aan de wettelijke transitievergoeding een hybride karakter toegekend, nu deze enerzijds is bedoeld als compensatie voor ontslag en anderzijds als middel om een snelle transitie naar ander werk te bevorderen. In deze bijdrage wordt besproken wat de transitiefunctie inhoudt en wordt onderzocht of er naast de transitievergoeding nog andere regelingen binnen het arbeidsrecht en werkloosheidsrecht zijn die, niet alleen formeel maar ook materieel, een transitiefunctie vervullen.
Auteur(s)G.R. Oldenhuis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHandhaving van caoís en contractsvrijheid (Deel I)
CiteertitelTRA 2019/46
SamenvattingIn FNV/Inretail komt de verhouding tussen contractsvrijheid en handhaving van caoís aan de orde. Nakoming van de cao lijkt niet tegen de wens van werknemers te kunnen worden afgedwongen. Dit is voor ons aanleiding geweest voor nader onderzoek. In deze bijdrage, die in twee delen uiteenvalt, onderzoeken wij of er mogelijkheden zijn om rechtsgeldig af te wijken van (avv-)cao's en wat dit betekent voor de rechtspositie van de cao-partijen. In deel I bespreken wij de gevolgen van een afstandsverklaring door de werknemer. In deel II gaan wij in op het aangaan van een vaststellingsovereenkomst of van een nieuwe/aangepaste cao.
Auteur(s)C.P. Robben , S.N. de Valk
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek rechtspraak Wwz november 2018 - januari 2019
CiteertitelTRA 2019/47
Auteur(s)M.Y.H.G. Erkens , M.D. Bulk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
CiteertitelTRA 2019/48
SamenvattingDe billijke vergoeding na de Hoge Raad inzake New Hairstyle; een Pyrrusoverwinning
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht WWZ; vervolg New Hairstyle (ECLI:NL:HR:2017:1187); beslissing na verwijzing; hoogte billijke vergoeding; gevolgen van opzegging voor werknemer; uitvoerige analyse van alle van belang zijnde omstandigheden, waaronder de invloed van de transitievergoeding, WW-uitkering, andere feitelijke inkomsten; verwijtbaarheid. Zie voorts: ECLI:NL:RBMNE:2015:7538 ECLI:NL:GHARL:2016:2601 ECLI:NL:HR:2017:1187
AnnotatorC.J. Frikkee
LinkVolledige tekst annotatie (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2019:516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 18-01-2019
CiteertitelTRA 2019/49
SamenvattingDe a-grond en de h-grond: ligt herplaatsing in de rede?
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Ontslag van een 'expat'. Art. 7:669 lid 1 BW. Is ontslag op de 'h-grond' (art. 7:669 lid 3, onder h, BW) mogelijk op de enkele grond dat herplaatsing niet in de rede ligt? Herplaatsingsplicht; beoordelingsruimte voor werkgever; redelijkheidsargumenten.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
UitspraakECLI:NL:HR:2019:64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 08-03-2019
CiteertitelTRA 2019/50
SamenvattingBeŽindiging gedoogsituatie is niet instemmingsplichtig
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht, medezeggenschap. Art. 27 WOR. Is aankondiging werkgever (gemeente) dat praktijk van afwijkende registratie van pauzetijden wordt beŽindigd een besluit waarvoor instemming ondernemingsraad is vereist? Ontvankelijkheid ondernemingsraad; procesbevoegdheid; art. 36 lid 2 WOR. Vertegenwoordiging door voorzitter; art. 7 WOR.
AnnotatorI. Zaal
UitspraakECLI:NL:HR:2019:314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 13-12-2018, C-385/17
CiteertitelTRA 2019/51
SamenvattingGeen korting Ďvakantielooní als gevolg van arbeidstijdverkorting
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 december 2018.#Torsten Hein tegen Albert Holzkamm GmbH & Co.#Verzoek van Arbeitsgericht Verden om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Organisatie van de arbeidstijd - Richtlijn 2003/88/EG - Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon - Artikel 7, lid 1 - Regeling van een lidstaat op grond waarvan bij collectieve arbeidsovereenkomst kan worden bepaald dat bij de berekening van de vergoeding die uit hoofde van de jaarlijkse vakantie wordt betaald, rekening wordt gehouden met perioden van gedeeltelijke werkloosheid - Werking in de tijd van uitleggingsarresten.#Zaak C-385/17.
AnnotatorM. Kullmann
UitspraakECLI:EU:C:2018:1018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 10-01-2019
CiteertitelTRA 2019/52
SamenvattingEquality of arms bij claimbeoordeling in de ZW
Samenvatting (Bron)Het betoog over het gebrek aan equality of arms slaagt niet. Vaste rechtspraak over positie werkgever als belanghebbende in procedure en belang van zorgvuldige besluitvorming door Uwv. Van wapenongelijkheid in deze zaak geen sprake. Geen twijfel aan juistheid gegevens CBBS. Geen aanknopingspunten voor oordeel dat de rechtbank de arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit ten onrechte heeft onderschreven.
AnnotatorW.L. Roozendaal
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:183
Artikel aanvragenVia Praktizijn