Arbeidsrechtelijke Annotaties

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Datum 29-04-2005
Aflevering 1
TitelGrensoverschrijdende collectieve arbeidsconflicten
CiteertitelArA 2005, 4
SamenvattingOp 5 februari 2004 sprak het Hof van Justitie zich uit over een prejudiciƫle vraag aangaande de interpretatie van artikel 5.3 van het EEX-Verdrag. De Deense Arbeidsrechtbank legde deze vraag voor naar aanleiding van een grensoverschrijdend collectief arbeidsconflict in de scheepsvaart. De feiten zijn vrij representatief voor een onder impuls van de International Transport Workers' Federation (ITF) klassiek geworden vorm van een collectieve actie. Deze bijdrage beoogt het begrip 'grensoverschrijdende collectieve actie' te definiƫren. Enkele collectief arbeidsrechtelijke en internationaal privaatrechtelijke knelpunten (rechtsmacht en toepasselijk recht) van grensoverschrijdende collectieve arbeidsconflicten worden in kaart gebracht. Er wordt gepoogd een aanzet van oplossing te bieden.
Auteur(s)F. Dorssemont
Pagina4-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKanttekeningen bij de toelaatbaarheid van verplichte vervroegde pensionering
CiteertitelArA 2005, 33
SamenvattingLeeftijdsontslag vliegers; verplichte pensionering bij 56 jaar; geen verboden onderscheid naar leeftijd; overgangsrecht Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. (Van Pelt / Martinair).
Auteur(s)A.T.J.M. Jacobs
Pagina33-47
LinkVolledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP0424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding
CiteertitelArA 2005, 48
SamenvattingHR 2 april 2004, JAR 2004/112 (Drankencentrale Waterland B.V. / Blakborn) en HR 10 december 2004, JAR 2005/12 (Vermeulen / Koninklijke Douwe Egberts B.V.). 'Exclusiviteit' ontbindingsbeschikking; contractuele afvloeiingsregeling; redelijkheid en billijkheid; Baijings; Staten Bank/ Fiet.
Auteur(s)C.J. Loonstra , L.G. Verburg
Pagina48-75
LinkVolledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRenoveren of restaureren als alternatief voor het geleidelijk afbreken, doen vervallen of tijdelijk stutten
CiteertitelArA 2005, 76
SamenvattingVoor een gerenommeerd tijdschrift als Arbeidsrechtelijke Annotaties zou de bespreking van een oratie ruim twee jaar na het uitspreken eigenlijk 'not done' moeten zijn. Zeker als het iemand betreft die, zoals de hooggeleerde Verhulp, waarlijk wel meer aan het papier heeft toevertrouwd dan de rede waarmee hij in oktober 2002 in de voetsporen van Paul van der Heijden trad om aan een van de twee Amsterdamse universiteiten de studie van het arbeidsrecht een extra dimensie te geven.
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
Pagina76-78
LinkVolledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn