Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 29-04-2005
Aflevering 4
TitelStaatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht - Een bespreking van de VAR-preadviezen.
CiteertitelNTB 2005,
SamenvattingDe afgelopen drie jaar heeft Nederland nogal geworsteld met het vraagstuk van de staatssteun. Dat begon zo ongeveer in 2002, toen verschillende voetbalclubs in financiŽle problemen kwamen en zij werden geholpen door de gemeenten waarin zij gevestigd waren. Na publiciteit daarover schreef de Nederlands Permanente Vertegenwoordiging een zeer korte brief aan de Europese Commissie, waarbij de stelling werd ingenomen dat ondersteuning vanuit de gemeente van professionele voetbalclubs een aangelegenheid is van publiek belang en geen staatssteun vormt die zou moeten worden aangemeld.
Auteur(s)A.J.C. de Moor-van Vugt
Pagina107-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Nationale ombudsman en de Algemene wet bestuursrecht (naar aanleiding van het jaarverslag 2003)
CiteertitelNTB 2005, 15
SamenvattingBekend, mag worden verondersteld, dat de behoorlijkheidoordelen en eventuele aanbevelingen van de Nationale ombudsman, anders dan de uitspraken van rechters, niet bindend zijn. Toch zijn die oordelen vanwege de interpreterende aard ervan en vanwege het grote gezag van de No relevant voor de Awb, en daarmee wordt ingegaan op de verhouding van de Nationale ombudsman tot de Awb. Dit is een tijdloos thema, dat niet typerend is voor 2003, maar het kan wel aan de hand van het jaarverslag 2003 goed aan de orde worden gesteld, omdat de No dit thema in het algemeen deel van dit jaarverslag centraal heeft gesteld.
Auteur(s)J.B.J.M. ten Berge
Pagina117-121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerwachting - Parlement en ambtenaren
CiteertitelNTB 2005, 16
SamenvattingOp 15 december 2004 bood de commissie-Duivesteijn haar rapport Onderzoek naar infrastructuurprojecten aan de Tweede Kamer aan. Het betrof een onderzoek naar de Besluitvorming bij twee grote projecten, de aanleg van de Betuwespoorlijn en die van de hogesnelheidslijn-zuid, de lijn die Amsterdam en Schiphol een snelle spoorwegverbinding zal bezorgen met BelgiŽ en met Parijs. De commissie besluit haar rapport met een aantal aanbevelingen.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina122-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKronieken - Bestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2005, 13
Samenvatting1. Algemeen

2. De overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht
2.1 Publiekrechtelijke rechtspersonen
2.2 Privaatrechtelijke rechtspersonen

3. Vertegenwoordiging;

4. Verjaring
4.1 Publiekrechtelijke geldschulden
4.2 Onrechtmatige daad
4.3 Onverschuldigde betaling

5. Overeenkomsten met de overheid
5.1 Algemeen
5.2 Privaatrechtelijke overeenkomsten
5.3 Bevoegdhedenovereenkomsten
5.4 Gemengde overeenkomsten

6. Onrechtmatige daad
6.1 Rechtsmachtverdeling
6.2 Onrechtmatige overheidsdaad

7. Onverschuldigde betaling

8. Ongerechtvaardigde verrijking.
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina124-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAwb & wetgeving - Wetsvoorstel vierde tranche Awb
CiteertitelNTB 2005, 18
SamenvattingOp 27 december 2004 heeft de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer verslag uitgebracht van haar bevindingen inzake het voorstel van wet houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht). Dat wetsvoorstel is op 22 juli 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Als bekend, bevat dit wetsvoorstel regelingen met betrekking tot bestuursrechtelijke geldschulden, bestuurlijke handhaving en attributie.
Auteur(s)B.J. van de Griend , A. Weggeman
Pagina128-132
Artikel aanvragenVia Praktizijn