Weekblad Fiscaal Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Weekblad Fiscaal Recht
Datum 06-06-2019
Aflevering 7290
RubriekColumn
TitelDe “genormaliseerde” inspecteur
CiteertitelWFR 2019/116
SamenvattingHet is maar dat je het weet. Als de plannen van het kabinet gewoon doorgaan, zit je volgend jaar bij het bespreken van een aangifte met een “genormaliseerde” inspecteur aan tafel. Hopelijk zal je er niets van merken, maar de geplande inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 heeft hem getransformeerd tot een gewone werknemer. Hij valt dan als een doodgewone werknemer in het bedrijfsleven onder het regime van een cao.
Auteur(s)L.G.M. Stevens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSpoedreparatie fiscale eenheid en interne 10a-leningen
CiteertitelWFR 2019/117
SamenvattingDeze bijdrage bevat een kritische bespreking van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid in relatie tot art. 10a Wet VPB 1969 voor leningen binnen fiscale eenheid. Op leningen binnen fiscale eenheid kan geen renteaftrek worden geclaimd. Toch kan op grond van de spoedreparatie renteaftrek worden geweigerd. De auteurs betogen dat hierdoor technisch rammelende wetgeving is ontstaan.
Auteur(s)P.W.H. van den Heuvel , A.W. Hofman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe (on)mogelijkheid tot het horen van anonieme getuigen in het fiscale procesrecht
CiteertitelWFR 2019/118
SamenvattingIn zijn arrest van 24 november 2017 komt de Hoge Raad tot het oordeel dat het in het fiscale procesrecht “naar de letter genomen” niet mogelijk is om anonieme getuigen te (doen) horen. Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat het aan de wetgever is om hieromtrent regels te stellen. Daarbij wijst de Hoge Raad op de in het strafprocesrecht bestaande regeling met betrekking tot bedreigde getuigen. In deze bijdrage wordt door middel van een rechtsvergelijkend onderzoek tussen het fiscale procesrecht en strafprocesrecht onderzocht of invoering van een dergelijke regeling in het fiscale procesrecht mogelijk, en zo ja, wenselijk is.
Auteur(s)M.F. Kossen
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2986
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBelaste handelingen en de maatstaf van heffing voor de btw bij prestaties over en weer
CiteertitelWFR 2019/119
SamenvattingIn dit artikel wordt naar aanleiding van het arrest A Oy ingegaan op de heffing van btw bij prestaties die tegen een andere prestatie plaatsvinden dan een vergoeding in geld. Er wordt ingegaan op het antwoord op de vraag wanneer een prestatie belastbaar is, en hoe de maatstaf van heffing moet worden vastgesteld.
Auteur(s)A.E. Spiessens
UitspraakECLI:EU:C:2019:12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe promovendus aan het woord
TitelThe EU VAT treatment of Vouchers in the Context of Promotional Activities
CiteertitelWFR 2019/121
SamenvattingDe belangrijkste conclusie in dit onderzoek is dat de nieuwe btw-regels voor vouchertransacties niet alle bestaande problemen oplossen, en daarnaast nieuwe problemen creëren en vragen oproepen. Jeroen Bijl is van mening dat de nieuwe regels in feite niet nodig waren en dat de bestaande problemen eenvoudiger en anders opgelost hadden kunnen worden. Daarnaast heeft hij geconcludeerd dat de huidige btw-behandeling van bepaalde promotionele activiteiten, zoals kortingsacties en ruiltransacties, anders en beter kan.
Auteur(s)J.B.O. Bijl
Artikel aanvragenVia Praktizijn