Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 04-07-2019
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelIs de Klimaatwet ‘Urgenda-proof’?
CiteertitelTO 2019, 1, p. 1
SamenvattingIn deze bijdrage wordt de onderbouwing van het wetsvoorstel voor een Klimaatwet vergeleken met de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de zaak tussen de Nederlandse Staat en Urgenda over het klimaatbeleid.
Auteur(s)T. Smolders
Pagina1-4
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:2591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stand van de stelselherziening: de parlementaire behandeling als opmaat naar een zorgvuldige invoering
CiteertitelTO 2019, 1, p. 5
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de voortgang van de stelselherziening omgevingsrecht (de Omgevingswet). In deze aflevering staat het proces centraal van de parlementaire behandeling van de voorstellen voor de Invoeringswet en de Aanvullingswetten bodem, natuur, geluid en grondeigendom.
Auteur(s)H.W. de Vos
Pagina5-12
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKlimaatverandering: zullen we het eens hebben over de feiten?
CiteertitelTO 2019, 1, p. 13
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op het feitencomplex achter drie elementen uit de Urgenda-uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. Het gaat om de noodzaak om de temperatuurstijging te beperken tot twee graden, de invloed die Nederlandse emissies op wereldschaal hebben, en de kosten van emissiereducerende maatregelen.
Auteur(s)J.M. van den Berg
Pagina13-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen buitengerechtelijke procedure voor zuivere bestuursgeschillen?
CiteertitelTO 2019, 1, p. 21
SamenvattingIn deze bijdrage doen de auteurs verslag van een onderzoek naar bestuursgeschillen die in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd.
Auteur(s)K.J. de Graaf , A.T. Marseille , M. Wever
Pagina21-30
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn