Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 05-06-2019
Aflevering 7489
RubriekRedactioneel
TitelRekenkamers, raadsleden en informatieverstrekking
CiteertitelGst. 2019/71
SamenvattingHalf april stemde de ministerraad in met het voorstel om de decentrale rekenkamers te versterken. Uit het conceptwetsvoorstel zoals dat voor internetconsultatie was aangeboden, blijkt dat de rekenkamercommissies zullen verdwijnen. Alle gemeenten moeten, afzonderlijk of gezamenlijk, beschikken over een onafhankelijke rekenkamer. Dat toverwoord ‘onafhankelijk’ blijkt echter niet zonder problemen.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInzet van gemeentelijk vastgoed ter stimulering van tijdelijke creatieve leefbaarheidsinitiatieven (anti-leegstandsinitiatieven)
CiteertitelGst. 2019/72
SamenvattingEen tour d’horizon langs de juridische mogelijkheden, de voetangels en klemmen binnen de kaders van het staatssteunrecht en de Wet Markt en Overheid
Auteur(s)P.C. Adriaanse , J.M. van Koeveringe-Dekker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Regionale Energie Strategie: de regio aan zet in de energietransitie!
CiteertitelGst. 2019/73
SamenvattingDe juridische aspecten van een nieuw instrument nader beschouwd
Auteur(s)C.E. Barnhoorn , A.J. van der Ven , E.H.P. Brans
LinkVolledige tekst artikel (blogklimaatenergie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-10-2018
CiteertitelGst. 2019/74
SamenvattingBudgetsubsidie Bijlmer at the Beach 2012 op nihil vastgesteld
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2013 heeft het stadsdeel de aan [appellante] verleende eenmalige budgetsubsidie voor het evenement Bijlmer at the Beach 2012 ambtshalve op nihil vastgesteld en een bedrag van 37.050,00 van [appellante] teruggevorderd.
AnnotatorH. Pennarts , C.J. Dekker
LinkVolledige tekst annotatie (slideshare.net)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-11-2018
CiteertitelGst. 2019/75
SamenvattingInformatie over toekenningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning afgewezen. Wob-verzoek?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2017 heeft het college een verzoek van [appellant] om informatie over toekenningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo) van 1 januari 2015 tot en met 31 januari 2017 gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 10-12-2018
CiteertitelGst. 2019/76
SamenvattingWmo-huishoudhulp
Samenvatting (Bron)Gemeente mocht Wmo-huishoudhulp niet baseren op nieuwe normtijden. KPMG onderzoek onafhankelijk en deugdelijk. Gemeente heeft echter andere beleidskeuzes gemaakt dan waarop het KPMG-onderzoek is gebaseerd. Normtijden kunnen niet onderbouwd worden met KPMG-onderzoek.
AnnotatorE.M. Linthorst , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-02-2019
CiteertitelGst. 2019/77
SamenvattingSubsidie aan Tape-it-easy Ltd. en andere verleende subsidies op grond van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân vastgesteld op nihil. Primaat PostNL als universele postdienst in Nederland bevestigt.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 13 juni 2016 en bij besluit van 21 juli 2016 heeft het college de aan Tape-it-easy Ltd. en andere verleende subsidies op grond van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân ambtshalve vastgesteld op nihil en daarbij de verleende subsidiebedragen van vijfmaal 14.300,00 teruggevorderd.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-02-2019
CiteertitelGst. 2019/78
SamenvattingGrondslag subsidie. Concurrentiebelang
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2016 heeft het college een aanvraag van Gymnasion om subsidie afgewezen.
AnnotatorA. Drahmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-03-2019
CiteertitelGst. 2019/79
SamenvattingNadeelcompensatie. Juistheid gegevens aanvraag
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 mei 2016 heeft het college een verzoek van [verzoeker] om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 07-03-2019
CiteertitelGst. 2019/80
SamenvattingHerziening boetebesluiten
Samenvatting (Bron)Het in beginsel afwijzen van verzoeken om herziening van deze boetebesluiten, die zijn gebaseerd op een strafregime waaraan fundamentele gebreken kleven, is evident onredelijk. De Raad heeft vuistregels geformuleerd ingeval om herziening is verzocht. Voor zover de boete op het moment van het herzieningsverzoek al is (af)betaald, is er geen aanleiding om terug te komen van die boete. Hierbij geldt wel een bovengrens. Ingeval een hogere boete is opgelegd dan de strafrechter maximaal had kunnen opleggen dient de boete te worden herzien tot ten hoogste dat geldende maximumbedrag. Voor diegenen die ten tijde van het herzieningsverzoek de boete nog niet volledig hebben afbetaald, is er in beginsel aanleiding om over te gaan tot herziening boetebesluit.
AnnotatorK. Mestrom
LinkVolledige tekst annotatie (schulinck.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:659
Artikel aanvragenVia Praktizijn