Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 30-06-2019
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelDat vermaledijde besluitbegrip
CiteertitelNTB 2019/23
SamenvattingHet zou op een protestbord van een juridische actievoerder kunnen staan of een schreeuwende aankondiging op de ruit van een rechtswinkel: 'Besluit is uit!' Er bestaat veel kritiek op het functioneren van het besluitbegrip. Dat kan in een steeds krimpende mate nog maar voldoen aan zijn centrale plaats en functie in het moderne bestuursrecht. Waar vijfentwintig jaar geleden het begrip met de komst van de Awb tamelijk stilletjes zijn intrede deed, voldoet het thans niet meer, het is te beperkt en er moet in andere patronen worden gedacht. Rechtsbetrekking en geschillen­beslech­ting zijn daarbij gevierde begrippen.
Auteur(s)J.A.F. Peters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe responsieve rechtsstaat: het burgerperspectief
CiteertitelNTB 2019/24
SamenvattingToen ik op 1 september 1965 begon als wetgevingsambtenaar bij het ministerie van Justitie kwam ik terecht op een afdeling met topjuristen. Voor wetgeving publiekrecht, dat het strafrecht en het staats- en bestuursrecht omvatte, waren wij met z’n achten: vier raadadviseurs, en vier man jonger volk, waarvan ik als referendaris der tweede klasse de beginrang bekleedde.
Auteur(s)M. Scheltema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe concurrent als belanghebbende: de ontwikkeling van een correctie
CiteertitelNTB 2019/25
SamenvattingDe laatste jaren kiest de bestuursrechter voor een genuanceerder oordeel over de belanghebbendheid. Steeds vaker onderzoekt hij of een concurrent feitelijke gevolgen van een besluit ondervindt. Deze ontwikkeling staat centraal in dit artikel. De vraag die ik daarbij wil beantwoorden, is in hoeverre deze nieuwe benadering een oplossing vormt voor een probleem en, zo ja welk, of dat deze nieuwe benadering de beoordeling van de belanghebbendheid van concurrenten vooral nodeloos compliceert.
Auteur(s)J. Wieland
LinkVolledige tekst artikel (Stijladvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2019/26
SamenvattingNiet alleen in het Britse parlement, maar ook in de rechtspraak en literatuur stond de Brexit de afgelopen verslagperiode weer centraal. In ECLI:NL:RBAMS:2019:691, worden Britse eisers in hun vordering tegen de Staat die ertoe strekt dat de Staat hun reis- en verblijfsrechten na de Brexit respecteert en hen correct informeert over hun toekomstig verblijfrecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij over die verblijfsrechten kunnen procederen bij de bestuursrechter en, wat betreft die informatie, de burgerrechtelijke grondslag (onrechtmatige daad) van de vordering onvoldoende is om de bevoegdheid van de burgerlijke rechter aan te nemen.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2019:691
Artikel aanvragenVia Praktizijn