Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-06-2019
Aflevering 6
RubriekKort & bondig
TitelAanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf?
CiteertitelTvAR 2019, afl. 6, p. 351
SamenvattingDe Aanvullingswet vult de Omgevingswet aan met onder meer een nieuwe regeling van het voorkeursrecht. De huidige Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) komt te vervallen. Ten opzichte van de huidige Wvg voorziet de Aanvullingswet in een opmerkelijke wijziging. Anders dan nu het geval is, wordt het mogelijk gemaakt om een beroep op zelfrealisatie te doen.
Auteur(s)W.J.E. van der Werf
Pagina351
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMishandeling van landbouwhuisdieren en de negatieve gevolgen voor rechtstreekse betalingen
CiteertitelTvAR 2019, afl. 6, p. 353
SamenvattingDierenmishandeling is verboden. Wie dat wel doet, riskeert straf en loopt daardoor Europese subsidies (deels) mis. Maar wat is dierenmishandeling en in hoeverre mag naast een strafmaatregel subsidie worden gekort? Dit artikel gaat over de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD), de handhaving daarvan bij landbouwhuisdieren en de gevolgen voor Europese (inkomens)subsidies bij niet-naleving. De wetgeving en jurisprudentie op dit vlak is legio. In dit artikel heb ik ervoor gekozen de hoofdlijnen in de wetgeving en jurisprudentie te behandelen.
Auteur(s)J.M.M. Kroon
Pagina353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWaardebepaling WOZ agrarische gebouwen geen sinecure!
CiteertitelTvAR 2019, afl. 6, p. 358
SamenvattingDe waarde van onroerende zaken in de agrosector wordt tegenwoordig door dusdanig veel factoren be´nvloed, dat een waardebepaling voor de WOZ op basis van de taxatiewijzer[2] haast onmogelijk is. In dit artikel wordt de bruikbaarheid van de taxatiewijzer in relatie tot de toenemende leegstand in het landelijk gebied aan de orde gesteld.
Auteur(s)H.J. van den Kerkhof
Pagina358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-09-2018 (Van Ooijen/Van Ooijen)
CiteertitelTvAR 2019/7988
SamenvattingPacht
Samenvatting (Bron)Pachtzaak. Ontvankelijkheid executeurs en deelgenoten in nalatenschappen
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:8127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 29-05-2019 (PAS)
CiteertitelTvAR 2019/7989
SamenvattingBeheer landelijk gebied
Samenvatting (Bron)Bij verschillende besluiten van 14 december 2015 heeft het college vergunningen krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het exploiteren en/of uitbreiden en wijzigen van zes verschillende agrarische bedrijven.
AnnotatorD.W. Bruil
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 29-05-2019 (PAS)
CiteertitelTvAR 2019/7990
SamenvattingBeheer landelijk gebied
Samenvatting (Bron)bezwaar van MOB en Leefmilieu tegen het besluit om niet handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) uitvoeren van bedrijfshandelingen ten behoeve van de veehouderij [locatie 1] te Aalten, ongegrond verklaard (zaaknr. 201506170/2/R2).
AnnotatorD.W. Bruil
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-05-2019 (Mts/Staat )
CiteertitelTvAR 2019/7991
SamenvattingMilieu
Samenvatting (Bron)Fosfaatrechten. Verweerder heeft niet onderkend dat er tijdig beroep is gedaan op de knelgevallenregeling (dierziekte). Verweerder moet beroep hierop alsnog beoordelen. Verweerder moet ook opnieuw kijken naar de hoeveelheid weggevloeide melk, nu uit de stukken evident blijkt dat sprake is geweest van medicijngebruik.
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:197
Artikel aanvragenVia Praktizijn