Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Datum 08-08-2019
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelBegroting van immateriŽle schade: over de betekenis van de duur van het lijden bij blijvend en bij dodelijk letsel
CiteertitelTVP 2019, nr. 2, p.
Samenvatting In deze bijdrage wordt de betekenis van de duur van het lijden bij begroting van immateriŽle schade in verband met blijvend letsel en wegens dodelijk letsel geanalyseerd. Volgens de Hoge Raad is de duur van het lijden een omstandigheid die de rechter bij de begroting van het smartengeld in het bijzonder dient mee te wegen, maar in de literatuur wordt opgemerkt dat de betekenis van deze factor niet steeds duidelijk is. Deze bijdrage geeft de stand van zaken in de rechtspraak en in de Nederlandstalige literatuur weer en biedt een nadere analyse van de betekenis van de duur van het lijden.
Auteur(s)M.R. Hebly
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe verhaals(on)mogelijkheden van de WAM-verzekeraar bij (joy)rijden zonder rijbewijs Bijdrage naar aanleiding van Hof Arnhem-Leeuwarden 23 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9273 en Hof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3129
CiteertitelTVP 2019, nr. 2, p. 33
SamenvattingIn krap een halfjaar tijd deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in twee vergelijkbare zaken, waarin sprake was van joyriding door een jeugdig familielid van de verzekeringnemer en waarbij de betrokkene reed zonder (geldig) rijbewijs. In beide zaken trachtte de WAM-verzekeraar van het betrokken voertuig de aan derde-benadeelden gedane uitkeringen te verhalen. Een belangrijk verschil: de ene verzekeraar richtte zich tot zijn eigen verzekerde, de andere verzekeraar richtte zich tot de joyrider. Aan de hand van de beide arresten belicht deze bijdrage de verhaalsmogelijkheden van een WAM-verzekeraar in geval van joyriden zonder (geldig) rijbewijs.
Samenvatting (Bron)Verzekeringsrecht: joyriding
AnnotatorF.M. Ruitenbeek-Bart
Pagina33-43
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:3129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerzekeren in gezinsverband - Over polisdekking en regres in Ďnieuweí gezinsverhoudingen
CiteertitelTVP 2019, nr. 2, p. 44
SamenvattingIn deze bijdrage wordt stilgestaan bij de wijze waarop verzekeraars in hun polissen omgaan met Ďnieuweí gezinsverhoudingen. De polissen van opstalverzekeringen, inboedelverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren van zestien verzekeringsmaatschappijen zijn hiervoor onderzocht. Ook wordt aandacht besteed aan regresuitsluitingen ten aanzien van gezinsleden.
Auteur(s)J.H.G. Verweij-Hoogendijk
Pagina44-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelDirecte actie als de verzekerde rechtspersoon niet meer bestaat: uitzondering op meldingsplicht geldt volgens de Hoge Raad voor alle schades - HR 1 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:150
CiteertitelTVP 2019, nr. 2, p. 50
SamenvattingOp 1 februari 2019 heeft de Hoge Raad de reikwijdte van de uitzondering op het meldingsvereiste voor een beroep op de directe actie van artikel 7:954 BW verduidelijkt. Volgens lid 2 van artikel 7:954 BW is voor een beroep op de directe actie niet nodig dat de schade door de aansprakelijke verzekerde aan de aansprakelijkheidsverzekeraar is gemeld, als de verzekerde een rechtspersoon was die heeft opgehouden te bestaan. In alle andere gevallen kan de directe actie alleen worden uitgeoefend als de schade door de verzekeringnemer of verzekerde wťl is gemeld bij de aansprakelijkheidsverzekeraar. In het onderhavige arrest stond ter discussie of dit voor alle schades geldt of alleen voor de zogenaamde long tail-schades: schades die zich pas (na lange tijd) manifesteren nadat een rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan.
Auteur(s)J. Kruijswijk Jansen
Pagina50-55
LinkVolledige tekst annotatie (KvdL.com)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelMisgelopen woongenot en vergoeding van materiŽle schade - Rb. Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715
CiteertitelTVP 2019, nr. 2, p. 55
SamenvattingOp 1 maart 2017 wees de Rechtbank Noord-Nederland vonnis in een zaak die ging over de vergoeding van immateriŽle schade en de vergoeding van vermogensschade in de zin van het gemis van het onstoffelijk voordeel, zijnde gederfd woongenot, ten gevolge van aardbevingen ontstaan door gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Deze annotatie concentreert zich uitsluitend op laatstgenoemde schadepost. Ondanks dat het vonnis ruim twee jaar oud is, zijn de vragen die het oproept nog zeer actueel. Zo is recentelijk door de Rechtbank Noord-Nederland in een andere zaak hierover een prejudiciŽle vraag voorgelegd aan de Hoge Raad.
Auteur(s)R. Rijnhout , T. Rotscheid
Pagina55-61
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:715
Artikel aanvragenVia Praktizijn