Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 14-08-2019
Aflevering 7492
RubriekRedactioneel
TitelWaarschuwen tegen (mogelijk) Wob-misbruik kan gemeente geld kosten
CiteertitelGst. 2019/101
SamenvattingHet lijkt een voorbeeld van prettige collegiale omgang binnen gemeenten. Bij Wob-verzoeken kan soms een vermoeden van misbruik rijzen. Om patronen te vinden, kan het zinvol zijn om verzoeken tussen diverse bestuursorganen uit te wisselen. Ook in nobelere situaties kan contact met buurgemeenten wenselijk zijn. Er kan inhoudelijk afgestemd worden wanneer dezelfde of vergelijkbare documenten gevraagd blijken. Alleen: de bestuursrechter ziet geen ruimte voor dit soort collegiale dienstverlening. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 28 mei 2019.
Auteur(s)G.A. van der Veen
LinkVolledige tekst artikel (akd.eu)
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2019:1827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAansprakelijkheid voor integriteitsonderzoeken: enkele lessen uit een Schiedams onderzoek
CiteertitelGst. 2019/102
SamenvattingIn dit artikel gaat auteur aan de hand van een Schiedams onderzoek in op de gerechtelijke procedures waarmee de bij het integriteitsonderzoek betrokken (rechts)personen rekening moeten houden.
Auteur(s)J.P.M. van Beers
LinkVolledige tekst artikel (holla.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet PAS: nu echt een gepasseerd station
CiteertitelGst. 2019/103
SamenvattingOp 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS of Afdeling) uitspraak gedaan inzake de verlening van natuurvergunningen aan veehouderijen en de vrijstelling van de activiteit beweiding en bemesting in de nabijheid van een aantal Nederlandse Natura 2000-gebieden. Deze uitspraken zijn om meerdere redenen van belang.
Auteur(s)S.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 04-12-2018
CiteertitelGst. 2019/104
SamenvattingNiet handhaven rookverbod in overdekt winkelcentrum
Samenvatting (Bron)Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d, van de Tabakswet. Niet handhaven rookverbod in overdekt winkelcentrum.
AnnotatorS.O. Visch , E. Dans
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-01-2019
CiteertitelGst. 2019/105
SamenvattingOvertreding van de Drank- en Horecawet
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2017 heeft de burgemeester de vereniging een bestuurlijke boete opgelegd van 1.360,- wegens overtreding van de Drank- en Horecawet (hierna: DHW).
AnnotatorR.P.A. Kraaijeveld , C.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-01-2019
CiteertitelGst. 2019/106
SamenvattingVerstrekking informatie over verwerkte persoonsgegevens
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2016 heeft het college op het verzoek van [appellant] op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: de Wbp) besloten en heeft het hem informatie over door het college verwerkte persoonsgegevens verstrekt.
AnnotatorC.N. van der Sluis , C.J. Dekker
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 30-01-2019
CiteertitelGst. 2019/107
SamenvattingWas- en strijkservice als algemene voorziening
Samenvatting (Bron)Boodschappendienst en glazenwasser als algemeen gebruikelijke dienst. Was- en strijkservice als algemene voorziening. Een boodschappendienst kan, onder voorwaarden, onder de Wmo 2015 worden aangemerkt als een algemeen gebruikelijke dienst die aan het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de weg staat. In het geval van appellante is aan deze voorwaarden voldaan. Onder verwijzing naar rechtsoverweging 4.6 van zijn uitspraak van 10 oktober 2018 is de Raad van oordeel dat dit, onder dezelfde voorwaarden, ook geldt voor een glazenwasser. In het geval van appellante is aan deze voorwaarden voldaan. Onder gebruikmaking van de HHT-regeling tegen een gereduceerd tarief. ROGplus heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aangeboden was- en strijkservice een algemene voorziening is in de zin van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015. Geen maatwerkvoorziening verstrekt. De Raad voorziet zelf. Proceskostenveroordeling.
AnnotatorE.M. Linthorst , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-03-2019
CiteertitelGst. 2019/108
SamenvattingWater- en wegenvergunning Windpark Westerse Polder
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 augustus 2016 heeft het college aan I.E. Projects B.V. een water- en wegenvergunning verleend voor het vernieuwen van Windpark Westerse Polder.
AnnotatorL.W. Feenstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-04-2019
CiteertitelGst. 2019/109
SamenvattingSluiten woning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2017 heeft de burgemeester [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning aan de [locatie] te Utrecht te sluiten voor de duur van een jaar.
AnnotatorM.H.W. Bodelier
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelAdviesrecht gemeenteraad bij omgevingsvergunningen. Eenvoudig beter?
CiteertitelGst. 2019/110
SamenvattingAls (binnenkort) de Invoeringswet Omgevingswet ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal een verzwaard adviesrecht van de gemeenteraad gaan gelden bij een door burgemeester en wethouders te verlenen omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het omgevingsplan. De gemeenteraad bepaalt zelf voor welke afwijkactiviteiten dit adviesrecht zal gaan gelden. Betwijfeld moet worden of dit adviesrecht de vergunningprocedure bij afwijking van het bestemmingsplan, eenvoudig en beter maakt.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn