TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 28-07-2019
Aflevering 6-7
RubriekColumn
TitelNaar een ever closer union? Ė de saga van de export van werkloosheidsuitkeringen
CiteertitelTRA 2019/54
SamenvattingDe coŲrdinatieverordening van de sociale zekerheid heeft de voorbije 50 jaar vooral in de aandacht van specialisten gestaan, totdat in maart van dit jaar Nederland wakker werd. Er ontstond toen veel rumoer in de media en het parlement over verlenging van de export van werkloosheidsuitkeringen naar andere lidstaten. Momenteel is de exportperiode drie maanden. De Europese Commissie had in december 2016 voorgesteld om deze naar zes maanden te verlengen. De Europese Raad heeft dit in juni 2018 weer teruggebracht naar drie maanden, maar het Europees Parlement was vervolgens weer voor zes maanden. In de besluitvorming in de Raad werd dit een struikelblok, sommige landen wilden zes maanden, andere drie.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHandhaving van caoís en contractsvrijheid (deel II)
CiteertitelTRA 2019/55
SamenvattingIn FNV/Inretail komt de verhouding tussen contractsvrijheid en handhaving van caoís aan de orde. Nakoming van de cao lijkt niet tegen de wens van werknemers te kunnen worden afgedwongen. Dit is voor ons aanleiding geweest voor nader onderzoek. In deze bijdrage, die in twee delen uiteenvalt, onderzoeken wij of er mogelijkheden zijn om rechtsgeldig af te wijken van (avv-)cao's en wat dit betekent voor de rechtspositie van de cao-partijen. In deel I (TRA 2019/46) bespreken wij de gevolgen van een afstandsverklaring door de werknemer. In deel II gaan wij in op het aangaan van een vaststellingsovereenkomst of van een nieuwe/aangepaste cao.
Auteur(s)C.P. Robben , S.N. de Valk
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelNadere overwegingen over de compensatieregeling
CiteertitelTRA 2019/57
SamenvattingOp grond van de wet van 11 juli 2018 kunnen werkgevers onder voorwaarden gecompenseerd worden wanneer zij in verband met de beŽindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer een beŽindigingsvergoeding hebben betaald. In deze bedragen worden Ė aan de hand van eigen ervaringen van de schrijvers Ė enkele praktijkvragen besproken.
Auteur(s)P.S. Fluit , M.J. Smit
LinkVolledige tekst artikel (stadhouders.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelDe Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2018: de storm barst los
CiteertitelTRA 2019/58
SamenvattingVan de in de JAR gepubliceerde uitspraken van de Hoge Raad uit 2018 hadden er 38 betrekking op voor deze kroniek van belang zijn de zaken, te weten (1) zaken tussen individuele werkgevers en hun werknemers; en (2) andere zaken waarin een vraag van individueel arbeidsovereenkomstenrecht aan de orde was.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 19-04-2019
CiteertitelTRA 2019/59
SamenvattingKan maximeringsregeling in sociaal plan de toets van gerechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie doorstaan?
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Reorganisatie. Regeling van ontslagvergoeding in sociaal plan; ongerechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie? Vereisten van legitiem doel van de regeling en noodzakelijkheid van het middel. Doelmatigheid en proportionaliteit. Art. 3 onder c en art. 7 lid 1, onder c, Wgbl. Richtlijn 2000/78/EG. HvJEU 12 oktober 2010, C-45/09, ECLI:EU:C:2010:601 (Rosenbladt). HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367 (KLM).
AnnotatorD.J. Buijs
LinkVolledige tekst annotatie (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:647
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 15-02-2019
CiteertitelTRA 2019/60
SamenvattingUitwisselbare functies
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; Wwz. Reorganisatie; vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (art. 7:669 lid 1 en lid 3, onder a BW). Afspiegelingsbeginsel (art. 11 Ontslagregeling). Beoordelingsmaatstaf voor uitwisselbaarheid vervallen functie en nieuw gecreŽerde functie (art. 13 Ontslagregeling).
AnnotatorF.M. Dekker
UitspraakECLI:NL:HR:2019:229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 08-03-2019
CiteertitelTRA 2019/61
SamenvattingWanneer is er sprake van een besluit bij instemmingsrecht?
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht, medezeggenschap. Art. 27 WOR. Is aankondiging werkgever (gemeente) dat praktijk van afwijkende registratie van pauzetijden wordt beŽindigd een besluit waarvoor instemming ondernemingsraad is vereist? Ontvankelijkheid ondernemingsraad; procesbevoegdheid; art. 36 lid 2 WOR. Vertegenwoordiging door voorzitter; art. 7 WOR.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
UitspraakECLI:NL:HR:2019:314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 11-04-2019, C-29/18, C-30/18 en C-44/18
CiteertitelTRA 2019/62
SamenvattingVerschil in beŽindigingsvergoeding op grond van type contract geoorloofd vanwege objectieve reden
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 april 2019.#Cobra Servicios Auxiliares SA tegen Jose David Sanchez Iglesias e.a.#Verzoeken van de Tribunal Superior de Justicia de Galicia om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 1999/70/EG - Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Clausule 4 - Non-discriminatiebeginsel - Begrip ,arbeidsvoorwaarden' - Vergelijkbaarheid van situaties - Rechtvaardiging - Begrip ,objectieve redenen' - Vergoeding in geval van beeindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd om een objectieve reden - Geringere vergoeding bij het verstrijken van een arbeidsovereenkomst ,voor een bepaald werk of een bepaalde dienst'.#Gevoegde zaken C-29/18, C-30/18 en C-44/18.
AnnotatorN. Gundt
UitspraakECLI:EU:C:2019:315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 30-04-2019
CiteertitelTRA 2019/63
SamenvattingWanneer mag het UWV een praktische schatting uitvoeren?
Samenvatting (Bron)WIA. Zorgvuldig medisch onderzoek. De belastbaarheid is juist vastgesteld. De mate van arbeidsongeschiktheid van eiseres mocht, gelet op de bijzondere voorwaarden waaronder de werkzaamheden werden vervuld, niet worden gebaseerd op de feitelijk verrichte werkzaamheden. Het gaat om een 'witte raven baan'. De functie komt vrijwel niet voor op de arbeidsmarkt en in het CBBS is geen enkele functie voor eiseres te duiden. Het door eiseres genoten loon is niet representatief voor de resterende verdiencapaciteit. De rechtbank oordeelt dat het arbeidskundig onderzoek niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid. Volgt vernietiging van het bestreden besluit. Beroep gegrond.
AnnotatorP.S. Fluit
LinkVolledige tekst annotatie (stadhouders.nl)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2019:1908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelBezoldiging van bestuurders
CiteertitelTRA 2019/64
SamenvattingEen onderzoek naar de (de hoogte en structuur van) bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen. De ondernemingsrechtelijke thema's die daarbij aan de orde komen, zijn: (i) de openbaarmaking van bestuurdersbeloningen, (ii) vaststelling van de bezoldiging, (iii) het aanpassen en terugvorderen van beloningen en (iv) de rol van de rechter.
Auteur(s)R.A.A. Duk
LinkVolledige tekst proefschrift (eur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn