Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 05-09-2019
Aflevering 7
RubriekColumn
TitelPleidooi voor het pleidooi
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 7
SamenvattingTamelijk onopgemerkt verdwijnt per 1 oktober ons recht om te ­pleiten. Kaaks had verwacht dat de orde zich hierover steviger zou roeren.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina7-7
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Tuchtrecht
TitelIs de tuchtrechter te lief?
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 14
SamenvattingZijn de straffen in het tuchtrecht wel streng genoeg? Of worden ze juist milder? Wie op www.tuchtrecht.overheid.nl door de uitspraken bladert, komt de nodige vergevingsgezindheid tegen.
Auteur(s)S. Dunk , K. Pijnappels
Pagina14-17
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TADRARL:2019:38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Tuchtrecht
TitelTuchtrechter oordeelt niet overal hetzelfde
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 21
SamenvattingDe vier raden van discipline houden er verschillende oordelen op na. In Den Bosch krijg je eerder een maatregel opgelegd dan elders. In Amsterdam verklaren ze klachten vaker ongegrond. Arnhem blijkt terughoudend met schorsingen en schrappingen.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina21-22
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelHet klassieke pleidooi wordt een fossiel
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 26
SamenvattingDe civiele advocaat die een klassiek pleidooi houdt, wordt een zeldzaamheid. De één ziet dit als een fundamentele inbreuk op zijn positie, de ander laat er geen traan om. ‘Als je een uitvoerig pleidooi nodig hebt, heb je iets niet goed gedaan.’
Auteur(s)S. Dunk
Pagina26-30
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelMr. X treedt op voor demente bejaarde
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 35
SamenvattingOptreden voor een dementerende oudere – voorzichtig zijn, mr. X. Kan je cliënt zijn of haar belangen nog wel overzien? Wie ben je aan het helpen? Voor je het weet, help je de hele familie verder van huis
AnnotatorT. Sillevis Smitt
Pagina35-35
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2019:41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
Titel‘Versterk stelsel, gooi het niet weg’ - Plannen gefinancierde rechtsbijstand Advocatuur
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 36
SamenvattingAdvocaten houden bezwaren tegen de plannen van minister Dekker voor een herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. ‘Behoud het goede, maak met de sector afspraken over verbeteringen van het bestaande stelsel.’
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn , F. Mebius
Pagina36-40
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelEen erfzonde in het strafrecht
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 57
SamenvattingDe ongemotiveerde toepassing door de Hoge Raad van de artikelen 80a en 81 RO is strafadvocaat Gerard Spong een doorn in het oog.
Auteur(s)G. Spong
Pagina57-58
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Vermogensrecht
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 63
SamenvattingIn deze nieuwe Kroniek Vermogensrecht richten auteurs weer vrijwel exclusief de aandacht op hetgeen iedere vrijdagmorgen om 10.00 uur plaatsheeft op de rolzitting binnen het gebouw gelegen aan het Korte Voorhout 8 te Den Haag: het uitspreken1 van nieuwe arresten van de Hoge Raad, diezelfde middag gevolgd door publicatie op rechtspraak.nl. Deze (vrijwel) exclusieve aandacht voor de Hoge Raad, met zijn Parket, is enerzijds ingegeven door het hoge soortelijk gewicht dat binnen ons rechtssysteem nu eenmaal toekomt aan uitspraken van de Hoge Raad en anderzijds doordat we zo binnen de formule van de Kronieken van het Advocatenblad toch soms wat dieper op sommige zaken kunnen ingaan dan bij een wijdere blik tot de mogelijkheden zou behoren. Zij zullen achtereenvolgens stilstaan bij het contractenrecht, het schadevergoedingsrecht, bij wat goederenrecht en we zullen afsluiten met een aantal varia op het gebied van (vooral) verjaring (met een toefje vof-recht).
Auteur(s)C. Drion , A. Zwalve , B. Kout , S. Pepels
Pagina63-80
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 07-01-2019, 18-453/A/A
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 96
SamenvattingCorrespondentie met wederpartij. Gedragsregels 18, 30 (oud). (On)geoorloofde druk, aanzegging aan wederpartij.
Pagina96-96
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TADRARL:2019:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van discipline 21-12-2018, 180167D
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 96
SamenvattingOngepast reclame maken. Gedragsregels 1, 10, 30, 31 (oud). Vrijheid van meningsuiting, onjuiste feiten, onnodig grievend, ongepaste reclame.
Pagina96-97
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 19-04-2019, 18-959/A/A
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 97
SamenvattingOpeenstapeling van beschuldigingen. Artikel 10a lid 1 sub b Advocatenwet, Gedragsregels 2 lid 2, 8, 14 (nieuw). Onjuiste informatie, belangenbehartiging.
Pagina97-97
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TADRARL:2019:91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelFeiten en fabels over het verschoningsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2019-7, p. 98
SamenvattingVlak voor de zomer verschenen in de media artikelen over de (veronderstelde) reikwijdte van het verschoningsrecht van advocaten. Het is niet voor het eerst dat dit onderwerp in de belangstelling staat. Vanuit de hoek van de (fiscale) opsporing is meer dan eens gepleit voor een stevige inperking van dit recht.
Auteur(s)J. Rijlaarsdam
Pagina98-98
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn