Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 20-09-2019
Aflevering 9
RubriekGastcolumn
TitelCompensatie voor kolencentrales
CiteertitelTBR 2019/119
SamenvattingIn deze column wordt ingegaan op de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en financiŽle compensatie als gevolg van sluiting van kolencentrales
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMaatwerk technische bouwregelgeving in de Omgevingswet. Zegen of zorg?
CiteertitelTBR 2019/120
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op maatwerk bij bouwtechnische regelgeving in het omgevingsplan onder de Omgevingswet
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker , P.M.J. de Haan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe anterieure fase, van Wro naar Ow
CiteertitelTBR 2019/121
SamenvattingIn dit artikel wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in het kostenverhaal via de anterieure fase op grond van de Omgevingswet
Auteur(s)J.J. Hoekstra
LinkVolledige tekst artikel (straatmankoster.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel Invoeringsbesluit Om- gevingswet. Van ťťn-document-gedachte naar gedeeltelijke keuzevrijheid bij de vaststelling van decentrale regels
CiteertitelTBR 2019/122
SamenvattingIn dit artikel wordt de voorhangversie van het Invoeringsbesluit Omgevingswet belicht, in het bijzonder ten aanzien van de verplichte opname van decentrale regels in het omgevingsplan
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe rechtstatelijkheid in de knel? Over beoordeling in twee instanties in het aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2019/123
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op de rechtspraak in twee instanties in het aanbestedingsrecht en de mogelijkheden om na het Xafax-arrest uit 2016 toch een balans te vinden tussen rechtsbescherming en nuttig effect
Auteur(s)H.D. van Romburgh
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese Aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2019/124
SamenvattingDeze jaarlijks verschijnende kroniek vat een aantal belangrijke uitspraken samen die door het Europese Hof van Justitie (Hof) zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019. Kronieken van voorgaande jaren verschenen in eerdere jaargangen van dit tijdschrift.
Auteur(s)E. Verweij , I.A.F. Hendriksen , S.J. Petiet , D.C. Orobio de Castro
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe raad betrokken bij het afwijken van het Omgevingsplan: valt de reikwijdte mee of tegen?
CiteertitelTBR 2019/125
SamenvattingIn deze bijdrage zet de auteur de verschillende wijzen van betrokkenheid van de gemeenteraad bij planologische besluitvorming onder de Omgevingswet uiteen.
Auteur(s)T.H.H.A. van der Schoot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 27-03-2019
CiteertitelTBR 2019/126
SamenvattingBrancheringsregeling verordening ruimte Zuid-Holland (Decathlon)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2014, kenmerk PZH-2014-498323915, heeft het college geweigerd het college van burgemeester en wethouders van Schiedam met toepassing van artikel 3.2 van de Verordening ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2.1.4 van die verordening.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 07-08-2019
CiteertitelTBR 2019/127
SamenvattingKruimelvergunning samenvoeging panden Amsterdam
Samenvatting (Bron)Nieuwezijds heeft overeenkomstig artikel 8:55f van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) beroep ingesteld tegen het uitblijven van de bekendmaking van een volgens haar van rechtswege gegeven omgevingsvergunning voor het samenvoegen van de panden Westermarkt 23 en 25 te Amsterdam en het legaliseren van de nieuwe situatie in die panden.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 14-08-2019
CiteertitelTBR 2019/128
SamenvattingGeen omgevingsvergunning van rechtswege huisvesting arbeidsmigranten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2016 heeft het college de Stichting onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen drie maanden na verzending van dat besluit het illegale gebruik van het pand Lomanlaan 103 te Utrecht (hierna: het pand) te (laten) beŽindigen en beŽindigd te (laten) houden en de overbewoning van het pand te (laten) beŽindigen en beŽindigd te (laten) houden.
AnnotatorP.M.J. de Haan
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2761
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 17-05-2019
CiteertitelTBR 2019/129
SamenvattingTe laat aangevangen werkzaamheden onteigening Eindhoven
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht; procesrecht. Werkzaamheden niet binnen drie jaar na onteigeningsvonnis aangevangen; art. 61 Ow. Billijke schadeloosstelling als bedoeld in art. 61 lid 2 Ow. Strekking en maatstaf. Punitief karakter? Bindende eindbeslissing?
AnnotatorF.A. Mulder , H.A. Bijkerk
UitspraakECLI:NL:HR:2019:757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 10-07-2018, 35.706
CiteertitelTBR 2019/130
SamenvattingTussenvonnis. UAV-GC overeenkomst inzake vooroeververdediging door middel van steenbestortingen. Aanneemster verantwoordelijk voor het ontwerp. Meerkosten dubbellaagsfilter voor rekening van aanneemster. Vertraging golfhoogtekwestie voor rekening van opdrachtgeefster. Verdringing en afschuiving van slib; alternatieve verificatie gerealiseerde laagdikte bestortingen. Tekort staalslakken voor rekening van aanneemster. Limitatieve wijze van toetsen en aantonen dat aan de contractuele eisen is voldaan. Administratieve gebreken aan afleverdossiers geen reden om acceptatie afleverdossiers te weigeren. Afleverdossiers moeten opdrachtgeefster redelijk inzicht geven of aan de vraagspecificatie is voldaan. Opdrachtgeefster kon in redelijkheid niet besluiten acceptatie van de afleverdossiers te weigeren.
AnnotatorW.J.M. Herber
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn