AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 23-09-2019
Aflevering 35
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 03-07-2019, C-644/17
CiteertitelAB 2019/405
SamenvattingAntidumpingrecht
Samenvatting (Bron)Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1374 van de Commissie van 26 augustus 2019 tot heropening van het onderzoek naar aanleiding van het arrest van 3 juli 2019 in zaak C-644/17, Eurobolt, met betrekking tot Uitvoeringsverordening (EU) nr. 723/2011 van de Raad van 18 juli 2011 tot uitbreiding van het bij Verordening (EG) nr. 91/2009 ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot bepaalde soorten uit Maleisie verzonden ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisie
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
UitspraakECLI:EU:C:2019:555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-08-2019
CiteertitelAB 2019/406
SamenvattingStaken kamergewijze verhuur
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2017 heeft het college [appellant] onder aanzegging van een dwangsom gelast om de kamergewijze verhuur aan afzonderlijke huishoudens van de woning aan de [locatie] te Amsterdam te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-07-2019
CiteertitelAB 2019/407
SamenvattingWijzigingsplan verbetert ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied Terneuzen?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2018 heeft het college het wijzigingsplan "Buitengebied, Steenovens 2 (Zaamslag)" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-07-2019
CiteertitelAB 2019/408
SamenvattingUrgentieverklaring afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2017 heeft het college de aanvraag van [appellante] om een urgentieverklaring afgewezen.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-07-2019
CiteertitelAB 2019/409
SamenvattingUitkering Schadefonds Geweldsmisdrijven afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2017 heeft de CSG de aanvraag van [appellant] om een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-06-2019
CiteertitelAB 2019/410
SamenvattingVerzoek handhavend op te treden tegen reuzenraden
Samenvatting (Bron)Bij brief van 4 mei 2017 heeft het college het verzoek van onder meer [appellant] om handhavend op te treden tegen de activiteiten op het perceel [locatie 1] te Overschild, afgewezen.
AnnotatorE.E. Grit
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2016
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-06-2019
CiteertitelAB 2019/411
SamenvattingOmgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten
Samenvatting (Bron)Bij brief van 9 augustus 2017 heeft het college aan [appellant sub 1] bekendgemaakt dat de door hem gevraagde omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten in twee panden en het aanbrengen van kozijnwijzigingen op het perceel [locatie 1] en [locatie 2] te Hoogkarspel (hierna: het perceel) van rechtswege is verleend.
AnnotatorH.D. Tolsma , L.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1894
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-06-2019
CiteertitelAB 2019/412
SamenvattingGeen toestemming voor dragen kirpan (een religieuze dolk) op school
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2016 heeft de locatiedirecteur van [school A] een verzoek van [appellant A], inhoudende toestemming voor zijn zoon [appellant B] om een kirpan (een religieuze dolk) te dragen op school, afgewezen.
AnnotatorP.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-03-2019
CiteertitelAB 2019/413
SamenvattingGeldigheid rijbewijs geschorst
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2017 heeft het CBR [appellant] een onderzoek naar de geschiktheid opgelegd en de geldigheid van zijn rijbewijs geschorst.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 21-03-2019
CiteertitelAB 2019/414
SamenvattingZW-uitkering terecht beŽindigd
Samenvatting (Bron)ZW-uitkering terecht beŽindigd. Zorgvuldig en volledig onderzoek door de verzekeringsartsen. Geen reden om aan te nemen dat de beperkingen van appellante door het Uwv zijn onderschat. Dat appellante vanwege bijwerkingen van haar medicatie niet in staat was haar arbeid te verrichten is evenmin naar voren gekomen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 21-03-2019
CiteertitelAB 2019/415
SamenvattingPsychische klachten als beroepsziekte?
Samenvatting (Bron)Verzoek om erkenning van de psychische klachten als beroepsziekte terecht afgewezen. Nu betrokkene niet aannemelijk heeft gemaakt dat, objectief gezien, sprake is van buitensporige werkomstandigheden, komt de Raad niet toe aan de vraag of er tussen de werkzaamheden van betrokkene en de ontstane psychische arbeidsongeschiktheid een oorzakelijk verband aanwezig is.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 30-07-2019
CiteertitelAB 2019/416
SamenvattingBoete van 0 euro bestuurlijke boete?
Samenvatting (Bron)Hoger beroep mededingingsrecht. Boete van 0,- opgelegd aan clementieverzoeker tevens vermeend feitelijke leidinggever. Artikel 5:40 Awb; artikel 5:50 Awb; artikel 62 (oud) Mw. Geen bestuurlijke boete, wel een appellabel besluit. Procesbelang? Ja, volgt terugwijzing.
AnnotatorJ.J.A. Waverijn , A. Outhuijse
LinkVolledige tekst annotatie (stibbeblog.nl)
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:329
Artikel aanvragenVia Praktizijn