Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 30-08-2019
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
Titel‘Hoofdstukken’ ziet Abraham… de boeiende wereld van de handboeken
CiteertitelNTB 2019/27
SamenvattingHet jaar 2019 is er een van jubilea. Voor u ligt wederom een bijzonder themanummer. Deze keer staat het NTB in het teken van het vijftigjarig bestaan van waarschijnlijk het bekendste Nederlandse handboek bestuursrecht: ‘Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male’, ‘Hoofdstukken van bestuursrecht’ of kortweg ‘Hoofdstukken’. Dit werk is een stuk ouder dan de vijfentwintigjarige Algemene wet bestuursrecht die dit jaar veel aandacht kreeg.3 In vier interessante bijdragen staan Damen, Konijnenbelt, Schueler en Van Male – ieder vanuit een eigen perspectief – in dit nummer stil bij ‘Hoofdstukken’. Dit levert boeiende beschouwingen op.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelNormstelling in het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2019/28
SamenvattingEen pleidooi voor enige vrijzinnigheid maar vooral voor Einzelfallgerechtigkeit
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelNiet naleven van vergunningvoorschriften: dan een vordering tot nakoming?
CiteertitelNTB 2019/29
SamenvattingVan Wijk/Konijnenbelt/Van Male bestaat ruim 50 jaar. Het is het enige hand-/studieboek dat kan bogen op zo’n staat van dienst, met over die 50 jaar regelmatig nieuwe drukken, met een respectabel gemiddelde van een per ruim drie jaar.
Auteur(s)L.J.A. Damen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelEen halve eeuw rechtsbescherming in ‘Hoofdstukken’
CiteertitelNTB 2019/30
SamenvattingKarakteristieken van rechtsbescherming en gelede normstelling
Auteur(s)R.M. van Male
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe eigen aard van het bestuursrecht. Vijftig jaar Hoofdstukken van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2019/31
SamenvattingDe ‘aard van het administratieve recht’ werd in 1968 in het eerste hoofdstuk van de eerste druk van Van Wijk beschreven aan de hand van het ontstaan en de groei van dit (vooral toen) nog jonge rechtsgebied. Van Wijk gaf een historische verklaring en karakterisering in één. Het bestuursrecht is ontstaan in de leemte tussen het privaatrecht en het strafrecht.
Auteur(s)B.J. Schueler
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Overheidsaansprakelijkheid eerste helft 2019
CiteertitelNTB 2019/32
SamenvattingIn onze kroniek over de tweede helft van 2018 voorspelden wij dat 2019 een belangrijk jaar zou worden voor de onrechtmatige overheidsdaad. Halverwege dit jaar is deze voorspelling al gedeeltelijk uitgekomen. Wij noemden de cassatieberoepen inzake Srebrenica en de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof, waarin de advocaat-generaal inmiddels heeft geconcludeerd.
Auteur(s)T.W. Franssen , S.A.L. van de Sande
LinkVolledige tekst artikel (AKD.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2019/33
SamenvattingHet bedrijfsbezoek, waarbij door de toezichthouder veelal grote hoeveelheden digitale gegevens worden veiliggesteld, is een ingrijpend toezichtsinstrument dat met name door de economische toezichthouders onder omstandigheden noodzakelijk wordt geacht om op adequate wijze toezicht te houden. Hoe ver gaat deze bevoegdheid en welke waarborgen moeten daarbij in acht worden genomen? In deze kroniekperiode hebben zowel het EHRM als het gerechtshof Den Haag daarover een belangrijk arrest gewezen.
Auteur(s)J.P. Heinrich , R.W. Veldhuis , M.L. Batting
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2019:470
Artikel aanvragenVia Praktizijn