Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 17-10-2019
Aflevering 35 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2019/2160
SamenvattingIn deze kroniek bespreken de auteurs onder andere het contractenrecht, Renteswaps, zorgplichten en dwalingen en het aansprakelijkheidsrecht.
Auteur(s)T.H.M. van Wechem , J.G.J. Rinkes
LinkVolledige tekst artikel (wlaws.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht
CiteertitelNJB 2019/2161
SamenvattingDe aandacht voor het burgerperspectief en de behoefte van de burger aan houvast in normen lopen als een rode draad door deze kroniekperiode heen. De urgentie van normering van de digitalisering van de omgang tussen burgers en overheid blijkt uit rechtspraak en diverse (wets)voorstellen.
Auteur(s)J.P. Heinrich , J. Bootsma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2019/2162
SamenvattingDe rechtsstaat lijkt af en toe te wankelen. Alle instituten hebben het volgens diverse rapportages moeilijk, vooral met zichzelf. De klap van buiten kwam toen de zeer gewaardeerde advocaat Derk Wiersum in zijn eigen straat dood werd geschoten, vermoedelijk vanwege zijn werk als raadsman in een zware strafzaak tegen kopstukken van de Amsterdamse onderwereld. De schok was en is groot. Maar we moeten door, met – en voor – ons allen.
Auteur(s)J.S. Nan
LinkVolledige tekst artikel (wlaws.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het burgerlijk procesrecht
CiteertitelNJB 2019/2163
SamenvattingHoewel een paar grote dossiers afgelopen jaar tot afronding kwam, lijkt de wil tot noodzakelijke vernieuwing op andere complexe dossiers afwezig. Digitalisering blijft een blok aan het been van de gewenste hervormingen. De rechtspraak staat onder druk maar laat zich gelukkig niet ontmoedigen en ontplooit ook deze kroniekperiode weer allerhande initiatieven die de toegankelijkheid van de rechtspraak moeten verbeteren.
Auteur(s)M.H. de Boer , M.V.E.E. de Monchy
LinkVolledige tekst artikel (ysquare.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
CiteertitelNJB 2019/2164
SamenvattingDe afgelopen kroniekperiode was het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel een hoogtepunt. Maar niet het enige. Wat betreft de Europese ontwikkelingen trok de Brexit vooral de aandacht en verbleekte het overige constitutionele nieuws in Europa enigszins.
Auteur(s)G. Boogaard , H.-M.Th.D. ten Napel , L.F.M. Verhey , W.J.M. Voermans
LinkVolledige tekst artikel (hmtennapel.wordpress)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het personen- en familierecht
CiteertitelNJB 2019/2165
SamenvattingOnlangs is er een voor de praktijk belangwekkend wetenschappelijk onderzoek verschenen over de effectuering van contactregelingen tussen ouder en kind en zijn wetten over partneralimentatie en over de registratie van levenloos geboren kinderen in werking getreden. Een conceptwetsvoorstel waarin diverse procesrechtelijke wijzigingen zijn voorgesteld, waaronder een regeling voor huwelijkse gevangenschap, is ter internetconsultatie gegeven.
Auteur(s)C.J. Forder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het belastingrecht
CiteertitelNJB 2019/2166
SamenvattingOp het terrein van het materiële belastingrecht in deze kroniek onder meer aandacht voor de vermogensrendementsheffing, de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap en de bedrijfsopvolgingsregeling in verband met een onroerendezaaklichaam. Ook passeert een interessant arrest over de samenhangende waardering van valutatermijncontracten de revue, een actuele ontwikkeling op het terrein van de overdrachtsbelasting en de vraag of het vervullen van een commissariaat binnen het bereik van de omzetbelasting valt.
Auteur(s)L.J.A. Pieterse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het migratierecht
CiteertitelNJB 2019/2167
SamenvattingEindelijk een lichtpuntje in de voortdurende Europese migratiecrisis: Duitsland en Frankrijk hebben aangegeven vrijwillig asielzoekers die zijn aangetroffen in internationale wateren te willen hervestigen. Voor het overige wordt er stevig doorgewerkt aan het dichttimmeren van de buitengrenzen van de EU, databestanden worden gekoppeld maar het herziening van het pakket regelgeving loopt vooralsnog vast op onenigheid over herziening van de Dublinverordening.
Auteur(s)H. Battjes , P. Boeles , E.R. Brouwer , A.M. Reneman , C.H. Slingenberg , T.P. Spijkerboer , M.C. Stronks
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Europees materieel recht
CiteertitelNJB 2019/2168
SamenvattingIn deze kroniek Europees materieel recht wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen, op wetgevend en rechterlijk vlak, inzake het Europees burgerschap en de fundamentele vrije verkeersrechten, het Europees mededingingsrecht, het staatssteunrecht en de Economische en Monetaire Unie. De periode die bestreken wordt loopt van de zomer van 2017 tot de zomer van 2019.
Auteur(s)S.C.G. van den Bogaert , M. Jesse , B. Van Rompuy , V. Borger , M. Aalbers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het sociaal recht
CiteertitelNJB 2019/2169
SamenvattingZelfs leestekens kunnen tot spannende arbeidsrechtelijke rechtspraak leiden. En er valt nog meer aan grensverleggende jurisprudentie op te tekenen in dit kroniekjaar, over stakingsrecht en heel, heel veel ontslagrecht. De Wwz heeft het ontslagrecht er zeker niet simpeler op gemaakt, wat de Hoge Raad ook aan reparatiepogingen doet.
Auteur(s)B. Barentsen , S.F. Sagel , J.T. van der Kroon
Artikel aanvragenVia Praktizijn