AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 14-10-2019
Aflevering 38
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 27-02-2019, C-563/17
CiteertitelAB 2019/443
SamenvattingVerkoop van maximaal 61 % van het aandelenkapitaal
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 februari 2019.#Associacao Peco a Palavra e.a. tegen Conselho de Ministros.#Verzoek van de Supremo Tribunal Administrativo om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Vrijheid van vestiging - Verordening (EG) nr. 1008/2008 - Luchtvaartmaatschappij - Herprivatisering - Verkoop van maximaal 61 % van het aandelenkapitaal - Voorwaarden - Verplichting tot behoud van het hoofdkantoor en van de feitelijke leiding in een lidstaat - Openbaredienstverplichtingen - Verplichting tot behoud en verdere ontwikkeling van de bestaande nationale hub.#Zaak C-563/17.
AnnotatorA.A. al Khatib , N. Jak
UitspraakECLI:EU:C:2019:144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 12-07-2019
CiteertitelAB 2019/444
SamenvattingKennelijk onredelijk gebruik van procesrecht
Samenvatting (Bron)Artikel 6:15 Awb, doorzendplicht, kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-08-2019
CiteertitelAB 2019/445
SamenvattingWob
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 2 juni 2017, 8 juni 2017 en 27 juli 2017 heeft het college twee informatieverzoeken van [wederpartij] afgewezen en één buiten behandeling gelaten.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-07-2019
CiteertitelAB 2019/446
SamenvattingHerregistratie in register van huisartsen afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2017 heeft de RGS de aanvraag van [appellant] om herregistratie in het register van huisartsen afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2654
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-07-2019
CiteertitelAB 2019/447
SamenvattingOmgevingsvergunning bouw klokkenstoel aan voorzijde Maranathakerk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2017 heeft het college aan het Bisdom s-Hertogenbosch (hierna: het Bisdom) een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een klokkenstoel aan de voorzijde van de Maranathakerk aan de Professor Cobbenhagenlaan 17 te Tilburg (hierna: het perceel).
AnnotatorJ. Vleugel
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-05-2019
CiteertitelAB 2019/448
SamenvattingOmgevingsvergunning voor veranderen van vergunde, maar nog niet gerealiseerde, inrichting
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2017 heeft het college aan Biogasvereniging Achterhoek, thans Coöperatie AGroGas U.A. (hierna: AGroGas), een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de vergunde, maar nog niet gerealiseerde, inrichting aan de Euroweg 2, 4 en 23 te Varsseveld.
AnnotatorR.A.G. de Jonge , H.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-05-2019
CiteertitelAB 2019/449
SamenvattingStacaravan, het boothuis met steiger, de schuur, het toegangshek, de westelijke en oostelijke perceelafscheiding, de haven met boothelling, vlonder en beschoeiing, en de verharding op een perceel verwijderen en verwijderd houden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2017 heeft het college [appellant] onder oplegging van dwangsommen gelast om binnen 2 maanden na verzending van dit besluit de stacaravan, het boothuis met steiger, de schuur, het toegangshek, de westelijke en oostelijke perceelafscheiding, de haven met boothelling, vlonder en beschoeiing, en de verharding op een perceel aan de [locatie] te Bodegraven te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-04-2019
CiteertitelAB 2019/450
SamenvattingOngeschikt verklaard voor besturen motorrijtuigen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2017 heeft het CBR [appellant] ongeschikt verklaard voor het besturen van motorrijtuigen van de rijbewijscategorie B.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 03-04-2019
CiteertitelAB 2019/451
SamenvattingVerblijfsvergunning asiel afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2019 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
AnnotatorA.M. Reneman
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1061
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 11-04-2019
CiteertitelAB 2019/452
SamenvattingAppellante in staat arbeid van huishoudelijke hulp te verrichten?
Samenvatting (Bron)Beëindiging ZW-uitkering. In aanmerking genomen dat het gebruik van beide handen in de functie van huishoudelijke hulp essentieel is, en niet duidelijk is in hoeverre de bij appellante vastgestelde beperkingen door het gebruik van hulpmiddelen zoals een wringemmer kunnen worden ondervangen, is onvoldoende gemotiveerd dat appellante op de datum in geding in staat is de arbeid van huishoudelijke hulp te verrichten. Opdracht tot het nemen van een nieuw besluit.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 04-04-2019
CiteertitelAB 2019/453
SamenvattingPsychische klachten in verband met uitoefening militaire dienst?
Samenvatting (Bron)De Raad volgt de staatssecretaris in het standpunt dat de bij appellant aanwezige psychische klachten, op grond van de beschikbare medische informatie niet in zodanig verband kunnen worden gebracht met de uitoefening van de militaire dienst, dat dienstverband wordt aangenomen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 21-02-2019
CiteertitelAB 2019/454
SamenvattingHet aantal ingeroosterde uren heeft nooit het in CAO UMC vastgestelde maximum overschreden en is evenmin in strijd met het in het werktijdenbesluit gehanteerde maximum van gemiddeld tien uur per dag
Samenvatting (Bron)Roosterwijziging. Gelijkstelling besluit. Het aantal ingeroosterde uren heeft nooit het in artikel 15.6 van de CAO UMC vastgestelde maximum overschreden en is evenmin in strijd met het in het werktijdenbesluit gehanteerde maximum van gemiddeld tien uur per dag. De raad van bestuur heeft voldoende onderbouwd dat niet van onjuiste aantallen is uitgegaan bij deze inroostering, zoals van de zijde van appellant is gesteld. Overigens is door de raad van bestuur onweersproken gesteld dat per verlofdag van appellant slechts acht uur in mindering is gebracht op zijn verloftegoed, dus minder dan het aantal uren dat voor vier van de vijf werkdagen in zijn rooster is opgenomen. Ook hiermee is appellant dus niet tekort gedaan. Geen beroep op het gelijkheidsbeginsel.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 13-12-2018
CiteertitelAB 2019/455
SamenvattingE-mail is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb
Samenvatting (Bron)Niet-ontvankelijkverklaring beroep. De e-mail van 14 februari 2017 is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb en daar evenmin aan gelijkgesteld kan worden op grond van artikel 8:2 van de Awb, zodat daartegen geen bezwaar of beroep openstaat.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:4013
Artikel aanvragenVia Praktizijn