Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-10-2019
Aflevering 10
RubriekKort & bondig
TitelHoe (rechts)zeker is de onherroepelijke natuurvergunning?
CiteertitelTvAR 2019, afl. 10, p. 143
SamenvattingDe onherroepelijke natuurvergunning is, ondanks de overwegingen die de Afdeling in haar uitspraak van 29 mei 2019 hieraan heeft gewijd, geen rustig bezit. Uit oogpunt van rechtszekerheid is dat wat mij betreft zeer ongewenst.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina143
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWat brengt de Wet modernisering personenvennootschap de agrarische wereld?
CiteertitelTvAR 2019, afl. 10, p. 644
SamenvattingDe wettelijke regeling van de personenvennootschap is dringend aan herziening toe, daar is vriend en vijand het over eens. Hoe dat nieuwe recht eruit moet zien, houdt de geesten echter verdeeld, zo is geconstateerd bij de vorige poging te komen tot een (nieuwe) titel 7.13 BW. Nu lijkt er toch weer schot te komen in de vernieuwing. Op 21 februari 2019 is namelijk de consultatieversie van het ambtelijk voorontwerp van het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen gepubliceerd. Het Voorstel beoogt het nieuwe, moderne wettelijk kader voor personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) te scheppen.
Auteur(s)T.F.H. Reijnen
Pagina644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInternetconsultatie besluit wijziging rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
CiteertitelTvAR 2019, afl. 10, p. 651
SamenvattingDe evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (NSW) is een langdurig proces gebleken. Het toenmalige Tweede Kamerlid Van Veldhoven diende in januari 2013 haar motie in en de uitgebreide inhoudelijke reactie van de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken volgde eerst in oktober 2016. In de eerste helft van 2017 volgde een schriftelijk overleg en een debat in de vorm van een vso, waarin diverse moties werden ingediend.
Auteur(s)R.J. Nieuwland
Pagina651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVisrechten, van grond naar vis
CiteertitelTvAR 2019, afl. 10, p. 655
SamenvattingVrijwel dagelijks komt de Nederlandse visserij in het nieuws voorbij. Het gaat dan om thema’s als pulsvisserij, aanlandplicht en Brexit. Deze onderwerpen zien zonder uitzondering op de kust- en zeevisserij, maar ook in de Nederlandse binnenwateren wordt volop gevist. Zo’n miljoen sportvissers gooien hier hun hengel in en ook zijn er nog altijd meer dan 110 geregistreerde beroepsmatige visserijbedrijven die op de binnenwateren hun brood verdienen. Dit gebruik van de binnenwateren leidt bij overheden, rechters, handhavers en particulieren regelmatig tot hoofdbrekens.
Auteur(s)R.R. Bil
Pagina655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2019
CiteertitelTvAR 2019/8001
SamenvattingVastlegging
Samenvatting (Bron)Vastlegging 7:317 BW Het gaat in deze zaak over de vraag of er tussen [A] enerzijds en [appellant 2] of de maatschap anderzijds een pachtverhouding bestond en of die aangemerkt moet worden als een geliberaliseerde of een reguliere pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat sprake is van een reguliere pachtovereenkomst. Geďntimeerde is als rechtsopvolger van [A] aan deze pachtovereenkomst gebonden.
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:1302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 21-06-2019
CiteertitelTvAR 2019/8002
SamenvattingSchadeloosstelling. Gedoogplicht.
Samenvatting (Bron)Belemmeringenwet Privaatrecht. Art. 1 en 3 BP. Opleggen gedoogplicht hoogspanningslijn. Omvat schadeloossteling tevens planschade? Aanvangsmoment wettelijke rente over schadeloosstelling.
AnnotatorW.J.E. van der Werf
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:996
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Den Haag 16-07-2019
CiteertitelTvAR 2019/8003
SamenvattingErfpacht. Zonnepark
Samenvatting (Bron)Kort geding. Eisers willen op aan eiser sub 1 door het Rijksvastgoedbedrijf in erfpacht uitgegeven gronden een zonnepark realiseren. Gronden zijn in erfpacht utigegeven voor landbouwkundge doeleinden. Volgens eisers handelt het Rijjksvastgoedbedrijf onaanvaardbaar door medewerking aan de realisatie te weigeren en zij vorderen veroordeling van het Rijksvastgoedbedrijf tot medewerking. De vorderingen worden afgewezen, de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf om medewerking te verlenen is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Realisatie van een zonnepark is op grond van de huidige erfpachtovereenkomst niet mogelijk en daartoe zou een nieuwe overeenkomst gesloten moeten worden. Op grond van de Regeling beheer onroerende zaken 2017 moet aan het tijdelijk in gebruik geven of verlenen van een erfpachtrecht of opstalrecht een openbare aanbieding vooraf gaan. Alleen al hierom kan het Rijksvastgoedbedrijf geen onderhandse regeling treffen inhoudende dat er op de erfpachtgronden een zonnepark gerealiseerd kan worden. Daarnaast sluit vigerend beleid die medewerking eveneens uit.
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2019:7094
Artikel aanvragenVia Praktizijn