Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 14-11-2019
Aflevering 9
RubriekVooraf
TitelDe kwaal en het middel
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 3
SamenvattingPijnappels bespreekt de resultaten van de enquête die afgelopen werd gehouden onder advocaten naar het gevoel van onveiligheid.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3-3
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelConstitutioneel hof
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 7
SamenvattingDe reactie van wet- en beleidsmakers op geautomatiseerde besluitvorming is momenteel tamelijk reactief, is de boodschap van auteur in zijn column.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina7-7
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDerk Wiersum
TitelDebat na de moord
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 14
SamenvattingDe moord op Derk Wiersum roept tal van vragen op, over beveiliging, de aanpak van criminelen en de inrichting van procedures. Zes opinion leaders geven hun visie.
Auteur(s)S. Dunk
Pagina14-17
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDerk Wiersum
TitelGevoel van onveiligheid groeit
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 18
SamenvattingDe moord op Derk Wiersum hee het gevoel van onveiligheid onder advocaten vergroot, blijkt uit onderzoek van het Advocatenblad. Een kwart van alle ondervraagden overweegt extra maatregelen.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina18-22
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTer zitting
TitelCrematorium
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 43
SamenvattingUtrecht-Oost loopt te hoop tegen een crematorium op de begraafplaats St. Barbara. Bij de rechter draait het om de vraag: is het een bijgebouw?
Auteur(s)L. Kuipers
Pagina43-43
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:3962
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelEen grote rol voor de dekens
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 45
SamenvattingVoorzi¤er Tjeerd Zuidema van het Hof van Discipline bepleit een scherpere a¥akening tussen toezichthouder en tuchtrechter. ‘Ik kan me goed voorstellen dat je voor eenvoudige overtredingen niet langs de tuchtrechter gaat.’
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina45-49
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelMr. X laat als deken klacht te lang slepen
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 51
SamenvattingDekens moeten kijken of ze binnengekomen klachten met bemiddeling kunnen oplossen. Een nobele missie, mits je niet tegen beter weten in blij aandringen.
Auteur(s)E.T. Sillevis Smitt
Pagina51-51
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budhnl)
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2019:152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelDe prijs van een mensenleven (2)
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 54
SamenvattingMisdrijven, medische missers, ongelukken. Soms krijgen nabestaanden niets, soms tonnen. Hoe is het om als advocaat over compensatie te moeten onderhandelen of procederen? Hoe pakt de nieuwe Wet vergoeding affectieschade uit in de praktijk? Deel 2 van een tweeluik over de prijs van een mensenleven.
Auteur(s)M. de Vries
Pagina54-56
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
TitelHomofobie in Kameroen diepgeworteld
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 59
SamenvattingDoor discriminatie van lhbt’ers in Kameroen aan te vechten in de rechtszaal komt het onderwerp uit de taboesfeer, zegt mensenrechtenadvocaat Michel Togué. Hij was in oktober te gast bij Stichting FORWARD en L4L om International Coming Out Day te vieren.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina59-59
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelOnrechtmatig executeren
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 60
SamenvattingWanneer levert (voortijdige) executie onrechtmatig handelen op?
Auteur(s)D. van Dal
Pagina60-60
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 63
SamenvattingJuiste naleving door de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en fi nancieren van terrorisme (Ww ) staat hoog op agenda. Veel advocaten denken dat deze wet niet op hen van toepassing is. Er lijken misverstanden te bestaan over de reikwijdte van de Ww , in het bijzonder over ‘procesvrijstelling’, constateren Virgil Matroos en Annemarije Schoonbeek.
Auteur(s)V. Matroos , A. Schoonbeek
Pagina63-65
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek bestuursprocesrecht
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 71
SamenvattingNet als in de voorgaande jaren hebben wij bij het schrijven van deze Kroniek de uitspraken die in Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) en AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) in de periode augustus 2018 tot en met juli 2019 zijn gepubliceerd als uitgangspunt genomen. Heel veel opzienbarends hebben we in deze Kroniekperiode niet opgemerkt: de usual suspects, zoals de voetangels en klemmen bij het verzenden en ontvangen van post en het belanghebbendenbegrip zijn ook dit jaar goed vertegenwoordigd. Het onderwerp ‘finale geschilbeslechting’ is daarentegen kennelijk wel uitgekristalliseerd; we hebben de enkele geselecteerde uitspraak (onder meer over het passeren van gebreken) maar weer geschrapt. Hoewel KEI voorlopig niet wordt ingevoerd, hebben we wel een aparte paragraaf over digitalisering opgenomen: al doende leert men, en ook in het reguliere bestuursprocesrecht (versus het vreemdelingenprocesrecht) is er uiteindelijk geen ontsnappen aan. Tot slot blijft het onderwerp ‘bewijs’ steeds meer aandacht trekken: in deze Kroniek met name in een parallel met het strafrecht.
Auteur(s)J.C. Binnerts , M. Dankbaar , R. Hoeneveld
Pagina71-78
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek insolventierecht
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 79
SamenvattingIn deze Kroniek worden alle voor de rechtsontwikkeling belangrijkste nieuwe arresten uit de tweede hel van 2018 en de eerste hel van 2019 van de Hoge Raad en voor de praktijk relevante lagere rechtspraak behandeld.
Auteur(s)J. van der Meer , F. Dix , S. Winkels-Koerselman , M. Schollen , B. Rolevink , M. van der Plas , S. Tijssen-Dellemijn , D. Krist
Pagina79-89
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 20-08-2018, 180002
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 104
SamenvattingObservatieonderzoek terecht uitgevoerd. Gedragsregel 7, artikel 10a lid 1 onder b Advocatenwet. Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar dat mr. X haar cliënte niet heeft weerhouden een observatieonderzoek te laten uitvoeren, ondanks inbreuk op levenssfeer van klagers.
Pagina104-105
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 07-12-2018, 180176D
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 105
SamenvattingBEOORDELING HANDELEN PATROON Beoordeling handelen patroon. Paragraaf 3.13 Voda; Gedragsregel 18 (nieuw), artikel 46 Advocatenwet. Patroon is tekortgeschoten in zijn advisering van en toezicht op de stagiair waardoor deze tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.
Pagina105-105
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelMinister voor rechtsbescherming?
CiteertitelAdv.bl. 2019-9, p. 106
SamenvattingVlak voor Prinsjesdag heeft de algemeen deken een brief gestuurd aan minister Dekker. Daarin vroeg hij snel geld vrij te maken voor de groep sociaal advocaten die nu op omvallen staat. Het antwoord van de minister: er komt geen cent bij. Wil de echte minister voor Rechtsbescherming opstaan?
Auteur(s)B. de Leest
Pagina106-106
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn