Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 31-08-2019
Aflevering 8
RubriekEditorial
TitelHerstelrecht vs. Strafrecht: 1-0?
CiteertitelDD 2019/48
SamenvattingDecennialang worden er pleidooien gehouden voor alternatieve afdoening van misdrijven, ook wel herstelrecht genoemd. Een veelgebruikte definitie van herstelrecht is dat het een alternatief is voor, en/of een aanvulling op, het traditionele (straf)recht, waarbij slachtoffers en daders van een misdrijf of ongeval met elkaar in contact komen en naar elkaar luisteren, met als doel de schade die door het misdrijf of ongeval is aangericht zoveel mogelijk te herstellen.
Auteur(s)W. Huisman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet aanwijzen van klachtdelicten: een blinde vlek van de wetgever?
CiteertitelDD 2019/49
SamenvattingIn Boek II van het Wetboek van Strafrecht zijn de gedragingen aangeduid die als misdrijf strafbaar zijn gesteld. Het gaat daarbij in zijn totaliteit om een paar honderd strafbare feiten. Van die feiten zijn omstreeks 50 delicten aan te merken als absoluut of relatief klachtdelict. In dit artikel wordt aan de hand van een aantal voorbeelden geïllustreerd dat de wetgever zich bij de vormgeving van nieuwe strafbepalingen onvoldoende rekenschap geeft van de idee achter klachtdelicten en dat onvoldoende wordt stilgestaan bij de gevolgen van het al dan niet toevoegen van een klachtvereiste aan een strafbepaling.
Auteur(s)J.L.F. Groenhuijsen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelJeugdrecht en Jeugdbescherming
CiteertitelDD 2019/50
SamenvattingMet onder meer aandacht voor het Eindrapport commissie De Winter. Bijna vier jaar na de instelling van de commissie De Winter werd begin juni 2019 het eindrapport van de commissie aangeboden aan de Ministers van VWS en Rechtspleging.
Auteur(s)H. Creemers , I. Wissink
LinkVolledige tekst rapport (commissiegeweldjeugdzorg.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2019/51
SamenvattingMet onder meer aandacht voor tuchtrechtelijke actualiteiten die het afgelopen half jaar werden gedomineerd door de discussie rondom het handelen van enkele raadslieden in de zaken van Willem Holleeder en Dino Soerel. De raadslieden waren tegenover elkaar komen te staan nadat Holleeder, in een op televisie uitgezonden tape van een telefoongesprek, de voormalig advocaat van Soerel beschuldigde van bedreiging via Holleeders voormalig advocaat, met als doel het afleggen van een voor Soerel ontlastende verklaring.
Auteur(s)R. Baumgardt , T. Felix , T. Kelder
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2019:116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelDe Mr. Big-methode: een uitzondering op het zwijgrecht?
CiteertitelDD 2019/52
SamenvattingDe Mr. Big-methode is een uit Canada overgewaaide opsporingsmethode waarbij undercoveragenten de verdachte in een fictieve criminele organisatie betrekken. Het doel van de methode is het verkrijgen van een verklaring van de verdachte. De methode heeft in Nederland recentelijk aandacht gekregen door een tweetal zaken waarin deze succesvol is toegepast, voor het gemak hier aangeduid als de Kaatsheuvel-zaak en de Posbank-zaak. Zie ook: ECLI:PHR:2018:1042, ECLI:NL:GHARL:2018:2415, ECLI:NL:PHR:2019:648
Auteur(s)C. Ganzeboom
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:421
Artikel aanvragenVia Praktizijn