Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 20-10-2019
Aflevering 10
RubriekGastcolumn
TitelRechtsbescherming bij aanbestedingen: we zijn er nog lang niet
CiteertitelTBR 2019/133
SamenvattingIn deze column wordt ingegaan op het recente onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbestedingen en de reactie van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat daarop.
Auteur(s)S.C. Brackmann , A.H. Klein Hofmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCessieverbod in de bouw: de wanprestatie van de aannemer
CiteertitelTBR 2019/134
SamenvattingIn dit artikel wordt door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland het contractuele verbod van overdracht van een vordering nader besproken evenals het contractuele verbod om een vordering te verpanden. Deze bespreking ziet zowel op een goederenrechtelijk verbod als een verbintenisrechtelijk verbod. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de mogelijkheid, veelal onbewust, van de aannemer om te wanpresteren. Het blijkt dat de gevolgen van deze wanprestatie zelden de aannemer zelf treffen. De gevolgen dalen neer bij de kredietverstrekker, opdrachtgevers, de directeur-grootaandeelhouder of andere derden.
Auteur(s)F.M. van Cassel-van Zeeland
LinkVolledige tekst artikel (Cassel-advocatuur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFast Track Bindend Advies. De toekomst van geschilbeslechting in de bouw?
CiteertitelTBR 2019/135
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de fast track-procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, en bespreekt de auteur opzet, procedure en meerwaarde daarvan.
Auteur(s)R.M. Sluijter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe verplichte verzekeringen voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in BelgiŽ
CiteertitelTBR 2019/136
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de nieuwe verzekeringsplichten voor verschillende bouwpartners in BelgiŽ.
Auteur(s)S.E.J.M. Busscher
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2018/2019
CiteertitelTBR 2019/137
SamenvattingIn deze kroniek worden door de auteurs de Adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode 1 juli 2018 - 1 juli 2019.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooyen , L. Knoups , E. de Groot
LinkVolledige tekst artikel (potjonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe verplichting tot betaling van verzoeken tot wijzigingen (VTWís)
CiteertitelTBR 2019/138
SamenvattingZowel de UAV 2012 als de UAV-GC 2005 hebben het uitgangspunt dat een opdrachtgever een wijziging schriftelijk dient op te dragen. De praktijk is echter dat veel aannemers wijzigingen uitvoeren zonder dat zij opdracht daartoe hebben gekregen. In deze bijdrage wordt aan de hand van een aantal situaties die zich in de praktijk regelmatig voordoen, de vraag besproken of de opdrachtgever met succes kan stellen dat hij de wijziging niet hoeft te betalen omdat hij geen opdracht heeft gegeven de wijziging uit te voeren.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 27-02-2019
SamenvattingUitleg planregels Sint Pancras
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 mei 2016 heeft het college geweigerd aan Reggestede Projecten een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van twee winkelgebouwen, twaalf vlaggenmasten met banieren en een reclamezuil op het perceel Vronermeerweg 27A te Sint Pancras.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 28-08-2019
CiteertitelTBR 2019/140
SamenvattingOmgevingsvergunning super- markt Gemert
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2016 heeft het college onder meer geweigerd om aan Reggestede Projecten B.V. een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee supermarkten aan de Groeskuilen 91 in Gemert (hierna: het perceel) te verlenen.
AnnotatorC.F. Geerdes
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2896
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State 28-08-2019
CiteertitelTBR 2019/141
SamenvattingBestemmingsplan Buitengebied Mulligen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, Mulligen" vastgesteld.
AnnotatorA.G. Bregman
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2950
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
CiteertitelTBR 2019/142
SamenvattingTotstandkoming overeenkomst van aanneming van werk
Samenvatting (Bron)Vraag of tussen partijen overeenkomst van aanneming van werk tot stand is gekomen
AnnotatorP. Vermeij
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:3788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 12-02-2019, 72.137
CiteertitelTBR 2019/143
SamenvattingOpdrachtgever in verzuim. Overnemen werk door opdrachtgever is feitelijke beŽindiging dus opzegging. Afrekening van het werk.
AnnotatorJ.H.J. Bax
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 14-12-2018
CiteertitelTBR 2019/144
SamenvattingInstorting bedrijfspand na sneeuwval: constructiefout?
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheidsrecht. Procesrecht. Aansprakelijkheid aannemer voor instorting pand? Constructiefout? Inhoud NEN-normen. Beroep op garantie. Proceskosten in incidenteel appel. Voorwaarde waaronder incidenteel cassatieberoep is ingesteld. Samenhang met 17/05033.
AnnotatorJ.N. Zeelenberg
LinkVolledige tekst annotatie (severijnhulshof.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:2262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 25-07-2017
CiteertitelTBR 2019/145
Samenvatting (Bron)bouwrecht; aansprakelijkheid; instorting bedrijfspand na hevige sneeuwval; beoordeling deskundigenberichten; verzekeraars niet in bewijs geslaagd dat instorten het gevolg is van een constructiefout; verzekeraars - en niet de bouwer - tot uitkering gehouden; vernietiging. Zie ECLI:NL:GHAMS:2013:3507, ECLI:NL:GHAMS:2014:3215, ECLI:NL:GHAMS:2016:1999.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:3852
Artikel aanvragenVia Praktizijn