TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 19-04-2005
Aflevering 4
TitelKritiek op kwaliteit, kritiek op de organisatie?
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 137
SamenvattingOnderstaand artikel is een bijdrage van de voorzitter en de vice-voorzitter van de NVvR aan de discussie over de kwaliteit van de rechters en de rechterlijke organisatie, waartoe de redactie in het februarinummer van Trema een oproep heeft gedaan. De bijdrage is niet bedoeld als een weergave van het standpunt van de NVvR.
Auteur(s)P. Kesteren , W. Tonkens-Gerkema
Pagina137-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZijn rechters zonder gedragscode nog wel te vertrouwen? (1)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 139
SamenvattingMijn eerste betrokkenheid bij het indringend en diepgaand nadenken van rechters over hun beroepsethiek en een ethische code vond in 1996 plaats in TsjechiŽ en niet in Nederland. In het kader van de samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en de Tsjechische rechtersvereniging - zeven jaar na de fluwelen revolutie die de dissidente toneelschrijver Havel tot staatshoofd had gemaakt - nam in de buurt van Tabor een vijftal Nederlandse rechters en een rechtssociologe deel aan een driedaagse bijeenkomst met enige tientallen Tsjechiche rechters.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina139-150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOverpeinzingen van een uit de West teruggekeerde rechter
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 151
SamenvattingTenzij u juist de laatste hand legt aan een weerbarstig kernproduct, zou ik u willen uitnodigen om met mij een poosje te verwijlen in een ander deel van ons koninkrijk. Ik zou u dan dat willen vertellen over de ervaringen, die ik drie jaar lang op CuraÁao heb opgedaan als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (verder kortweg het Hof). Natuurlijk hebt u al vaker doorwrochte arresten gelezen over Antilliaanse zaken en misschien zou u daarom graag eens iets meer willen weten over de wijze waarop en de (niet altijd even zonnige) omstandigheden waaronder aan gene zijde van de oceaan wordt recht gesproken.
Auteur(s)W. Hoppers
Pagina151-160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRecht over de grens - Zittingen bij kaarslicht
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 161
SamenvattingGerritjan van Oven, advocaat-generaal bij het Amsterdamse ressortsparket, maakt vanaf 1 augustus 2004 deel uit van een EU-team van juridische experts, 'Themis' geheten. De opdracht aan deze experts, die uit tien EU-lidstaten afkomstig zijn, is de Georgische autoriteiten gedurende twaalf maanden te helpen met de verbetering van hun strafrechtelijk systeem. De experts zijn daartoe bij de - op dit gebied - meest toonaangevende tien instellingen geplaatst. Van Oven heeft zijn werkplek bij de Georgische Raad voor de rechtspraak. Hij schrijft voor Trema over zijn ervaringen bij de rechtbank van Kazbegi.
Auteur(s)G. van Oven
Pagina161-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Vindplaats - Modehuis Nolly
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 163
SamenvattingGeachte (trouwe) lezer van de vindplaats, ik neem u in deze aflevering mee naar Zeist. We schrijven 1972. In dat jaar start een langdurige juridische strijd met dito procedures tussen een man en een vrouw, die elkaar op 9 november 1948 ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zeist het jawoord gaven. De vrouw is reeds voor het huwelijk eigenaar van het goedlopende damesmodehuis Nolly, gevestigd aan de Slotlaan nr. 280 en 282 in Zeist. Vermoedelijk vanwege deze goede zaken worden, een dag voor de huwelijksvoltrekking, huwelijkse voorwaarden ten overstaan van notaris mr. Van Rhijn verleden.
Auteur(s)Th. Lautenbach
Pagina163-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHora Finita - Het civiele geding in de toekomst
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 167
SamenvattingIn de rubriek 'Hora Finita' laat Trema leden van de rechterlijke macht aan het woord die het doctoraat in de rechtsgeleerdheid hebben behaald. Zij praten over de aanleiding tot, het werken aan en de verwachtingen over hun dissertatie, de samenwerking met de promotor(es) en eventuele anekdotes rondom het proefschrift.
Auteur(s)M. van der Horst
Pagina167-170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel1. Europese Unie - Vreemdelingenbewaring en het vrije dienstenverkeer (Oulane)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 171
SamenvattingOp 27 juli 2002 wordt Salah Oulane door de spoorwegpolitie van Rotterdam aangehouden in een spoortunnel. Op het moment van aanhouding heeft hij geld noch bezittingen.
Auteur(s)M.K. Bulterman
Pagina171-171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel1. Europese Unie - Fiscale heffingen en het vrije dienstenverkeer (Viacom Outdoor)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 171
SamenvattingIn Viacom heeft het Hof van Justitie zich voor het eerst uitgesproken over de verenigbaarheid van een niet-discriminerende nationale belasting met het vrije dienstenverkeer (art.49 EG).
Auteur(s)M.K. Bulterman
Pagina171-171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel1. Europese Unie - Geen directe werking WTO-recht, ook niet na verstrijken nalevingstermijn uitspraak DSB (Van Parys)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 171
SamenvattingDe zaak Van Parys vormt de meeste recente uit een lange reeks uitspraken betreffende de werking van het WTO-recht binnen de communautaire rechtsorde.
Auteur(s)M.K. Bulterman
Pagina171-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel1. Europese Unie - Hof van Justitie niet bereid tot antwoord prejudiciŽle vraag ingeval rechtsgeschil voor nationale rechter is opgelost (Garcia Blanco)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 172
SamenvattingIs het Hof van Justitie gehouden een prejudiciŽle vraag te beantwoorden indien het geschil naar aanleiding waarvan de vraag werd gesteld inmiddels is opgelost, maar er voor de nationale rechter nog vergelijkbare zaken aanhangig zijn?
Auteur(s)M.K. Bulterman
Pagina172-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel2. Raad van Europa - Uitgebreid discriminatieverbod (Protocol 12) treedt in werking
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 172
SamenvattingSneller dan verwacht, op 1 april 2005, zal het Twaalfde Protocol bij het EVRM in werking treden. Ook in Nederland, dat het protocol in 2004 ratificeerde (Stb. 2004, 302), zal het protocol dan van kracht zijn.
Auteur(s)R.A. Lawson
Pagina172-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel2. Raad van Europa - Voorlopige maatregelen EHRM zijn ťcht bindend (Mamatkulov II)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 172
SamenvattingEerder werd in deze kroniek al melding gemaakt van de zaak Mamatkulov (zie Trema 2003, p.144). De zaak vindt zijn oorsprong in het Turkse besluit tot uitlevering van een asielzoeker aan Oezbekistan.
Auteur(s)R.A. Lawson
Pagina172-173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel2. Raad van Europa - Ruis in de Europese rechtsruimte (Sejdovic)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 173
SamenvattingDe zaak Sejdovic is om meer dan een reden pikant. Sejdovic werd in ItaliŽ bij verstek veroordeeld wegens moord. Toen hij later in Duitsland opdook, verzocht ItaliŽ om zijn uitlevering.
Auteur(s)R.A. Lawson
Pagina173-173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel2. Raad van Europa - Veiligheidscontrole: tulband mag af (Phull)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 173
SamenvattingBij bestudering van de Straatsburgse jurisprudentie pleegt de meeste aandacht vanzelfsprekend uit te gaan naar de arresten van het Hof.
Auteur(s)R.A. Lawson
Pagina173-173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel2. Raad van Europa - RM en SM (K.A. & A.D.)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 173
SamenvattingDe Belgische zak K.A. & A.D. is een sterke kanshebber voor de Zilveren Gniffel 2005: een aantal notabelen, onder wie niemand minder dan de rechter K.A., bleken trouwe bezoekers van een SM-club te zijn.
Auteur(s)R.A. Lawson
Pagina173-173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel2. Raad van Europa - Publiceren foto's verdachte en privacy (Sciacca)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 173
SamenvattingDe vraag in hoeverre het toelaatbaar is dat het OM foto's van verdachten in de publiciteit brengt, heeft in Nederland veel aandacht gekregen naar aanleiding van het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh.
Auteur(s)R.A. Lawson
Pagina173-174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel2. Raad van Europa - Nederland: geschonden vertrouwen, anticlimaxen en nieuwe trends in de rechtspraak (Marpa, Emesa, Narcisio en Hoogendijk)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 174
SamenvattingUit november 2004 dateert nog het arrest in de uitzonderlijke zaak Marpa. De klagers in deze zaak waren in eerste aanleg veroordeeld.
Auteur(s)R.A. Lawson
Pagina174-174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel2. Raad van Europa - Jaarcijfers EHRM
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 174
SamenvattingOver statistieken gesproken: in 2004 ontving het Hof ruim 45.000 nieuwe klachten.
Auteur(s)R.A. Lawson
Pagina174-174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKlachtrecht - Klachtenregeling in de praktijk (aflevering 11)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 175
SamenvattingFouten kunnen schade veroorzaken. Een erkende fout geeft in het algemeen aanleiding tot het vergoeden van de schade die als gevolg van de fout is ontstaan. Zo ook bij de gerechten. De gerechtsbesturen zijn in principe vrij in het toekennen van (schade)vergoedingen. Er is ťťn spelregel: als het uit te keren bedrag hoger is dan Eur. 30.000, dan is het gerechtsbestuur verplicht de Raad voor de Rechtspraak daarover te informeren.
Auteur(s)M. Denekamp
Pagina175-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMediation
CiteertitelTrema, nr. 4, 2005, p. 178
SamenvattingVanaf 1 april 2005 wordt stapsgewijs in alle rechtbanken en hoven een doorverwijzingvoorziening naar mediation opgestart. Eind 2007 zullen alle gerechten beschikken over een voorziening die het mogelijk maakt partijen op een adequate manier en in zich daarvoor lenende gevallen door te verwijzen naar mediation. Elke maand verzorgt iemand die nauw betrokken is bij de implementatie of uitvoering van de doorverwijzingvoorziening, informatie over de ontwikkelingen rond de implementatie en/of nodigt u uit tot discussie over de al dan niet positieve ervaringen met doorverwijzen naar mediation. Deze maand is dat mr. Theo Groeneveld.
Auteur(s)T. Groeneveld
Pagina178-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn