Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-11-2019
Aflevering 11
RubriekKort & bondig
TitelOntwikkelingen
CiteertitelTvAR 2019, afl. 11, p. 695
SamenvattingTerwijl de overheid druk bezig is met het (niet) oplossen van de stikstofcrisis, zijn er ook interessante ontwikkelingen vanuit de maatschappij te melden. In deze bijdrage wil ik drie daarvan noemen: Het Programma Vitale Varkenshouderij (september 2019); De Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2019; Een initiatief onder de titel: ‘Eerlijke vleesprijs inclusief milieukosten hard nodig, voor onze boeren en gezondheid’.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina695
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDroogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw
CiteertitelTvAR 2019, afl. 11, p. 697
SamenvattingDoor de verwachte klimaatverandering neemt de wereldwijde kans op extreem weer toe. Bij ‘extreem weer’ denkt men in Nederland al snel aan hevige neerslag met mogelijke (schade door) wateroverlast tot gevolg. Recente ervaringen, zoals de zomers van 2018 en 2019, maken echter duidelijk dat het ook kan gaan om langdurige droogte en extreme hitte, resulterend in neerslagtekorten en mogelijke schade, bijvoorbeeld door waterschaarste binnen sectoren die van voldoende zoet water afhankelijk zijn. De agrarische sector is één van die sectoren.
Auteur(s)H.K. Gilissen , J.J.H. van Kempen , F.A.G. Groothuijse , H.F.M.W. van Rijswick
Pagina697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet opruimen van drugsafval in het buitengebied
CiteertitelTvAR 2019, afl. 11, p. 709
SamenvattingHet illegaal dumpen van drugsafval is al langere tijd een bekend probleem in Nederland. Met name in de natuurgebieden in het zuiden en het oosten van Nederland wordt drugsafval gedumpt. Het aantal dumpingen neemt alleen maar toe en steeds vaker wordt drugsafval ook gedumpt in bewoonde gebieden. Drugsafval wordt regelmatig aangetroffen bij afvalcontainers en bij flatgebouwen of in autobusjes die in een woonwijk zijn achtergelaten en in brand zijn gestoken.
Auteur(s)J.S.J. Kuijer , G.A. van der Veen
Pagina709
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoorgestelde wijziging mededingingswet nutteloos
CiteertitelTvAR 2019, afl. 11, p. 709
SamenvattingDe positie van de boer in de keten zal versterkt worden. Dit is de belofte van de minister van LNV. In dit kader ligt er nu een voorstel voor wijziging van de mededingingswet. De intentie van de minister is lovenswaardig, maar de huidige invulling van dit wetsvoorstel brengt niets nieuws en zeker niet de gewenste duidelijkheid. Dit is de reden om het wetsvoorstel met de mededingingswetswijziging nu al te bespreken, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.De minister van LNV kan beter zelf nieuwe regelgeving ontwikkelen.
Auteur(s)M.E.G. Litjens
Pagina709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer , 16-07-2019, GP 11.781
CiteertitelTvAR 2019/8004
SamenvattingPachtovereenkomst. Pachtprijsherziening. Herziening tegenprestatie van percelen bouw- en weiland gelegen in de provincie Limburg. Herhaling vaste jurisprudentie. Geen aanleiding om het gepachte in verschillende te onderzoeken gedeelten op te splitsen. Geen belang bij verzoek om aanpassing van het onderzoeksrapport van de deskundige van de grondkamer.
AnnotatorB. Nijman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019
CiteertitelTvAR 2019, afl. 11, p.
SamenvattingPacht. Fosfaatrechten
Samenvatting (Bron)6:248 lid 1 BW In het eindarrest van vandaag (24 september 2019) oordeelt het hof dat de pachter bij het einde van de pacht verplicht was zijn fosfaatrechten aan de verpachter over te dragen. In deze zaak ging het om hoevepacht waarbij een melkveebedrijf aan de pachter in gebruik is verstrekt. Dan is in beginsel steeds sprake van overwegend belang. De verpachter heeft daarom gesteld dat zij recht had op overdracht van de fosfaatrechten van de pachter. De door de pachter aangevoerde feiten en omstandigheden zijn niet voldoende om van de uitgangspunten af te wijken. Het hof wijst de vordering van de verpachter toe.
AnnotatorH.A. van Bommel
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:7664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 04-09-2019
CiteertitelTvAR 2019/8006
SamenvattingWnb-vergunning. De definitie van ‘bestaande stikstofemissie’ in verband met de ‘referentiesituatie’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Leudal het bestemmingsplan "Reparatie- en veegbestemmingsplan Buitengebied Leudal 2016" ("het plan") gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3022
Artikel aanvragenVia Praktizijn