Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 19-12-2019
Aflevering 12
RubriekGastcolumn
Titel Afscheid als directeur van het Instituut voor Bouwrecht
CiteertitelTBR 2019/164
SamenvattingIn deze gastcolumn neemt Monika Chao-Duivis afscheid als directeur van het Instituut voor Bouwrecht.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMeer zoden aan de dijk met resultaatgerichte normering van waterveiligheid in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2019/165
SamenvattingIn deze bijdrage gaan auteurs in op het basisbeschermingsniveau, de signaleringswaarden en de ondergrenzen bij normering voor waterveiligheid binnen de bredere systematiek van de Omgevingswet.
Auteur(s)W.J. van Doorn-Hoekveld , H.K. Gilissen , F.A.G. Groothuijse , M. Kok , H.F.M.W. van Rijswick
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel De schuifruimte voor geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving
CiteertitelTBR 2019/166
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de regeling voor geluid in het omgevingsplan. Daarbij komen de systematiek van het omgevingsplan, de instructieregels in het Bkl en de bruidsschat en het overgangsrecht aan de orde.
Auteur(s)M. Buitenhuis
LinkVolledige tekst besluit (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFinanciŽle bijdragen in het omgevingsplan: waar gaat dit over
CiteertitelTBR 2019/167
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op het amendement Ronnes c.s. , dat voorziet in het aanvullen van afdeling 13.7 van de Aanvullingswet grondeigendom ten aanzien van financiŽle bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen.
Auteur(s)A.G. Bregman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel Over de regeling van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen in de MBO met bijbehorende UAV-GC 2005
CiteertitelTBR 2019/168
SamenvattingEen door de CROW ingestelde preadviescommissie beraadt zich op dit moment over de herziening van de MBO met bijbehorende UAV-GC 2005. In dat kader wordt ook hoofdstuk 5 UAV-GC 2005 onder de loep genomen. In de literatuur is een aantal kanttekeningen bij dat hoofdstuk geplaatst. Naar aanleiding daarvan heeft prof. mr. C.E.C. Jansen de regeling in dat hoofdstuk onderzocht.
Auteur(s)C.E.C. Jansen
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelDe vermeende onmogelijkheid om tijdig een omgevingsverordening vast te stellen. Reactie op R. Kegge, J.M. Vreugdenhil, ĎDe bruidsschat en de satťprikker - Over het overgangsrecht in de Invoeringswet en de mogelijke gevolgen voor vernietiging van een omgev
CiteertitelTBR 2019/169
SamenvattingIn deze bijdrage wordt gereageerd op TBR 2019/108, waarin ingegaan wordt op de vaststelling van de provinciale omgevingsverordening in verband met de overgang naar het stelsel van de Omgevingswet.
Auteur(s)A.J. van Helden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 02-10-2019
CiteertitelTBR 2019/170
SamenvattingHandhaving bestemmingsplan Deventer II
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2014 heeft het college het verzoek van Mayhill afgewezen om handhavend op te treden tegen het gebruik in strijd met het bestemmingsplan van het pand op het perceel [locatie 1] te Deventer.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 25-09-2019
CiteertitelTBR 2019/171
SamenvattingOnlosmakelijke samenhang werkzaamheden rijksmonument
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2017 heeft het college geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden in de diepte van, en het plaatsen van een stalen portaal in, het pand aan de [locatie] te Amsterdam.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig ruimtelijk bestuursrecht
TitelRaad van State 18-09-2019
CiteertitelTBR 2019/172
SamenvattingWatervergunning Noorderzijlvest
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 december 2016 heeft het dagelijks bestuur aan [appellant] een watervergunning verleend voor het verrichten van handelingen in een watersysteem op het perceel [locatie] te Westerwijtwerd (hierna: het perceel).
AnnotatorJ. Kevelam
LinkVolledige tekst annotatie (Soppegundelach.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-09-2019
CiteertitelTBR 2019/173
SamenvattingSDE tijdelijk zonnepark
Samenvatting (Bron)Kaderwet EZ-subsidies
AnnotatorM. Rus-van der Velde
LinkVolledige tekst annotatie (vbk.nl)
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2019
CiteertitelTBR 2019/174
SamenvattingAansprakelijkheid adviseur en schadevergoeding
Samenvatting (Bron)Tekortschieten adviseur bij opdracht tot begeleiding uniforme aanbesteding. Klachtplicht (artikel 16 lid 2 DNR 2011). Causaal verband en toerekening van schade. Aansprakelijkheidsbeperking (artikel 15 DNR 2011). Uitsluiting van de bevoegdheid tot ontbinding (artikel 22 DNR 2011).
AnnotatorJ.N.E. Weyne
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:4761
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 27-02-2019, Advies nr. 484
CiteertitelTBR 2019/175
SamenvattingIndiening offerte per e-mail
AnnotatorF. Hoveijn
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 22-02-2019
CiteertitelTBR 2019/176
SamenvattingAansprakelijkheid makelaar in verband met meetinstructie
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad; schadevergoeding. Aansprakelijkheid makelaar voor onjuiste informatie over woonoppervlakte van de woning. Bepalen van de omvang van de schade.
AnnotatorJ.J. Dammingh
UitspraakECLI:NL:HR:2019:269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 08-11-2019
CiteertitelTBR 2019/177
SamenvattingPrejudiciŽle beslissing digitale arbitrage in verstekzaken
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Arbitraal beding. Verlof tot tenuitvoerlegging arbitraal vonnis gewezen tegen consument. Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter van eerlijkheid (arbitraal) beding? Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter of art. 6:96 lid 6 BW (veertiendagenbrief) is toegepast? Richtlijn 93/13. Art. 1063 lid 1 Rv in verbinding met art. 1065 lid 1, onder a en e, Rv. Art. 6:233 en 6:236, onder n, BW. Buitengerechtelijke incassokosten. Veertiendagenbrief, art. 6:96 lid 6 BW.
AnnotatorC.M.D.S. Pavillon
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1731
Artikel aanvragenVia Praktizijn