AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 10-12-2019
Aflevering 46
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 19-07-2019
CiteertitelAB 2019/529
SamenvattingVordering tot verandering cijfer eindexamen.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Onderwijsrecht. Bevoegdheidsverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter. Vordering tot verandering cijfer eindexamen. Beoordeling aan de hand van normen College voor Toetsen en Examens en de mogelijkheid om deze normen te laten toetsen door de bestuursrechter. Art. 8:4 lid 3, onder b, Awb.
AnnotatorF.J. van Ommeren
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 19-04-2019
CiteertitelAB 2019/530
SamenvattingVerzoek om vergoeding van immateriŽle schade bij overschrijding van de redelijke termijn voor berechting van het geschil; mag dezelfde zetel die de hoofdzaak heeft behandeld en beslist, op dit verzoek beslissen?
Samenvatting (Bron)Procesrecht; art. 8:73 en 8:74 Awb; art. 47 Handvest; verzoek om vergoeding van immateriŽle schade bij overschrijding van de redelijke termijn voor berechting van het geschil; mag dezelfde zetel die de hoofdzaak heeft behandeld en beslist, op dit verzoek beslissen?; bij een veroordeling tot vergoeding van betaald griffierecht brengt het Unierecht niet mee dat rente wordt vergoed die gederfd vanaf de dag van betaling van het griffierecht.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:HR:2019:623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-10-2019
CiteertitelAB 2019/531
SamenvattingDwangsom. Lozen pyrazool
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2015 heeft dagelijks bestuur aan Sitech een last onder dwangsom opgelegd wegens het in strijd met artikel 6.2 van de Waterwet lozen van pyrazool.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-10-2019
CiteertitelAB 2019/532
SamenvattingWatervergunning lozen gezuiverd bedrijfsafvalwater
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2016 heeft het dagelijks bestuur aan Sitech een vergunning op grond van de Waterwet (hierna: de watervergunning) verleend.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-05-2019
CiteertitelAB 2019/533
SamenvattingIn e-mail genomen besluit bevoegd genomen besluit?
Samenvatting (Bron)Bij e-mail van 19 januari 2018 heeft een medewerker van de Kredietbank Limburg aan [appellant] meegedeeld dat op basis van de huidige situatie en aan de hand van de verstrekte informatie gedurende het gesprek thans geen schuldhulpverlening kan worden opgestart.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-05-2019
CiteertitelAB 2019/534
SamenvattingRijbewijs ongeldig verklaard. Alcoholmisbruik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2018 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] vanaf 20 maart 2018 ongeldig verklaard.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-09-2019
CiteertitelAB 2019/535
SamenvattingOmgevingsvergunning voor het bouwen en gebruiken van 160 tijdelijke wooneenheden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem aan de stichting een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en gebruiken van 160 tijdelijke wooneenheden ten behoeve van sociale huurwoningen en huisvesting van statushouders en vier cultureel maatschappelijke ruimtes voor een periode van 10 jaar op het perceel ten noordwesten van het Delftplein te Haarlem.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3055
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 09-01-2019
CiteertitelAB 2019/536
SamenvattingGeen twijfel aan conclusies deskundige
Samenvatting (Bron)Wajong 2010. Het oordeel van de rechtbank over de in verband met de eczeemklachten aangenomen beperkingen en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen wordt onderschreven. Rapport deskundige en zijn aanvullingen daarop geeft blijk van zorgvuldig onderzoek en is inzichtelijk en consistent. Geen twijfel aan conclusies deskundige. Het oordeel van de rechtbank over de psychische problematiek van appellant wordt ook onderschreven. Geen reden voor onafhankelijke verzekeringsarts als deskundige. De geselecteerde functies zijn in medisch opzicht voor appellant geschikt. Er is aanleiding het Uwv te veroordelen in de proceskosten van appellant.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-07-2018
CiteertitelAB 2019/537
SamenvattingOntbinding rechtspersoon door KvK
Samenvatting (Bron)Ontbinding rechtspersoon o.g.v. artikel 2:19a BW. Volop activiteiten in het maatschappelijk verkeer.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 10-07-2019
CiteertitelAB 2019/538
SamenvattingWerkgever heeft voldoende re-integratie-inspanningen verricht
Samenvatting (Bron)Weigering WIA-uitkering. De werkgever heeft voldoende re-integratie-inspanningen verricht. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 05-07-2018
CiteertitelAB 2019/539
SamenvattingOntslag ambtenaar ministerie van Veiligheid en Justitie vanwege lidmaatschap chapter motorclub Satudarah teruggedraaid.
Samenvatting (Bron)Het ontslag van een ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie vanwege zijn lidmaatschap van een chapter van de motorclub Satudarah wordt teruggedraaid. Daarmee is het dienstverband van deze ambtenaar vanaf de datum van zijn ontslag, 14 oktober 2014, hersteld. De Raad komt tot dit oordeel omdat de gegevens waarmee de minister het ontslag heeft onderbouwd voornamelijk dateren van de periode nŠ 14 oktober 2014. Deze gegevens kunnen echter niet gebruikt worden om te oordelen dat de ambtenaar vanwege het lidmaatschap ook op 14 oktober 2014 al ongeschikt was voor zijn functie. Voor de beoordeling van de ontslagverlening is, volgens vaste rechtspraak, de situatie ten tijde van het ontslagbesluit bepalend.
AnnotatorJ.G. Brouwer , J. Koornstra
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 17-05-2019
CiteertitelAB 2019/540
SamenvattingBeperkingen appellante onderschat en beperkingen voor verrichten van arbeid duurzaam
Samenvatting (Bron)De ingeschakelde deskundige heeft zijn rapport overtuigend gemotiveerd en de inhoud daarvan en nadere reactie zijn inzichtelijk en consistent. De deskundige heeft uiteengezet dat de beperkingen van appellante zijn onderschat en dat die beperkingen voor het verrichten van arbeid tevens als duurzaam moeten worden beschouwd. De beschikbare, zeer uitgebreid gemotiveerde informatie van de behandelend sector ondersteunt dit standpunt. Het bestreden besluit berust dus op een onjuiste medische grondslag. Dit leidt ertoe dat het hoger beroep slaagt. De redelijke termijn is met ruim vijf maanden in de rechterlijke fase overschreden. Proceskosten.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1684
Artikel aanvragenVia Praktizijn