Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 24-01-2020
Aflevering 1
RubriekGastcolumn
TitelPFAS: overheidsaansprakelijkheid ondanks aangepast handelingskader?
CiteertitelTBR 2020/1
SamenvattingIn deze column wordt ingegaan op de handelingskaders voor PFAS, de invulling die daarmee wordt gegeven aan de zorgplichten en of uit het vaststellen van de handelingskaders eventuele overheidsaansprakelijkheid kan voortvloeien.
Auteur(s)G.A. van der Veen
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOverzichtskroniek omgevingsvergunning voor bouwen
CiteertitelTBR 2020/2
SamenvattingIn deze overzichtskroniek wordt aan de hand van recente relevante jurisprudentie een onderbouwing en analyse van de verschillende aspecten van de bouwvergunning op grond van art. 2.1. Wabo gegeven.
Auteur(s)A. Franken van Bloemendaal , H. Koolen
LinkVolledige tekst artikel (hemwood.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOverzichtsartikel van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over historisch gegroeide situaties en tegenstrijdige legale bestemmingen in bestemmingsplannen
CiteertitelTBR 2020/3
SamenvattingVolgens vaste rechtspraak van de Afdeling kan het planologisch laten voortbestaan van een bestaande historisch gegroeide situatie onder omstandigheden in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. De auteur schetst kort de jurisprudentie van de Afdeling over historisch gegroeide situaties en tegenstrijdige legale bestemmingen vanaf 26 maart 2014. De auteur zet ten slotte uiteen dat het vrij lastig blijkt voor belanghebbenden om daadwerkelijk via de Afdeling feitelijk bewerkstelligd te krijgen dat een historisch gegroeide situatie wordt beŽindigd.
Auteur(s)T. Groot
LinkVolledige tekst artikel (Stijladvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInformatie-uitwisseling tussen combinanten. Waakzaamheid is geboden
CiteertitelTBR 2020/4
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op samenwerking tussen combinanten bij inschrijvingen en informatie-uitwisseling daarbij die mogelijk een beperking van de mededinging oplevert.
Auteur(s)T.J. Binder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 14-08-2019
CiteertitelTBR 2020/5
SamenvattingOmgevingsplan Buitengebied Boekel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Boekel het bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied 2016" vastgesteld.
AnnotatorH.P. Wiersema , K.M.G. Hamelink
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 04-09-2019
CiteertitelTBR 2020/6
SamenvattingStedelijk ontwikkelingsproject Haarlem Noord
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem aan de stichting een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en gebruiken van 160 tijdelijke wooneenheden ten behoeve van sociale huurwoningen en huisvesting van statushouders en vier cultureel maatschappelijke ruimtes voor een periode van 10 jaar op het perceel ten noordwesten van het Delftplein te Haarlem.
AnnotatorK.L. Markerink
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3055
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-11-2019
CiteertitelTBR 2020/7
SamenvattingBestemmingsplan De Wellen Zuid Apeldoorn
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "De Wellen Zuid" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 04-12-2019
CiteertitelTBR 2020/8
SamenvattingBestemmingsplan en Dienstenrichtlijn Duiven
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Supermarkten Centrum Duiven" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 13-11-2019
CiteertitelTBR 2020/9
SamenvattingBelanghebbendheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2017 heeft het college aan Amr‚th Hotels & Restaurants B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een gebouw met daarin een hotel, 316 appartementen en een ondergrondse parkeergarage aan de Croeselaan en de Jaarbeursboulevard in Utrecht.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019
CiteertitelTBR 2020/10
SamenvattingGedoogbeschikking elektriciteitsnetwerk
Samenvatting (Bron)Belemmeringenwet Privaatrecht; verzoek tot vernietiging gedoogbeschikking afgewezen. Verzochte onteigening elektriciteitsnetwerk niet mogelijk.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:7120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 30-10-2019
CiteertitelTBR 2020/11
SamenvattingNadeelcompensatieverzoek na beŽindiging subsidie ex artikel 4:51 Awb
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 mei 2017 heeft het Zorginstituut het verzoek van MEE Plus om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorJ.S. Procee , M.G. Nielen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Fiscaal bouwrecht
TitelHvJ EU 04-09-2019, C-17/18
CiteertitelTBR 2020/12
SamenvattingBtw-kwalificaties meerdere afspraken tussen partijen met betrekking tot vastgoed
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 september 2019.#Skatteministeriet tegen KPC Herning.#Prejudiciele verwijzing - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Richtlijn 2006/112/EG - Verkoop van een terrein waarop op het tijdstip van de levering een gebouw staat - Kwalificatie - Artikelen 12 en 135 - Begrip ,bouwterrein' - Begrip ,gebouw' - Beoordeling van de economische en commerciele realiteit - Beoordeling van de objectieve gegevens - Bedoeling van de partijen.#Zaak C-71/18.
AnnotatorM.A. Bonthuis-Broekman , P. F.J. van Velthoven
UitspraakECLI:EU:C:2019:660
Artikel aanvragenVia Praktizijn