Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 15-03-2020
Aflevering 4
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 10-01-2020
CiteertitelJAR 2020/56
SamenvattingErnstig verwijtbaar handelen wegens niet-verlengen leer/arbeidsovereenkomst, Billijke vergoeding, Dragen van lange hoofddoek, Onderscheid op grond van godsdienst.
Samenvatting (Bron)Een werkstudente in een woonvoorziening voor meervoudig gehandicapten die met een langere hoofddoek (ghimar) op het werk verscheen, is onterecht op non-actief gesteld. Daarom krijgt zij ruim 3.200 euro bruto als billijke vergoeding.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:575
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 24-01-2020
CiteertitelJAR 2020/57
SamenvattingWerkgever niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten, Werkneemster moest zelf 3500 overuren voorkomen, Geen opdracht tot overwerk.
Samenvatting (Bron)vordering betaling overuren; verklaring voor recht dat werkgever ex 7:658 BW/7:611 BW aansprakelijk is voor schade als gevolg van gezondheidsklachten
AnnotatorB. Barentsen
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 20-02-2020
CiteertitelJAR 2020/58
SamenvattingOntbinding, Uitlatingen op Facebook, Strijd met kernwaarden werkgever, Werknemer niet bereid tot conformeren aan Gedragscode, Wel transitievergoeding.
Samenvatting (Bron)Werknemer uit zich op Facebook in strijd met code of conduct werkgever. Verwijtbaar handelen. Omdat werknemer ook na gesprek volhardt in recht zich zo te uiten volgt ontbinding. Niet ernstig verwijtbaar dus wel transitievergoeding.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:1163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 15-01-2020, 8097701 AE VERZ 19-52 MN/38632
CiteertitelJAR 2020/59
SamenvattingNietigheid boetebeding, Boete en schadevergoeding voor hetzelfde feit, Ontslag op staande voet wegens verduistering van krasloten.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 17-02-2020
CiteertitelJAR 2020/60
SamenvattingOntbindingsverzoek op e-grond, d-grond, g-grond en i-grond afgewezen, Geen bijna voldragen ontslaggrond en onvoldoende onderbouwing.
Samenvatting (Bron)Niet gebleken van verwijtbaar handelen, disfunctioneren en ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Ook beroep op cumulatiegrond slaagt niet. Deze grond is niet afzonderlijk toegelicht. Bovendien geen bijna voldragen ontslaggrond.
AnnotatorA.M. Helstone
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2020:1036
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 13-02-2020
CiteertitelJAR 2020/61
SamenvattingVakantieloon, Overwerk hangt intrinsiek samen met werkzaamheden als chauffeur.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Structurele overwerkvergoeding, intrinsiek samenhangend met werkzaamheden als chauffeur, is onderdeel van vakantieloon.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2020:893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 31-01-2020
CiteertitelJAR 2020/62
SamenvattingSpoorwisseling, Proeftijd overeengekomen na aanvang dienstverband, Ontslag vernietigd, want na proeftijd nog gewerkt.
Samenvatting (Bron)Kantonrechter past art. 69 Rv toe. Vordering tijdig is ingediend. Geldig proeftijdbeding overeengekomen. Werkgever wordt geacht de opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd te hebben ingetrokken, nu werknemer na ontslag nog heeft gewerkt.
AnnotatorT. Arntz
UitspraakECLI:NL:RBROT:2020:754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 02-10-2019
CiteertitelJAR 2020/63
SamenvattingOntslag statutair bestuurder wegens miljoenenverlies, Contractuele vergoeding niet verschuldigd, transitievergoeding wel, Tegenverzoeken niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)I. de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst ex artikel 7:671c lid 1 jo. 7:686 BW te ontbinden op de kortst mogelijke termijn; II. Royal Duyvis te veroordelen om aan verzoekster een schadeloosstelling ex artikel 7:686 jo. 6:74 BW te betalen voor het eventuele gemis aan opzegtermijn, gelijk aan het salaris inclusief emolumenten over de periode vanaf de alsdan eerdere beŽindigingsdatum tot 1 december 2019; III. Royal Duyvis te veroordelen tot betaling van de contractuele schadeloosstelling conform artikel 3 Besluit overgangsrecht transitievergoeding artikel 7:673 BW ten bedrage van 591.160,00 bruto, althans subsidiair een vergoeding die tenminste gelijk is aan de transitievergoeding.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2019:11026
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 24-12-2019
CiteertitelJAR 2020/64
SamenvattingKopiŽren database met gegevens ex-werkgever, Onrechtmatige daad, Geheimhouding, Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Ex-werknemer heeft na einde dienstverband database met unieke informatie over uitzendkrachten meegenomen. Onrechtmatig handelen.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2019:3706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 14-01-2020
CiteertitelJAR 2020/65
SamenvattingProefperiode voorafgaand aan arbeidsovereenkomst, Geen vertrouwen gewekt dat arbeidsovereenkomst was ontstaan.
Samenvatting (Bron)Totstandkoming arbeidsovereenkomst? Geen gerechtvaardigd vertrouwen (art. 3:35 BW).
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 04-02-2020
CiteertitelJAR 2020/66
SamenvattingSlapend dienstverband, Re-integratiemogelijkheden elders, Schadevergoeding, Verzoek werknemer tot beŽindiging dienstverband.
Samenvatting (Bron)Slapend dienstverband, geŽindigd door pensionering. Schadevergoeding wegens schending goed werkgeverschap ter hoogte van transitievergoeding bij einde twee jaar ziekte. Geen reŽle re-integratiemogelijkheden. Ingangsdatum wettelijke rente.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 06-02-2020
CiteertitelJAR 2020/67
SamenvattingGelijkwaardige voorziening in cao, Premievrije opbouw van pensioen, Transitievergoeding.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht WWZ. Is premievrije opbouw van pensioen na beŽindiging van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid een gelijkwaardige voorziening in de zin van artikel 7:673b lid 1 BW? Vervolg op ECLI:NL:HR:2019:449.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 06-02-2020
CiteertitelJAR 2020/68
SamenvattingOntbinding op verzoek werknemer, Billijke vergoeding, Ernstige verwijtbaarheid werkgever, Staking vermijden en negeren uitspraak voorzieningenrechter.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht WWZ. Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever? Partijen mogen zich nader uitlaten in verband met de billijke vergoeding.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 13-02-2020
CiteertitelJAR 2020/69
SamenvattingOntbinding wegens inhoud blog na eerdere seksuele intimidatie, Verstoorde arbeidsverhouding, Wel recht op transitievergoeding.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht WWZ; ongewenste intimiteiten gevolgd door een misplaatste blog; terechte ontbinding; geen ernstige verwijtbaarheid; hoger beroep van ECLI:NL:RBZWB:2019:2552
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 07-02-2020
CiteertitelJAR 2020/70
SamenvattingOnjuist cv, Bedrog, Buitengerechtelijke vernietiging, Verenigbaar met ontslagrecht?, Vereiste dat arbeidsovereenkomst nutteloos is geworden, Onverschuldigde betaling.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Bedrog door werknemer bij sluiten arbeidsovereenkomst. Mogelijkheid tot vernietiging arbeidsovereenkomst op grond van art. 3:44 BW. Buitengerechtelijke vernietiging (art. 3:50 lid 1 BW). Verhouding tot wettelijk stelsel van ontslagrecht. Mogelijkheid werking van vernietiging te beperken (art. 3:53 lid 2 BW) en ongedaanmakingsverplichtingen toe te snijden op voorliggende geval (afdeling 6.4.2 BW, Onverschuldigde betaling). Art. 6:248 lid 2 BW.
AnnotatorS.J. Sterk , S.H. Kuiper
LinkVolledige tekst annotatie (Vandoorne.com)
UitspraakECLI:NL:HR:2020:213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 07-02-2020
CiteertitelJAR 2020/71
SamenvattingIntrekken Schipholpas, Ernstige verwijtbaarheid werknemer, Geen transitievergoeding, Cassatieberoep verworpen op grond van art. 81 lid 1 RO.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. BeŽindiging arbeidsovereenkomst. Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW)? Is sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer? HR 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:203.
UitspraakECLI:NL:HR:2020:214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 14-02-2020
CiteertitelJAR 2020/72
SamenvattingCassatieberoep tegen uitleg cao verworpen, Eis in reconventie in hoger beroep niet mogelijk, In eerste aanleg geen eis in reconventie ingesteld.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Procesrecht. Geschil tussen piloten en luchtvaartmaatschappij over uitleg cao-bepaling. Toewijzing van een voor het eerst in hoger beroep ingestelde vordering in reconventie; strijd met art. 353 lid 1 Rv.
AnnotatorW.A. Zondag
UitspraakECLI:NL:HR:2020:261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 21-02-2020
CiteertitelJAR 2020/73
SamenvattingGedeeltelijke ontbinding niet mogelijk, wel gedeeltelijke beŽindiging, onder meer op grond van goed werkgeverschap, Ex nunc toetsing van afwijzing ontbindingsverzoek.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Ontbindingsverzoek op grond art. 7:671b lid 1 BW in verbinding met art. 7:669 lid 3 BW. Gedeeltelijke ontbinding/beŽindiging mogelijk? Gedeeltelijke transitievergoeding; betekenis HR 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617 (Kolom). Hoger beroep na afwijzing ontbindingsverzoek door kantonrechter; art. 7:683 BW; toetsing op basis van feiten ten tijde van bestreden beschikking (ex tunc) of op basis van feiten ten tijde van beslissing in hoger beroep (ex nunc)? Zie voor het geval het ontbindingsverzoek door kantonrechter is toegewezen: HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:284.
AnnotatorM. , M. van Eck
LinkVolledige tekst annotatie (liberdock.com)
UitspraakECLI:NL:HR:2020:283
Artikel aanvragenVia Praktizijn