Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 28-02-2020
Aflevering 2
RubriekEditorial
TitelEnkele overpeinzingen over MH17
CiteertitelDD 2020/6
SamenvattingDe plannen omtrent de strafvervolging van verdachten die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014 beginnen vaste vormen aan te nemen. Het ligt in de bedoeling om op 9 maart 2020 met het proces een aanvang te maken. In juni 2019 maakte het Nederlandse Openbaar Ministerie bekend dat het vier specifieke verdachten op het oog had. Naast de Russische rebellencommandant Igor Girkin, gaat het om de Russen Sergey Dubinski en Oleg Pulatov en om de Oekraïner Leonid Karchenko. Aan obstakels geen gebrek.
Auteur(s)H.G. van der Wilt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe positie van het slachtoffer aan de voorkant van de executiefase
CiteertitelDD 2020/7
SamenvattingDe positie van het slachtoffer in het Nederlandse strafproces is sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw sterk verbeterd. Als motor, maar ook als bewaker van deze ontwikkeling, kan de victimologie worden aangewezen. Het is echter opvallend dat de aandacht voor slachtoffers zich met name heeft gericht op de fasen van het voorbereidend onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting en zich veel beperkter heeft gemanifesteerd in de fase van de tenuitvoerlegging.
Auteur(s)A.K. Bosma , M.S. Groenhuijsen , G.M. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelTribunalenstrafrecht
CiteertitelDD 2020/8
SamenvattingMet ondere aandacht voor de vrijspraak van Gbagbo en Blé Goudé en de voorwaardelijke invrijheidsstelling, en voor de veroordeling en strafoplegging van Ntaganda.
Auteur(s)M. Cupido , K.M. Pitcher
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelBehandelen en straffen
CiteertitelDD 2020/9
SamenvattingMet ondere andere aandacht voor de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen en het RSJ-advies 'Spanning in detentie’.
Auteur(s)B.C.M. Raes , F. Koenraadt , J.P. Balkema , S. Struijk , D. Abels
LinkVolledige tekst advies (rsj.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelJeugdrecht en Jeugdbescherming
CiteertitelDD 2020/10
SamenvattingMet onder andere aandacht voor het hoorrecht en de procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken.
Auteur(s)M.R. Bruning , I. Wissink , H. Creemers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelDe beoordeling van betrouwbaarheidsverweren bij ingetrokken bekennende verklaringen
CiteertitelDD 2020/11
SamenvattingMet onder andere aandacht voor ECLI:NL:HR:2019:1983 (Mr. Big, Posbank-zaak)
Auteur(s)D.A.G. van Toor , S.M.A. Lestrade
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1983
Artikel aanvragenVia Praktizijn