Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Datum 28-02-2020
Aflevering 1
RubriekColumn
TitelDe toekomst van het pensioenakkoord: de juiste afslag?
CiteertitelTPV 2020/1
SamenvattingOp 31 januari dit jaar vond aan de Vrije Universiteit Amsterdam het ‘flitscongres’ plaats met als thema het pensioenakkoord. Het flitscongres 2019 stond in het teken van het maar rondjes blijven draaien met als metafoor de rotonde waarop de onderhandelaars over het pensioenakkoord zich bevonden en maar geen afslag konden kiezen.
Auteur(s)E. Lutjens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet civielrechtelijke toepassingsbereik van de evenwichtige belangenafweging
CiteertitelTPV 2020/2
SamenvattingDe beleidsbepalers van een pensioenfonds zijn – kort gezegd – gehouden tot een evenwichtige afweging van de belangen van deelnemers, slapers, andere aanspraakgerechtigden, gepensioneerden en de werkgever. Vanwege de uiteenlopende, soms tegengestelde, belangen bij een pensioenfonds kan de evenwichtige afweging van deze belangen op veel aandacht rekenen.
Auteur(s)P.S. van Straten
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEvenwichtige belangenafweging, zo doet u dat!
CiteertitelTPV 2020/3
SamenvattingPensioenfondsbesturen houden bij hun besluitvorming rekening met evenwichtigheid. Op het eerste oog zou men dan ook een grote uniformiteit tussen het beleid van pensioenfondsen verwachten. Wat evenwichtig is voor de ene populatie zal toch immers ook vaak evenwichtig zijn voor een andere fondspopulatie. Toch zijn de verschillen tussen pensioenfondsen groot. De bestuurskeuze voor met name het beleggingsbeleid verschilt van fonds tot fonds, maar ook de methode van premiestelling kent veel variatie.
Auteur(s)M. Heemskerk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerhoging AOW-leeftijd: is de werkgever aansprakelijk voor een AOW-gat?
CiteertitelTPV 2020/4
SamenvattingOp 5 juli 2019 werd de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd gepubliceerd in het Staatsblad. Deze zal grotendeels per 1 januari 2020 in werking treden. Het ‘vertragen van de verhoging’ van de AOW-leeftijd, neemt niet weg dat de loskoppeling in 2013 van de AOW-leeftijd en de leeftijd van 65 jaar nog regelmatig leidt tot discussies en procedures. Het ‘AOW-gat’ is nog steeds actueel.
Auteur(s)J. Kaldenberg
LinkVolledige tekst Staatsblad (officielebekendmakingen.nl)
LinkVolledige tekst artikel (delissenmartens.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDient het conceptwetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen het beoogde doel?
CiteertitelTPV 2020/5
SamenvattingOp 18 november 2019 is het conceptwetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ter consultatie aangeboden. Inmiddels is de consultatietermijn verstreken en zijn we in afwachting van indiening bij de Tweede Kamer. Het conceptwetsvoorstel bevat enkele positieve en minder ingrijpende maatregelen uit het in juni 2019 tot stand gekomen pensioenakkoord.
Auteur(s)J.O. Kuijkhoven , W.C.M. Donner-Broersma
LinkMeer over dit onderwerp (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op: ‘Houdbaarheid verplichtstelling aan het bedrijfstakpensioenfonds in een nieuw pensioencontract in het geding?’ (TPV 2019/45)
CiteertitelTPV 2020/6
SamenvattingLewin en Soetendal analyseren in TPV 2019/45 of de verplichtstelling aan het Bpf (de grote verplichtstelling) in het nieuwe pensioencontract nog houdbaar is. Een zeer relevante discussie en wij geven hierbij dan ook graag enkele aanvullingen – van juridische én praktische aard – die niet mogen ontbreken in deze analyse.
Auteur(s)J.T. Gommer , H. van Meerten
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelBoekbespreking: Kees Koedijk, Alfred Slager en Jaap van Dam (2019), Achieving Investment Excellence, Wiley: Allen Lane: London
CiteertitelTPV 2020/7
SamenvattingDe invalshoek in dit boek is beleggen voor bestuurders van pensioenfondsen. Dit vanuit de gedachte dat pensioenfondsbestuurders het verschil maken voor de beleggingsprestaties van pensioenfondsen. Een effectieve en efficiënte inrichting van beleggingen vergt vanuit het bestuur de juiste aanvliegroute, afstand en horizon, aldus de drie auteurs. In het onderstaande een korte schets van de inhoud van dit boek en enkele aandachtspunten van mijn kant.
Auteur(s)P.G. van der Graaff
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Den Haag 21-01-2020
CiteertitelTPV 2020/9
SamenvattingWijziging van onvoorwaardelijke toeslagverlening: strijd met artikel 20 Pensioenwet
Samenvatting (Bron)Onvoorwaardelijk recht op indexatie is pensioenaanspraak. Art. 20 Pensioenwet verbiedt wijziging van onvoorwaardelijke indexatie in voorwaardelijke indexatie. Niet naar maatstaven van red en bil onaanvaardbaar om onvoorwaardlijke indexatie te handhaven
AnnotatorB. Degelink
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:25
Artikel aanvragenVia Praktizijn