Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-02-2020
Aflevering 7501
RubriekRedactioneel
TitelArtikel 28 lid 1, sub a Gemeentewet (nieuw): een papieren tijger?
CiteertitelGst. 2020/12
SamenvattingOp 27 november 2019 is het consultatievoorstel voor de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur gepubliceerd. De memorie van toelichting benadrukt dat politieke ambtsdragers zelf verantwoordelijk zijn voor het bewaken en borgen van integriteit.
Auteur(s)L.J.M. Timmermans
LinkMeer over deze wet (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOppassen met appen in het bestuurlijk verkeer
CiteertitelGst. 2020/13
SamenvattingDe bestuursrechtelijke gevolgen van de WhatsApp-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak voor de Algemene wet bestuursrecht
Auteur(s)L.M. Koenraad , C.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst artikel (linkedin.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Gemeentewet opgehelderd
TitelHet college of de burgemeester?
CiteertitelGst. 2020/14
SamenvattingOver uitvoering van raadsverordeningen
Auteur(s)A.E. Schilder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-11-2019
CiteertitelGst. 2020/15
SamenvattingAfwijzing inschrijving huurders in basisregistratie personen
Samenvatting (Bron)Bij brief van 2 december 2016 heeft het college een verzoek van Stimulus om haar huurders met terugwerkende kracht in te schrijven in de basisregistratie personen (hierna: de brp) afgewezen.
AnnotatorO.Y. Ifzaren
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-10-2019
CiteertitelGst. 2020/16
SamenvattingHet expliciet uitsluiten van de WOB als grondslag voor een verzoek tot inzage maakt een dergelijk verzoek geen WOB-verzoek
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2018 heeft de commissaris een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-10-2019
CiteertitelGst. 2020/17
SamenvattingE-mailbericht van medewerker politie over demonstratie. Besluit?
Samenvatting (Bron)Bij e-mailbericht van een medewerker van de politie van 2 oktober 2017 aan [persoon] is haar meegedeeld dat haar aanmelding voor de demonstratie op 5 en 6 oktober 2017 bij de burgemeester is gebracht en dat de demonstratie niet op de door haar gewenste wijze plaats kon vinden. In de mail is een alternatieve invulling, locatie en tijdstip aangedragen.
AnnotatorJ.P. Roelfsema
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-08-2019
CiteertitelGst. 2020/18
SamenvattingDuur ligplaatsvergunning van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2017 heeft het college de duur van de ligplaatsvergunning van Rederij Lovers om met het bedrijfsvaartuig Koningin Juliana ligplaats in te nemen in de Westkom van het Open Havenfront aan de Prins Hendrikkade 20B gewijzigd van onbepaalde tijd in bepaalde tijd, tot 1 januari 2020.
AnnotatorA. Drahmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-07-2019
CiteertitelGst. 2020/19
SamenvattingOmgevingsvergunning verleend voor slopen bijgebouwen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2017 heeft het college aan Equ Vast Monumenten B.V. (thans: Woonholland Randstad I B.V.) omgevingsvergunning verleend voor het slopen van de bijgebouwen op de percelen Kerkstraat 20, 22, 22a, 22b en 22c te Wassenaar (hierna: de percelen).
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 22-08-2019
CiteertitelGst. 2020/20
SamenvattingBezwaar niet-ontvankelijk. De belangen van appellante worden niet rechtstreeks geraakt door het besluit.
Samenvatting (Bron)Het college heeft het bezwaar van appellante, een door de gemeente gecontracteerde aanbieder van maatschappelijke ondersteuning, terecht niet-ontvankelijk verklaard. De belangen van appellante worden niet rechtstreeks geraakt door het besluit van 5 juli 2017. Het door appellante aangevoerde financiŽle belang is geheel gelijk aan het in de overeenkomst tussen appellante en [A.] verdisconteerde financiŽle belang. Van enig rechtstreeks geraakt daarbuiten gelegen belang is niet gebleken. Dit betekent dat niet gezegd kan worden dat appellante bij dat besluit een eigen, zelfstandig (vermogens)belang heeft, dat los staat van het contractuele belang.
AnnotatorH.F. van Rooij
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 16-07-2019
CiteertitelGst. 2020/21
SamenvattingSchending inlichtingenverplichting huisbezoek. Bezoek werd onmogelijk gemaakt door houding en sfeer die uitging van appellante en aanwezig man.
Samenvatting (Bron)Appellant heeft haar inlichtingen- en medewerkingsverplichting niet geschonden door de identiteit van de tijdens het huisbezoek aanwezige man niet prijs te geven. Omdat appellant en haar gemachtigde niet verschenen op de zitting bij de Raad, ondanks daartoe opgeroepen te zijn, gaat de Raad uit van de juistheid van de feiten over het huisbezoek zoals opgenomen in het hiervan opgemaakte verslag. Hieruit is op te maken dat het huisbezoek onmogelijk werd gemaakt door de houding en de sfeer die uitging van appellante en de aanwezig man. Schending inlichtingenverplichting blijft in stand.
AnnotatorH.F. van Rooij
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019
CiteertitelGst. 2020/22
SamenvattingAansprakelijkstelling gemeente fietsongeval
Samenvatting (Bron)Fietsongeval met blijvend letsel; aanrijding tegen een verhoging (middengeleider) met gele verkeerszuil in het midden van het fietspad net na flauwe bocht; CROW-publicatie uit 1993; aansprakelijkstelling gemeente door gelaedeerde.
AnnotatorE.G.A. van der Werf
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:5880
Artikel aanvragenVia Praktizijn