Markt & Mededinging

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Markt & Mededinging
Datum 28-02-2020
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelBescherming van persoonsgegevens in het mededingingsrecht: breekijzer of afweergeschut?
CiteertitelM&M 2020, 1, p. 1
SamenvattingOngetwijfeld brengt het jaar 2020 ons in het mededingingsrecht opnieuw een keur aan interessante ontwikkelingen, in het bijzonder in de toepassing van het mededingingsrecht in de digitale economie. Tal van rapporten, adviezen en reguleringsmaatregelen over dit onderwerp wijzen erop dat ons een dynamisch jaar te wachten staat.
Auteur(s)D.P. Kuipers
Pagina1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek concentratiecontrole 2019
CiteertitelM&M 2020, 1, p. 4
SamenvattingDeze kroniek beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van concentratiecontrole in Nederland in 2019. Zoals gebruikelijk begint de kroniek met een overzicht van de belangrijkste cijfers, gevolgd door een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de toepasselijke wet- en regelgeving. Vervolgens komen de sancties en rechtspraak en besluiten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de meldingsfase en vergunningsfase aan bod. In veel eerdere edities van de Kroniek concentratiecontrole was er aandacht voor zorgfusies, die traditioneel een relatief aanzienlijk deel van de besluiten van de ACM omvatten die niet verkort zijn afgedaan. Daar is in deze editie niet voor gekozen. Weliswaar hebben we ook in 2019 een aantal zorgfusies gezien, maar voor de inhoudelijke hoogtepunten moeten we buiten de zorg zijn.
Auteur(s)B. de Rijke , V.Y.H. van Weperen
Pagina4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek publiekrechtelijke handhaving Mededingingswet 2019
CiteertitelM&M 2020, 1, p. 16
SamenvattingIn deze jaarlijkse kroniek worden onder meer de handhavingsbesluiten en andere handelingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) inzake mogelijke overtredingen van de Mededingingswet (Mw) besproken. Daarnaast komt jurisprudentie van de bestuursrechter op dit gebied aan bod en wordt een civielrechtelijke uitspraak behandeld van het Gerechtshof Den Haag over de inzet van toezichts- of onderzoeksbevoegdheden door de ACM.
Auteur(s)C.T. Dekker , E. Belhadj , V. Jasarevic
Pagina16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelCompetitie in plaats van quota
CiteertitelM&M 2020, 1, p.
SamenvattingIn plaats van quota is het effectiever om te kijken hoe concurrentie tussen bedrijven, de mate van competitie in een bedrijf en de individuele voorkeur voor wedijver de toppositie van vrouwen kan verbeteren.
Auteur(s)B.E. Baarsma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVergunning PostNL/Sandd: hoort de ministeriŽle heroverweging wel in de Mededingingswet thuis?
CiteertitelM&M 2020, 1, p. 31
SamenvattingArtikel 47 lid 1 Mededingingswet (Mw) geeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de bevoegdheid om een concentratie goed te keuren die verboden is door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Er kan namelijk sprake zijn van Ďgewichtige redenen van algemeen belangí die zwaarder wegen dan het door de ACM te beschermen mededingingsbelang. Tot voor kort leidde de ministeriŽle bevoegdheid een sluimerend bestaan. I
Auteur(s)E.M.H. Loozen
Pagina31
Artikel aanvragenVia Praktizijn