Weekblad Fiscaal Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Weekblad Fiscaal Recht
Datum 02-04-2020
Aflevering 7328
RubriekArtikelen
TitelFiscale klimaatontwikkelingen
CiteertitelWFR 2020/59
SamenvattingIn dit overzichtsartikel wordt de huidige stand van zaken geschetst ten aanzien van de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden ten aanzien van belastingen die zijn gericht op het beschermen van het milieu en het besparen van energie. Het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord spelen een essentiële rol.
Auteur(s)P. Kavelaars
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAftrek van btw bij personenvennootschappen, waar staan we nu?
CiteertitelWFR 2020/60
SamenvattingNa het kwekerij-arrest is er rechtspraak gekomen waarbij bij personenvennootschappen het aangeven van privégebruik ter zake van onroerend goed dat volledig in aftrek was gebracht in geschil was. Recent heeft Hof Arnhem-Leeuwarden hierover zijn oordeel gegeven. De auteur onderschrijft en duidt deze rechtspraak. Hierbij wordt met name ingegaan op twee thema’s: de (gedroomde) toekomst van het Maatschapsarrest en een pleidooi voor invoering van een bewijsvermoeden.
Auteur(s)A.E. Spiessens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInternational conference on co-operative compliance and ICAP around the globe 2019
CiteertitelWFR 2020/61
SamenvattingOp woensdag 6 november 2019 vond in ‘Auberge du Bonheur’ in Tilburg de ‘International conference on co-operative compliance and ICAP around the globe 2019’ plaats. Sprekers uit de hele wereld kwamen samen om hun kennis uit te wisselen met collega’s, studenten en andere geïnteresseerden.
Auteur(s)J. Van der Steen , Y. Verwegen
Artikel aanvragenVia Praktizijn